Karlovačka

Obavijest vinogradarima

Vremenski uvjeti pogodovali su ostvarenju uvjeta za razvoj bolesti vinove loze. S obzirom na nestabilne vremenske prilike i visoke temperature zraka ,potrebno je provesti zaštitu protiv plamenjače (Plasmopara viticola) i pepelnice ( Unicinula necator).

Za suzbijanje plamenjače mogu se koristiti Mikal premium F, Galben F, Pergado F, Ridomil Gold Combi 45 WG, Curzate F. Navedene pripravke je potrebno koristiti s pripravcima za suzbijanje pepelnice vinove loze – Dynali EC, Collis SC, Nativo WG, Postalon SC, Luna experience SC i druge.

Pregledom feromonskih trapova zabilježen je let pepeljastog i žutog grožđanog moljca, ali još nije potrebno primijeniti insekticide. Preproručamo daljnje praćenje preporuka.

O potrebi suzbijanja grožđanih moljaca ćete biti pravovremeno obaviješteni.

Pripravke treba koristiti prema uputama proizvođača i prema FIS-u http://fis.mps.hr/trazilicaszb/ . Ambalažu sredstava za zaštitu bilja treba zbrinuti na propisani način. Prema Pravilniku o uspostavi akcijskog okvira za postizanje održive uporabe pesticida (NN 142/12) i Zakona o održivoj uporabi pesticida (NN 14/14) obavezno je voditi evidenciju o korištenju sredstava za zaštitu bilja. Sredstva za ZB se na gospodarstvu treba skladištiti na propisani način.

Sanja Mastelić-Ivić, dipl.ing.agr.
 sanja.mastelic-ivic@mps.hr

Obavijest proizvođačima koštičavog voća

U prvoj polovici svibnja zabilježena je natprosječna količina oborina koja je pogodovala razvoju bolesti koštičavog voća – šupljikavosti (Stigmina carpophilla) i kozičavosti lista višnje i trešnje (Blumeriella japii).

Za suzbijanje šupljikavosti lista dozvolu ima Captan WP 50  ,Castor , Delan 700 WDG na breskvi, marelici, nektarini i trešnji.

Protiv kozičavosti lista na trešnji mogu se upotrijebiti preparati Delan  700 WDG i Cromodin S – 65. Na višnji su dozvoljeni Chromodin S-65, Topsin M 500 SC i Luna Expirience.

 Postoji opasnost od truleži ploda (Monilinia spp.)  te je potrebno napraviti zaštitu preparatima Chorus 50 WG na nektarini , marelici , šljivi, višnji i trešnji  0,03 -0,05 % uz utrošak 1000 l vode/ha ili Swich 62,5 WG marelica 0,06 %, trešnja, šljiva, breskva i nektarina 0,08 -0,1 % (80 gr/100 vode).

U nasadima breskve i nektarine zabilježena je velik broj leptira prve generacije breskvinog savijača (Cydia molesta) čije se ličinke ubušuju u vrhove izboja te je potrebno provesti suzbijanje ličinki u mladim nasadima breskve i nektarine. U nasadima šljive je zabilježeni su leptiri  šljivinog savijača (Cydia funebrana) čije se ličinke ubušuju u plodiće gdje se hrane mesom i to pretežno oko kožice te je potrebno provesti suzbijanje ličinki.  Dozvoljeni  su  INSEGAR 25 WG na šljivi (0,3 -0,9 kg/ha ),breskvi i nektarini 0,6-0,9 kg/ha; AFFIRM ima dozvolu  na breskvi i nektarini, RUNNER 240 SC ima dozvolu na breskvi, AFFIRM OPTI  ima dozvolu na breskvi, nektarini i šljivi; AVAUNT EC breskva; IMIDAN 50 WG  breskva nektarina, trešnja, višnja; INSEGAR 25 WG šljiva, breskva, nektarina; CORAGEN 20 SC  breskva, nektarina, marelica, šljiva; DELEGATE 250 WG breskva, marelica, nektarina, šljiva.

Za suzbijanje lisnih uši CALYPSO SC 480 ima dozvolu na višnji, breskvi,nektarini, trešnji ; PIRIMOR 50 WG  ima dozvolu na višnji, breskvi i šljivi; MOSPILAN 20 SG ima dozvolu na breskvi, nektarini i šljivi; MOVENTO ima dozvolu na breskvi, nektarini, trešnji i šljivi.

Prilikom zaštite ranijih sorti treba voditi računa o karenci odabranih preparata.

Pripravke treba koristiti prema uputama proizvođača i prema FIS-u http://fis.mps.hr/trazilicaszb/. Ambalažu sredstava za zaštitu bilja treba zbrinuti na propisani način. Prema Pravilniku o uspostavi akcijskog okvira za postizanje održive uporabe pesticida (NN 142/12) i Zakona o održivoj uporabi pesticida (NN 14/14) obavezno je voditi evidenciju o korištenju sredstava za zaštitu bilja. Sredstva za ZB se na gospodarstvu treba skladištiti na propisani način.

Sanja Mastelić-Ivić, dipl.ing.agr.

sanja.mastelic-ivic@mps.hr

Obavijest proizvođačima povrća

Zbog intenzivnog kišnog razdoblja i povoljnih temperatura uz prisutnost spora u usjevima povrtnih kultura stvoreni se povoljni uvjeti za pojavu i širenje bolesti. Zbog ostvarenih infekcija i najavljenih novih oborina potrebno je provesti zaštitu primjenom fungicida sa preventivnim i kurativnim djelovanjem.

