MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE

UPRAVA ZA STRUČNU PODRŠKU RAZVOJU POLJOPRIVREDE I RIBARSTVA

Karlovačka

Obavijest proizvođačima lijeske i oraha

Obilaskom terena na pojedinim lokalitetima uočena je pojava ljeskotoča (Curculio nucum) uzročnika “crvljivost” i otpadanje plodova lijeske. To je kukac kornjaš iz porodice pipa, veličine 6-9 mm, crvenkastosmeđe boje, pokriven finim žutosivim dlačicama. Lako se prepoznaje jer ima glavu produljenu prema naprijed (dugačko, usko i zakrivljeno rilo) na vrhu kojeg se nalazi usni ustroj. Ima jedno pokoljenje godišnje, a  pojavljuju od svibnja do kolovoza. Ženka tijekom svibnja, pomoću rila buši mlade tek zametnute plodiće u koje pojedinačno odlaže jaja. Ona može oštetiti do 150 plodova, a položi do 40 jaja. Nakon  5 – 9 dana iz jaja izlaze ličinke koje čitav život provedu u plodu. One izgrizaju jezgru i plod pune izmetom, a kada pojedu sav sadržaj ploda spuštaju se u tlo na prezimljenje.

Stvarna potreba za kemijskim suzbijanjem ljeskotoča se određuje metodom otresanja. Ako početkom svibnja ispod rodnog grma ili stabla sakupimo 3-4 odrasla ljeskotoča potrebno je obaviti kemijsko suzbijanje sa insekticidom dozvoljenim u lijesci CALYPSO 480 SC (0,2 l/ha, najviše 2 primjene tijekom sezone sa razmakom od 10-14 dana, karenca 70 dana).

Ubodna mjesta na plodovima lijeske ulazno su mjesto za infekcije različitim gljivičnim bolestima,  posebno ako tijekom svibnja i lipnja bilježimo učestalo kišno razdobljestoga preporučujemo za zaštitu od truleži ploda (Monilinija spp.) primjeniti pripravak na bazi bakra:

CHAMPION WG 50 (bakrov hidroksid)

Primjenjuje se u količini 2-3 kg/ha uz utrošak vode 500-1500 l/ha Može se primijeniti najviše tri puta tijekom vegetacije u razmaku od 5 dana. Karenca je 21 dan.

BORDOŠKA JUHA CAFFARO 20 WP (bakrov hidroksid- kalcij sulfat kompleks)

Primjenjuje se u količini 0,6-1,0 kg/ha. Tretiranja se provode tijekom razvoja plodova.  Utrošak vode 1000-2000 l/ha. Ne primjenjivati u razdobljima hladnog vremena ili povišene vlažnosti zraka. Ne smije se miješati s korektorima pH, okvašivačima i folijarnim gnojivima. Maksimalno 2 tretiranja u sezoni.

U nasadima lijeske i oraha ovisno o vremenu podizanja nasada  (nasadi mlađi ili stariji od 3. godine) može se provoditi zaštita od korova primjenom herbicida, pazeći na dozvoljeno vrijeme primjene (u vegetaciji, prije berbe, nakon berbe).

U nasadima starijim od 2 godine (od treće godine nakon sadnje)  dozvoljena je primjena herbicida :

FUSILADE FORTE (fluazifop-P-butil) – primjena u lijesci

Primjenjuje se u količini 1,0-1,6 l/ha,  uz utrošak vode od 200-400 l/ha. Tretira se u stadiju 3-5 listova kod jednogodišnjih uskolisnih korova, a kod višegodišnjih uskolisnih korova kada dostignu visinu 10-15 cm. Prije primjene sredstva poželjno je na manjoj površini napraviti test. Ne preporuča se miješanje sa drugim sredstvima. Smije se koristiti najviše jedanput godišnje na istoj površini. Ne tretirati pri temperaturi tla i zraka ispod 10°C. Prilikom primjene sredstva spriječiti zanošenje sredstva na susjedne kulture, posebno na uskolisne usjeve. K- 21 dan.

DESSICASH 200 SL* (dikvat) – primjena u lijesci i orahu

Za suzbijanje jednogodišnjih korova. Primjenjuje se u količini 3,5–5 l/ha, uz utrošak 300-800 l/ha. Dozvoljena jedna primjena u vegetacijskoj sezoni. Primjena traktorskom prskalicom. Domaćim životinjama zabranjen je ulaz na tretirane površine. K-30 dana.

QUAD-GLOB 200 SL* (dikvat) – primjena u lijesci i orahu

Za suzbijanje jednogodišnjih i višegodišnjih  korova u količini 3,3-5 l/ha (330-500 ml/1000 m2) uz utrošak vode 300-500 l/ha. K-30 dana.

* sredstvu  će uskoro biti ukinuta registracija te će početi teći rok za prodaju zaliha.

