Obavijest proizvođačima luka i češnjaka

Zbog povoljnih uvjeta za širenje bolesti u usjevima jesenskog luka i češnjaka potrebno je ponoviti  zaštitu od plamenjače (Peronospora destructor), sive plijesni (Botrytis sp.) i bijele truleži (Sclerotinia sclerotiorum). U usjevima proljetnog luka i češnjaka provesti  prvu zaštitu primjenom jednog od fungicida. Treba  paziti na dozvoljeni broj tretiranja određenog fungicida u vegetaciji. Zbog boljeg prijanjanja na lisnu površinu fungicidu dodati okvašivač.

U zaštiti od plamenjače može  se koristiti jedan od fungicida:

RIDOMIL GOLD MZ PEPITE (metalaksil-M+mankozeb). Primjena u luku i češnjaku. Primjenjuje se u količini 2,5-3,0 kg/ha. Sredstvo se ne smije miješati sa drugim sredstvima za zaštitu bilja. Maksimalno tri tretiranja u vegetaciji.

RIDOMIL GOLD R (metalaksil-M+bakar). Primjena u luku na otvorenom, u maksimalnoj  količini od 5 kg/ha. Dozvoljena je najviše jedna primjena tijekom vegetacije.

FOLIO GOLD (metalaksil-M+klortalonil). Primjena u luku i češnjaku. Primjenjuje se u količini od 2 l/ha, uz utrošak vode 400-500 l/ha. Sredstvo se primjenjuje preventivno ili kada se primijete prvi simptomi bolesti. Dozvoljena je najviše jedna primjena tijekom jedne vegetacije.

ACROBAT MZ WG (dimetomorf+mankozeb). Primjena u luku i češnjaku u količini 2,5 kg/ha uz utrošak 200-500 l vode/ha. Maksimalno tri tretiranja u vegetaciji.

Zaštita od sive plijesni i bijele truleži može se provesti primjenom jednog od pripravaka:

SIGNUM (boskalid). Primjena u luku i češnjaku u količini 1,5 kg/ha.

SWITCH 62,5 WG (fludioksonil+ciprodinil). Primjena u luku u količini 1,0 kg/ha uz utrošak 800 l vode/ha. Dozvoljena maksimalno 2 tretiranja u vegetaciji.

TELDOR SC 500 (fenheksamid). Primjena u luku u količini 1,0 l/ha uz utrošak vode 400-600 l/ha. Može se tretirati najviše 3 puta u vegetaciji u razmacima 10-12 dana.

Fungicide koristiti prema preporukama proizvođača.

dr.sc. Mirna Ceranić
e-mail: Mirna.Ceranic@mps.hr

Pripremi za ispis