Protiv plamenjače (Phytophtora infestans) u krumpiru i rajčici može se primijeniti jedan od fungicida:

ARMETIL M (metalaksil + mankozeb) – 2,5 kg/ha; dozvoljena 4 tretiranja u vegetaciji

FANTIC M (benalaksil+mankozeb)- 2,5 kg/ha; 2 tretiranja u vegetacijskoj sezoni

GALBEN C (benalaksil+bakar) – 5,0-6,0 kg/ha; 2 tretiranja u vegetacijskoj sezoni

ACROBAT MZ WG (dimetomorf+mankozeb) – 2,0 kg/ha; 5 tretiranja u vegetaciji

EQUATION PRO (famoksadon+cimoksanil) – 0,4 kg/ha; 3 tretiranja u vegetacijskoj  sezoni

REVUS (mandipropamid) – 0,4-0,6 l/ha; dozvoljena 3 tretiranja u vegetacijskoj  sezoni

PERGADO MZ (mendipropamid+mankozeb) -2,5 kg/ha dozvoljena 3 tretiranja u vegetacijskoj  sezoni

PROXANIL 450 SC (propamokarb+cimoksanil) – 2,5 l/ha – dozvoljeno maksimalno 3 tretiranja u rajčici, 6 u krumpiru.

U krastavcima protiv plamenjače (Pseudoperonospora cubensis) primijeniti jedan od pripravaka:

ACROBAT MZ WG (dimetomorf+mankozeb) – 2,0-2,2 kg/ha; 3 tretiranja u vegetacijskoj sezoni

RIDOMIL GOLD MZ PEPITE (metalaksil+mankozeb) – 0,25%; 3 tretiranja u vegetaciji

ALLIETE FLASH (fosetil) – 0,25-0,37% – 3 tretiranja u vegetacijskoj sezoni

REVUS (mandipropamid) – 0,4-0,6 l/ha; dozvoljena 3 tretiranja u vegetacijskoj  sezoni

PERGADO MZ (mendipropamid+mankozeb) -2,5 kg/ha dozvoljena 3 tretiranja u vegetacijskoj sezoni

Fungicide koristiti prema preporukama proizvođača.

mr. sc. Mirna Ceranić

e-mail: Mirna.Ceranic@mps.hr

Obavijest proizvođačima kukuruza

Na nekim parcelama kukuruz je niknuo. Proizvođači koji nisu proveli zaštitu od korova zbog nepovoljnih vremenskih prilika, a parcele su im zakorovljene mogu provesti zaštitu od korova do faze 8 listova kukuruza (ovisno o kojem se sredstvu radi) kad vremenski uvjeti omoguće ulazak s prskalicama u parcelu. Izabrati herbicid ovisno koji korovi zakorovljuju parcele:

CALLISTO 480 SC (mezotrion) – širokolisni i neki uskolisni; u fazi 2 do 6 listova kukuruza (BBCH 12-16)

CAMIX 560 SE – jednogodišnji uskolisni i širokolisni; u fazi 1-4; BBCH 11-14

HARASS 75 WG (tifensulfuron-metil) – širokolisni korovi; primjena BBCH 12-14

HARMONY SX (tifensulfuron – metil) – širokolisni korovi; BBCH 10-16

MOTIVELL, KELVIN 40 OD, KELVIN SC, NICOGAN 40 OD, NICOSH, TALON, NIC 4 OD, NICO 4 SC, CHAMAN 40 OD, INNOVATE 240 SC,TALISMAN,  MARVEL, MILAGRO (nikosulfuron) – jednogodišnji i višegodišnji uskolisni i jednogodišnji širokolisni,  BBCH 12-16 (18)

MOTIVEL EXTRA 6 OD (nikosulfuron) – jednogodišnji i višegodišnji uskolisni i jednogodišnji širokolisni; BBCH 13-16

TAROT 25 DF, TRAWEL (rimsulfuron) – jednogodišnji i višegodišnji uskolisni i jednogodišnji širokolisni; BBCH 11-17

MAGNUM, TASK 64 WG, PRINCIPAL, 53,6 WG, PRINCIPAL PLUS 66,5 WG (rimsulfuron + tifensulfuron, nikosulfuron ili dikamba) – jednogodišnji i višegodišnji uskolisni i jednogodišnji širokolisni; BBCH 12-16

PEAK 75 WG (prosulfuron) – širokolisni; BBCH 13-15

CASPER 55 WG (prosulfuron + dikamba)- širokolisni; BBCH 12-18

SPANDIS (prosulfuron + dikamba + nikosulfuron) – širokolisni; BBCH 12-18

EQUIP (foramsulfuron) – širokolisni i uskolisni; BBCH 12-16

MONSOON ACTIVE(foramsulfuron+tienkarazon-metil)-uskolisni i širokolisn;BBCH 12-16

MUSTANG (florasulam+2,4 D estera) – širokolisni; BBCH 14-15

CAMBIO (bentazon+ dicamba)-jednogodišnji i višegodišnji širokolisni korovi; BBCH 12-15

XINCA (bromoksinil)- širokolisni; BBCH 12-16

ZEAGRAN 350 SE (bromoksinil+terbutilazin) – širokolisni; BBCH 12-16

ONYX (piridat) – jednogodišnji širokolisni; BBCH 12-18

TEMSA SC, KIDEKA ELUMIS, CYNTEL 51 WG, NIKITA (mezotrion+nikosulfuron + rimsulfuron) – uskolisni i širokolisni; BBCH 12-18(19)

CALARIS PRO (mezotrion+terbutilazin) – uskolisni i širokolisni -pre-em ili BBCH 13-18

LAUDIS, LAUDIS WG (tembotrion)- jednogodišnji i višegod. uskolisni i širokolisni korovi; BBCH 12-18

CAPRENO (tembotrion+tienkarbazon-metil) – jednogodišnji i višegodišnji uskolisni i širokolisni korovi; BBCH 12-16

KOBAN 600 (dimetaklor) – jednogodišnji uskolisni i širokolisni korovi; BBCH 12-16

DEHERBAN A EXTRA, ESTERON EXTRA 600 EC (2,4-D) – jednogodišnji i višegodišnji širokolisni korovi; BBCH 13-14

DICOPUR MAX(2,4-D) – jednogodišnji i višegodišnji širokolisni korovi; BBCH 12-16

DICOPUR TOP 464 SL (2,4-D+dikamba) – jednogodišnji i višegodišnji širokolisni korovi; BBCH 13-18

LONTREL 300, CLAP 300, BOSS (klopiralid) – jednogodišnji i višegodišnji širokolisni korovi; BBCH 12-16

STARANE 250, PLUSS, FLUXYR 200 EC, PATROL 200, STARLINE, VEGA (fluroksipir)- jednogodišnji i višegodišnji širokolisni korovi; BBCH 13-16

TOMIGAN 250 EC(fluroksipir)-jednogodišnji i višegodišnji širokolisni korovi;BBCH 12-15

BANVEL 480 S, KOLO 480 S, FARAON, CALLAM, MOTIKAN(dikamba) – jednogodišnji i višegodišnji širokolisni korovi; BBCH 13-15

DIMBO 480 SL, KALIMBA,OCEAL, DICASH (dikamba)- jednogodišnji i višegodišnji širokolisni korovi; BBCH 11-16(18)

Herbicidu dodati  preporučeni okvašivač čime se smanjuje površinska napetost kapljica i omogućuje bolje prianjanje herbicida na korovnu biljku, te bolja učinkovitost sredstva.

Prije primjene određenog herbicida pročitati detaljno uputstvo proizvođača o primjeni, te ne primjenjiva ako postaje neka ograničenja (niska temperatura, prevlažno tlo…).

dr.sc. Mirna Ceranić
e-mail: Mirna.Ceranic@mps.hr

Obavijest vinogradarima

Od posljednje obavijesti proteklo je 8 dana. U tom periodu pale su značajne količine kiše koje su umanjile djelotvornost fungicida.

Prognostičari najavljuju porast dnevnih temperatura i nestabilno vrijeme s povremenim pljuskovima. Vremenske prilike pogodovat će infekcijama plamenjačom vinove loze te je potrebno provesti zaštitu nasada.

Za zaštitu od plamenjače mogu se koristiti pripravci na bazi fosetila (Mikal flash, Mikal premium F, Verita, Profiler, Azimut, Alfil WG, Fylal double, Magma triple, Momentum trio). Moguće je koristiti Galben F, Ridomil gold MZ Pepite, Fantic  M, Ampexio te Pergado  MZ. Pripravci na bazi aktivne tvari folpet (Galben F, Mikal flesh, Momentum trio i Mikal premium F) pružaju zaštitu u slučaju rane zaraze sivom plijesni (Botrytis cinerea).

Za suzbijanje pepelnice mogu se koristiti Crystal KS, Nativo 75 WG, Domark ME, Mystic EC, Dynali EC, Foliar, Collis SC, Postalon , Talendo extra, Stroby DF, Zato 50 WG.

O potrebi suzbijanja grozdovih moljaca ćete biti pravovremeno obaviješteni.

Pripravke treba koristiti prema uputama proizvođača i prema FIS-u http://fis.mps.hr/trazilicaszb/. Ambalažu sredstava za zaštitu bilja treba zbrinuti na propisani način. Prema Pravilniku o uspostavi akcijskog okvira za postizanje održive uporabe pesticida (NN 142/12) i Zakona o održivoj uporabi pesticida (NN 14/14) obavezno je voditi evidenciju o korištenju sredstava za zaštitu bilja. Sredstva za ZB se na gospodarstvu treba skladištiti na propisani način.

Sanja Mastelić-Ivić, dipl.ing.agr.
sanja.mastelic-ivic@mps.hr

Obavijest proizvođačima oraha

Obavještavaju se proizvođači oraha da je potrebno provesti zaštitu od sive pjegavosti oraha ili antraknoze (Gnomonia leptostyla). Simptomi se javljaju na lišću, izbojima i plodovima. U kišnim uvjetima parazit se brzo širi. Simptomi se najprije javljaju na lišću. Pjege na lišću su tamno sive  boje okružene tamnijim rubom. Gljiva luči toksine koji izazivaju žućenje i opadanje lišća, te može doći do defolijacije tijekom ljeta. Simptomi na izbojima i plodovima su slični kao i na listovima. Kako plod nastavlja rast dolazi do njegove deformacije ili opadanja dok je još zelen. Kod kasnije zaraze unutrašnjost ploda pocrni i smanjuje mu se upotrebna vrijednost. Posljedice napada ovog patogena su smanjenje prinosa i kvaliteta plodova oraha, nedovoljna dozrelost mladica koja može dovesti do izmrzavanja oraha tijekom zime. Gljiva prezimljava u ostacima zaraženog lišća, zaraženim, otpalim plodovima i zaraženim mladicama.

Zaštita se može provesti primjenom jednog od fungicida:

CHAMPION 50 WG (bakrov hidroksid) – 2-3 kg/ha

DITHANE DG NEOTEC (mankozeb) – 210 g/100 l vode (0,21 kg/hl)

PENCOZZEB 75 DG (mankozeb)  – 2,1 kg/ha

SIGNUM (boskalid) –  1,0 kg/ha

SYSTHANE 20 EW (miklobutanil) –  0,375 l/ha

Fungicide koristiti prema preporukama proizvođača.

Voditi evidenciju  o tretiranjima u elektroničkom ili papirnatom obliku. U evidenciju  se upisuju najmanje slijedeći podaci: trgovački naziv sredstva za zaštitu bilja, datum i vrijeme početka i završetka tretiranja, količina primijenjenog sredstva za zaštitu bilja (doza, koncentracija), veličina površine i tretirana kultura. Praznu ambalažu sredstava za zaštitu bilja čuvati do organiziranog odvoza putem akcije Prateći list. Odvoz prazne ambalaže za  Karlovačku županiju:

03.06.2019.

Bublić Commerce d.o.o. Ul. Dr. Vlatka Mačeka 26c Karlovac 8.00 – 10.00
Medven trgovina d.o.o. Mali Erjavec 4 Mali Erjavec 11.00 – 12.00
Vinski podrum Vrbanek Obrež Vivodinski 1 Vivodina 13.00 – 15.00

 07.06.2019.

Autobusna stanica kod crkve sv. Antuna   Duga Resa 8.00 – 10.00


14.06. 2019.

Madig – Mrežnica d.o.o. Salopek Selo 2 Ogulin 8.00 – 10.00

 18.06. 2019.

Parkiralište NK Josipdol Karlovačka Josipdol 8.00 – 10.00
Benzinska postaja Plaški (preko puta) Plitvička cesta Plaški 11.00 – 12.30

 dr. sc. Mirna Ceranić
e-mail: Mirna.Ceranic@mps.hr

Obavijest proizvođačima ozimih žitarica

Ovisno o lokalitete ozime žitarice nalaze se u fenofazi klasanja. U fazi klasanja i cvatnje u uvjetima visoke relativne vlažnosti zraka stvaraju se uvjeti za pojavu bolesti: smeđa pjegavost pljevica (Septoria nodorum) (napada pljevice, obuvenac, osje, klasno vreteno i zrno. Javlja se u obliku manjih okruglih smeđih pjega u kojima se formiraju plodna tijela – piknidi),  palež klasa (Fusarium spp.) (do infekcije dolazi od cvatnje do kraja vegetacije, zrna  su smežurana i štura, ovisno o vrsti Fusariuma na zrnu se javljaju razni tipovi mikotoksina. Simptomi se uočavaju u doba mliječne zriobe: zdravi klasovi zeleni i blago povijeni, napadnuti dijelovi klasa ili čitav klas pobijeli ostaje uspravan i na njemu se formiraju za vlažnog vremena nakupine narančaste ili ružičaste boje (plodna tijela).Vjetar, kiša i insekti prenose zarazu. Domaćin su strna žita i kukuruz, neke korovne vrste).

Zaštita od navedenih bolesti provodi se primjenom jednog od fungicida:

TOPSIN M 500 SC, TAZER, AMISTAR EXTRA, ACANTO PLUS, RETENGO, OPERA MAX, IMPACT 25 SC, POINTER, CARAMBA, FOLICUR 250 EW, TEBUSHA EW, TEBKIN 250 EW, TEBUCOL, TEBU SUPER 250 EW, RIZA, MYSTIC EC, MAGNELLO, PROSARO 250 EC, DOMARK 40 ME, YAMATO, ZAMIR, FALCON EC 460, ZAKEO XTRA, VIBRANCE DUO, ELATUS ERA, ASCRA XPRO, CUSTADIA, ULYSSES, DIFEND EXTRA, LEGADO, PROLINE, CURBATUR  250 EC, FALCON FORTE, DIAGONAL.

Fungicide koristiti prema preporukama proizvođača.

dr.sc. Mirna Ceranić
e-mail: Mirna.Ceranic@mps.hr

Obavijest proizvođačima luka i češnjaka

Zbog povoljnih uvjeta za širenje bolesti u usjevima jesenskog luka i češnjaka potrebno je ponoviti  zaštitu od plamenjače (Peronospora destructor), sive plijesni (Botrytis sp.) i bijele truleži (Sclerotinia sclerotiorum). U usjevima proljetnog luka i češnjaka provesti  prvu zaštitu primjenom jednog od fungicida. Treba  paziti na dozvoljeni broj tretiranja određenog fungicida u vegetaciji. Zbog boljeg prijanjanja na lisnu površinu fungicidu dodati okvašivač.

U zaštiti od plamenjače može  se koristiti jedan od fungicida:

RIDOMIL GOLD MZ PEPITE (metalaksil-M+mankozeb). Primjena u luku i češnjaku. Primjenjuje se u količini 2,5-3,0 kg/ha. Sredstvo se ne smije miješati sa drugim sredstvima za zaštitu bilja. Maksimalno tri tretiranja u vegetaciji.

RIDOMIL GOLD R (metalaksil-M+bakar). Primjena u luku na otvorenom, u maksimalnoj  količini od 5 kg/ha. Dozvoljena je najviše jedna primjena tijekom vegetacije.

FOLIO GOLD (metalaksil-M+klortalonil). Primjena u luku i češnjaku. Primjenjuje se u količini od 2 l/ha, uz utrošak vode 400-500 l/ha. Sredstvo se primjenjuje preventivno ili kada se primijete prvi simptomi bolesti. Dozvoljena je najviše jedna primjena tijekom jedne vegetacije.

ACROBAT MZ WG (dimetomorf+mankozeb). Primjena u luku i češnjaku u količini 2,5 kg/ha uz utrošak 200-500 l vode/ha. Maksimalno tri tretiranja u vegetaciji.

Zaštita od sive plijesni i bijele truleži može se provesti primjenom jednog od pripravaka:

SIGNUM (boskalid). Primjena u luku i češnjaku u količini 1,5 kg/ha.

SWITCH 62,5 WG (fludioksonil+ciprodinil). Primjena u luku u količini 1,0 kg/ha uz utrošak 800 l vode/ha. Dozvoljena maksimalno 2 tretiranja u vegetaciji.

TELDOR SC 500 (fenheksamid). Primjena u luku u količini 1,0 l/ha uz utrošak vode 400-600 l/ha. Može se tretirati najviše 3 puta u vegetaciji u razmacima 10-12 dana.

Fungicide koristiti prema preporukama proizvođača.

dr.sc. Mirna Ceranić
e-mail: Mirna.Ceranic@mps.hr

Obavijest proizvođačima koštičavog voća

Za naredne dane najavljuje se nestabilno vrijeme koje će pogodovati širenju bolesti koštičavog voća. U nasadima  je potrebno provesti zaštitu od infekcije uzročnikom šupljikavosti lista (Stigmina carpophila) i kozičavosti lista (Blumeriella jaapii).

Na koštičavom voću (osim višnje) za suzbijanje šupljikavosti lista  registrirani su pripravci na osnovi kaptana (CAPTAN WP 50, KASTOR).

Na trešnji, marelici, breskvi i nektarini se može koristiti i DELAN 700 WDG.

Na višnji i marelici registriran je MERPAN 80 WDG.

Za preventivnu zaštitu od kozičavosti lista višnje mogu se koristiti CHROMODIN S-65, TOPSIN M 500 SC I LUNA EXPIRIENCE, a na trešnji CHROMODIN S-65 I DELAN 700 WDG.

U nasadima breskve  ulovom na feromonskim mamcima  utvrđena je velika brojnost leptira prve generacije breskvinog savijača (Cydia molesta). Gusjenice breskvinog savijača u mladim nasadima mogu napraviti veliku štetu jer se ubušuju u vrhove mladih izdanaka, pa je u mladim nasadima breskve i nektarine potrebno provesti suzbijanje primjenom jednog od insekticida:

RUNNER 240 SC, AFFIRM, AFFIRM OPTI, AVAUNT EC, IMIDAN 50 WG, INSEGAR 25 WG,  CORAGEN 20 SC  I DELEGATE 250 WG.

U nasadima koštičavog voća potrebno je pratiti populaciju lisnih uši te prema potrebi obaviti tretiranje.

Za suzbijanje lisnih uši dozvoljeni su insekticidi:

– na višnji  CALYPSO SC 480, PIRIMOR 50 WG i MOSPILAN 20 SG

– na breskvi CALYPSO SC 480, PIRIMOR 50 WG, MOVENTO i MOSPILAN 20 SG, 

– na trešnji i nektarini  CALYPSO SC 480, MOVENTO i MOSPILAN 20 SG

– na šljivi MOSPILAN 20 SG, MOVENTO i PIRIMOR 50 WG.

Fungicide i insekticide koristiti prema preporukama proizvođača. 

dr. sc. Mirna Ceranić
e-mail: Mirna.Ceranic@mps.hr

Obavijest proizvođačima žitarica

Obilaskom parcela žitarica pronađeni su odrasli oblici leme ili žitnog balca (Oulema melanopus). Odrasli oblici prezime na rubovima parcela, a zatim se sele na polja žitarica gdje prave štete izgrizanjem uskih pruga na listu žitarica. U slučaju pojave velikog broja odraslih oblika (kritičan broj više od 25 po m2 ) preporuča se tretirati  rubne dijelove otkuda kreće masovna pojava odraslih oblika. Nakon odlaganja jaja započinje izlazak ličinki. Ličinke su sluzave, žute poput sitnih pužića. Štete koje pričinjaju vidljive su na listovima u obliku uskih bijelih pruga. Kod masovne pojave ličinki provesti zaštitu. Gdje je god moguće suzbiti ličinke samo u žarištima.

Za suzbijanje su registrirani insekticidi:

DECIS 2,5 EC (deltametrin) – pšenica, ječam, zob, raž, pšenoraž – 0,2-0,3 l/ha

DIREKT (alfa-cipermetrin) – pšenica, ječam, zob, raž, pšenoraž – 0,01-0,02 %

FASTAC 10 EC (alfa-cipermetrin) – pšenica, ječam – 0,125l/ha

KAISO (lambda-cihalotrin) –– pšenica, ječam, zob, raž, pšenoraž – 0,015 %

KARATE ZEON (lambda-cihalotrin) – pšenica, ječam, zob, raž, pšenoraž – 0,15 l/ha

VANTEX (gama-cihalotrin) -žitarice – 0,04-0,05 l/ha

PROTEUS 110 OD (deltametrin+tiakloprid) – pšenica, ječam, zob,raž, pšenoraž – 0,5-0,7 l/ha

BISCAYA (tiakloprid)  – pšenica, ječam, zob, raž, pšenoraž – 0,3 l/ha

POLECI (deltametrin) – pšenica – 0,3 l/ha

CYTHRIN MAX (cipermetrin) – pšenica, ječam, zob, raž, pšenoraž, pir – 50 ml/ha

PYRINEX 48 EC (klorpirifos) – ozima pšenica – 0,5-0,6 l/ha

Od posljednje preporuke za zaštitu žitarica od bolesti prošla su tri tjedna. Zbog intenzivnog kišnog razdoblje uz povoljne temperature stvoreni  su uvjeti za širenje bolesti na žitaricama, Obilaskom  usjeva  vidljivi su simptomi bolesti (pepelnica, pjegavost, hrđa…). Preporuča se ponoviti  zaštitu kada se stvore povoljni  uvjeti za ulazak mehanizacije u polje.

TOPSIN M 500 SC (tiofanat-metil)

– ozima i jara pšenica; pepelnica, žuto smeđa pjegavost lista, smeđa pjegavost lista, smeđa hrđa, žuta hrđa

– ozimi i jari ječam; pepelnica, mrežasta pjegavost, siva pjegavost, smeđa hrđa

– ozima i jara pšenoraž; pepelnica, žuto smeđa pjegavost lista, smeđa hrđa

– ozima raž; pepelnica, siva pjegavost, žuto-smeđa pjegavost, smeđa hrđa

ELATUS PLUS (benzovindiflupir)

– pšenica;  žuta hrđa, smeđa hrđa, smeđa pjegavost lista

– ječam; smeđa hrđa, mrežasta pjegavost, siva pjegavost

ELATUS ERA (benzovindiflupir)

– pšenica;  žuta hrđa, smeđa hrđa, smeđa pjegavost lista

– ječam; smeđa hrđa, mrežasta pjegavost

PRIAXOR EC (fluksapiroksad)

– pšenica ozima i jara – pepelnica, hrđa, pjegavost lista

– ječam ozimi i jari- pepelnica, hrđa, siva pjegavost, mrežasta pjegavost

–  raž – pepelnica, hrđa, siva pjegavost

– pšenoraž – pepelnica, hrđa, pjegavost lista

– pir – pepelnica, hrđa, pjegavost lista

– zob – pepelnica, narančasta hrđa

AMISTAR 250 SC, MIRADOR 250 SC (azoksistrobin)

– raž; pepelnica, smeđa hrđa, siva pjegavost

– pšenoraž; siva pjegavost

– pšenica; pepelnica, žuto smeđa pjegavost, smeđa pjegavost, smeđa hrđa, žuta hrđa

– ječam; mrežasta pjegavost, siva pjegavost, smeđa hrđa, pepelnica

ZOXIS 250 SC (azoksistrobin)

– pšenoraž; smeđa pjegavost lista

– pšenica; pepelnica, žuto smeđa pjegavost, smeđa pjegavost, smeđa hrđa, žuta hrđa

– ječam; mrežasta pjegavost, siva pjegavost, hrđa, pepelnica

LEGADO (azoksistrobin)

– pšenica; pepelnica, smeđa pjegavost, hrđa

– ječam; mrežasta pjegavost, siva pjegavost, hrđa, pepelnica

TAZER (azoksistrobin)

– ozima pšenica;  pepelnica, smeđa hrđa, smeđa pjegavost lista,

– ozimi i jari ječam; mrežasta pjegavost, siva pjegavost, hrđa

AZAKA (azoksistrobin)

– pšenica;  smeđa pjegavost lista, smeđa pjegavost lista i pljevica, žuta hrđa, smeđa hrđa

– ječam, mrežasta pjegavost, siva pjegavost, pepelnica, smeđa hrđa

– zob; narančasta hrđa, pepelnica

– raž, pšenoraž; smeđa hrđa, siva pjegavost, pepelnica

AMISTAR EXTRA (azoksistrobin)

-ozima i jara pšenica; pepelnica, smeđa hrđa, smeđa pjegavost lista, smeđa pjegavost lista i pljevica, palež klasa, narančasta hrđa

– ozimi i jari ječam;  siva pjegavost, mrežasta pjegavost, smeđa hrđa, pepelnica

– zob; pepelnica, narančasta hrđa

– raž; pepelnica, siva pjegavost, smeđa hrđa

– pšenoraž;  smeđa pjegavost lista, pšenična hrđa

ZAKEO XTRA (azoksistrobin+ciprokonazol)

– ozima i jara pšenica; pepelnica, hrđa, smeđa pjegavost lista

– ozimi i jari ječam;  siva pjegavost, mrežasta pjegavost, smeđa hrđa, pepelnica

– zob; pepelnica, narančasta hrđa

– raž; pepelnica, siva pjegavost, smeđa hrđa

– pšenoraž;  smeđa pjegavost lista, pšenična hrđa

AZOCIP (azoksistrobin+ciprokonazol)

– pšenica, raž, pšenoraž – smeđa i žuta hrđa, smeđa pjegavost lista

– zob – narančasta hrđa, pjegavost lista

CYPROXY (azoksistrobin+ciprokonazol)

– pšenica, pšenoraž- smeđa i žuta hrđa, smeđa pjegavost lista

– raž – smeđa i žuta hrđa,  pjegavost lista

-zob – narančasta hrđa,  pjegavost lista

COMRADE (azoksistrobin+ciprokonazol)

– pšenica, pšenoraž- smeđa i žuta hrđa, smeđa pjegavost lista

– raž – smeđa i žuta hrđa, pjegavost lista

– zob – narančasta hrđa, pjegavost lista

AMISTAR OPTI (azoksistrobin+klortalonil)

– pšenica – pjegavost lista, žutosmeđa pjegavost pšenice, smeđa hrđa

– ječam- ramularija, mrežasta i siva pjegavost, smeđa hrđa

– pšenoraž – pjegavost lista, smeđa hrđa

SEGURIS XTRA  (azoksistrobin+izopirazam+ciprokonazol)

– pšenica – pepelnica, pjegavost lista, žuto smeđa pjegavost lista, smeđa i žuta hrđa

– ječam- mrežasta pjegavost, pepelnica, hrđa

CUSTODIA (azoksistrobin+tebukonazol)

– pšenica – pepelnica, hrđa

– ječam- pepelnica,mrežasta i siva pjegavost, smeđa hrđa

– pšenoraž – pepelnica, pjegavost lista, hrđa

ACANTO PLUS (pikoksistrobin+ciprokonazol)

– pšenica- pepelnica, hrđa, žuta hrđa, pjegavost lista, smeđa pjegavost lista

– ječam – pepelnica, hrđa, pjegavost lista, siva i mrežasta pjegavost lista

– pšenoraž – pepelnica, hrđa, pjegavost lista, siva i mrežasta pjegavost lista

– raž- pepelnica, siva pjegavost lista, pjegavost lista, hrđa

– zob – pepelnica, hrđa

SPHERE 535 SC (trifloksistrobin+ciprokonazol)

– pšenica- pepelnica, hrđa, pjegavost lista

–  ječam- smeđa hrđa, pepelnica ječma, siva i mrežasta pjegavost ječma

RETENGO (piraklostrobin)

– ozima i jara pšenica- pepelnica, žuta i smeđa hrđa, pjegavost lista

– jari ječam – pepelnica, smeđa hrđa, siva i mrežasta pjegavost ječma

– pšenoraž- pepelnica, žuta hrđa, pjegavost lista

OPERA (piraklostrobin+epoksikonazol)

– ječam- pepelnica, hrđa, siva i mrežasta pjegavost ječma

OPERA MAX (trifloksistrobin+epoksiskonazol)

– pšenica ozima – pepelnica, pjegavost lista

– ječam jari – pepelnica, hrđa

ASCRA XPRO (protiokonazol+fluopiram+biksafen)

– pšenica- pepelnica, hrđa, pjegavost lista

– ječam – pepelnica, hrđa, siva i mrežasta pjegavost lista

– pšenoraž – pepelnica, hrđa, pjegavost lista, siva pjegavost lista

– raž- pepelnica, siva pjegavost lista, hrđa

– zob – pepelnica, hrđa

PROLINE (protiokonazol)

– pšenica- pepelnica, pjegavost lista

– ječam – pepelnica, hrđa, siva i mrežasta pjegavost lista

– pšenoraž – pepelnica, pjegavost lista

– raž- siva pjegavost lista, hrđa

– zob – pepelnica, hrđa

DUETT ULTRA (epokisikonazol+tiofanat-metil)

–  pšenica- pepelnica, hrđa, pjegavost lista

–  ječam- pepelnica, hrđa, siva pjegavost ječma

CONTROLAN (epoksikonazol+krezoksim-metil)

– pšenica – pepelnica, hrđa, smeđa pjegavost lista

– ječam – pepelnica, hrđa, siva i mrežasta pjegavost ječma

IMPACT 25 SC (flutriafol)

–  pšenica – pepelnica, hrđa

–  ječam- pepelnica, hrđa, siva i mrežasta pjegavost ječma

POINTER (flutriafol)

– pšenica- pepelnica, hrđa, smeđa pjegavost lista

–  ječam- pepelnica, hrđa, siva i mrežasta pjegavost ječma, palež klasa

CARAMBA (metkonazol)

– ozima pšenica – pepelnica, hrđa

– ozimi ječam – pepelnica, hrđa, siva i mrežasta pjegavost ječma

BUMPER 25 EC (propikonazol)

– ozima i jara pšenica – pepelnica, pjegavost lista, hrđa

– raž- pepelnica, pjegavost, hrđa

TILT 250 EC (propikonazol)

– pšenica – pepelnica, žuta i smeđa hrđa, žuto-smeđa pjegavost

– ječam- pepelnica, smeđa hrđa, mrežasta i siva pjegavost lista

– raž – pepelnica, smeđa hrđa

PROPIKON (propikonazol)

– pšenica- pepelnica, pjegavost lista, hrđa

–  ječam- pepelnica, hrđa, siva pjegavost lista

PROPI 25 EC, PROZOL (propikonazol)

-pšenica- smeđa hrđa, žuta hrđa, pjegavost lista

ARTEA PLUS (propikonazol+ciprokonazol)

– pšenica – pepelnica, smeđa hrđa, smeđa pjegavost lista

– ječam – pepelnica, hrđa, siva pjegavost lista

ARCHER MAX (propikonazol+fenpropidin)

– pšenica- pepelnica, žuta i smeđa hrđa, žuto-smeđa pjegavost lista, pjegavost lista pšenice

– ječam- pepelnica, siva i mrežasta pjegavost, smeđa hrđa ječma

–  raž- pepelnica, siva pjegavost, smeđa hrđa

–  pšenoraž- pepelnica, lisna pjegavost

CHEROKEE (propikonazol+ciprokonazol+klortalonil)

– pšenica- smeđa, žuta i crna hrđa, pjegavost lista

– ječam – siva i mrežasta pjegavost,smeđa hrđa

– raž – smeđa hrđa

– pšenoraž – smeđa, žuta i crna hrđa, pjegavost lista

FOLICUR 250 EW (tebukonazol)

– pšenica – pepelnica, pjegavost lista

– ječam – pepelnica, siva i mrežasta pjegavost, hrđa

– zob, raž – pepelnica, siva pjegavost, pjegavost lista, hrđa

TEBUSHA 25% EW, TEBKIN 250 EW, TEBUCOL, TEBU SUPER 250 EW (tebukonazol)

– pšenica – pepelnica, hrđe, pjegavost lista

– ječam – pepelnica, siva i mrežasta pjegavost, hrđe

– zob, raž – pepelnica, siva pjegavost, pjegavost lista, hrđe

– pšenoraž – pepelnica, siva pjegavost, pjegavost lista, hrđe

RIZA (tebukonazol)

– pšenica – pepelnica, hrđa, pjegavost lista

– ječam- pepelnica, siva pjegavost, mrežasta pjegavost

– raž- siva pjegavost, hrđa

– zob – pepelnica, hrđa

– pšenoraž – pepelnica, hrđa, pjegavost lista

MYSTIC EC (tebukonazol)

– pšenica- pepelnica, pjegavost lista

ULYSSES (tebukonazol)

– pšenica – pepelnica, hrđa, pjegavost lista

– ječam- pepelnica, siva pjegavost, mrežasta pjegavost

– raž- siva pjegavost, hrđa

– zob – hrđa

– pšenoraž – pepelnica, hrđa, pjegavost lista

MAGNELLO (tebukonazol)

– pšenica ozima – pepelnica, smeđa pjegavost lista, smeđa hrđa

PROSARO 250 EC (tebukonazol+protiokonazol)

– ozima pšenica – pepelnica, smeđa pjegavost lista, smeđa hrđa

– ozima raž – pepelnica, mrežasta i siva pjegavost, pjegavost lista, hrđe

– ječam- pepelnica, mrežasta i siva pjegavost, hrđa

– zob – pepelnica, narančasta hrđa

DOMARK 40 ME (tetrakonazol)

– pšenica – pepelnica, pjegavost lista, hrđa

– ječam- pepelnica, siva pjegavost ječma, hrđa

YAMATO (tetrakonazol)

– pšenica- pepelnica, pjegavost lista, žuto smeđa pjegavost lista

– ječam – pepelnica, mrežasta i siva pjegavost

– raž – pepelnica, siva pjegavost

– zob – pepelnica, siva pjegavost

– pšenoraž – pepelnica, smeđa pjegavost lista,hrđe

SHAVIT 250 EC (triadimenol)

– pšenica – pepelnica, hrđa

– ječam – pepelnica, hrđa, siva pjegavost

MIRAGE 45 EC (prokloraz)

– pšenica – pepelnica, smeđa pjegavost lista

–  ječam – pepelnica, siva i mrežasta pjegavost

ZAMIR (prokloraz+tebukonazol)

– pšenica – pepelnica, smeđa pjegavost, smeđa hrđa

–  ječam – pepelnica, hrđa

OPUS TEAM (fenpropimorf+epoksikonazol)

– pšenica – pepelnica, hrđa, pjegavost lista

–  ječam – pepelnica, siva i mrežasta pjegavost, hrđa

FALCON EC 460

– pšenica – pepelnica, pjegavost lista

– ječam – pepelnica, pjegavost lista, mrežasta i siva pjegavost

Insekticide i fungicide primijeniti prema preporukama proizvođača.

Voditi evidenciju  o tretiranjima u elektroničkom ili papirnatom obliku. U evidenciju se upisuju najmanje slijedeći podaci: trgovački naziv sredstva za zaštitu bilja, datum i vrijeme početka i završetka tretiranja, količina primijenjenog sredstva za zaštitu bilja (doza, koncentracija), veličina površine i tretirana kultura.

Praznu ambalažu sredstava za zaštitu bilja čuvati do organiziranog odvoza putem akcije Prateći list.

dr.sc. Mirna Ceranić
e-mail: Mirna.Ceranic@mps.hr