U nasadima starijim od 3. godine mogu se primijeniti herbicidi:

CIDOKOR MAX (glifosat) – u lijesci i orahu

Primjenjuje se za suzbijanje jednogodišnjih i višegodišnjih korova nakon berbe u jesen ili  najmanje 20 dana prije planirane berbe plodova. Sredstvo se  primjenjuje u količini od 2,25-4,5 l/ha uz utrošak vode od 150 do 300 l/ha, traktorskom ili leđnom prskalicom.  Dozvoljena 1-2 primjene u vegetacijskoj sezoni. Razmak između primjena mora biti minimalno  30 dana. Voćnjaci u vrijeme primjene ne smiju biti mlađi od 3 godine. Prilikom primjene potrebno je izbjegavati doticaj sredstva s listovima, mladicama, granama i deblom prskajući najviše 30 cm od tla. Prilikom primjene koristiti štitnik radi sprečavanja zanošenja na mladice. Jednogodišnje korovne vrste potrebno je prskati kada se nalaze u aktivnom porastu. K- 20 dana.

CIDOKOR PLUS (glifosat) – primjena u lijesci i orahu

Primjena (isto kao CIDOKOR MAX). Doza primjene 2-7,5 l/ha

ROUNDUP RAPID (glifosat)

(isto kao CIDOKOR MAX). Doza primjene 1,6-6,0 l/ha

ROUNDUP BIACTIVE (glifosat)

Sredstvo se primjenjuje u jesen nakon opadanja lišća ili u proljeće. Prskati nakon nicanja korova kada su korovi u aktivnom porastu (zima/proljeće i ljeto/jesen).

Primjena traktorskom ili leđnom prskalicom u  količini od 1,5-3,0 l/ha uz utrošak vode 150-300 l/ha. Broj primjena 1-2 u razmaku od 30 dana.

Ograničenja: U vrijeme primjene voćnjaci ne smiju biti mlađi od 3 godine. Prilikom primjene potrebno je izbjegavati doticaj sredstva s deblom i granama prskajući najviše 30 cm od tla. Prilikom primjene koristiti štitnik radi sprečavanja zanošenja na mladice, grane ili stablo.

Primjena traktorskim ili leđnim prskalicama.

CATAMARAN 360 (glifosat) (isto kao ROUNDUP BIACTIVE).

TOTAL TF (isto kao ROUNDUP BIACTIVE).

U nasadima oraha i lijeske starijim od 4. godine može se primijeniti herbicidi:

GLYFOON 480 (glifosat)

Koristi se za suzbijanje jednogodišnjih uskolisnih i jednogodišnjih širokolisnih korova u količini 3,0 – 6,0 l/ha, te  višegodišnjih uskolisnih i višegodišnjih širokolisnih korova u količini 6,0 – 10,0 l/ha usmjerenim prskanjem korova. Prilikom primjene potrebno je izbjegavati doticaj sredstva s deblom i granama prskajući najviše 30 cm od tla. Koristiti štitnik radi sprečavanja zanošenja na mladice, grane ili stablo. Primjenjuje se nakon nicanja korova u stadiju aktivnog rasta korova. Utrošak vode je 100 – 250 l/ha. Primjena leđnim i traktorskim prskalicama.

Preporučena sredstva za zaštitu bilja koristiti prema preporukama proizvođača.

dr.sc. Mirna Ceranić
e-mail: mirna.ceranic@mps.hr

Obavijest proizvođačima graha

Tijekom svibnja započinje sjetva graha na otvorenom. Zaštita od korova može se provesti nakon sadnje prije nicanja graha ili nakon nicanja.

Zaštita graha od korova prije nicanja može se provesti  primjenom jednog od  herbicida:

CHALLANGE 600 (aklonifen) – koristi se prije nicanja graha za suzbijanje jednogodišnjih uskolisnih i širokolisnih korova. Primjena u dozi 3-4 l/ha.

DOST 330 EC (pendimetalin) – koristi se prije nicanja graha za suzbijanje jednogodišnjih uskolisnih i širokolisnih korova. Primjena u dozi 3,6-6,0 l/ha.

DUAL GOLD 960 EC, EFICA 960 EC (S- metolaklor) – koristi se prije nicanja graha za suzbijanje jednogodišnjih uskolisnih korova. Primjena u dozi 1,25-1,4 l/ha. Može se koristiti i  na parcelama gdje se grah uzgaja zajedno sa kukuruzom, jer je registriran i za primjenu u kukuruzu.

Za suzbijanje uskolisnih korova nakon nicanja mogu se koristiti herbicidi:

WISH TOP (kizalofop – P) – primjena u dozi 0,4-1,25 l/ha

AGIL 100 EC (proširenje primjene na male kulture i male namjene) (propikizafop ) –  primjena u količini 1,0 l/ha

FOCUS ULTRA (proširenje primjene na male kulture i male namjene) (cikloksidim) – primjena u količini 1,0-4,0 l/ha

SELECT SUPER (kletodim) – primjena u dozi 1,6-2,0 l/ha

Za suzbijanje širokolisnih korova nakon nicanja mogu se koristiti herbicidi:

PULSAR 40 (imazamoks) – primjena u grahu i grahu mahunaru u fazi  graha BBCH 12-14 u količini 0,75-1,0 l/ha

BASAGRAN 480 (bentazon) – primjena u grahu i kukuruzu (kod zajedničkog uzgoja na parceli). Primjena u fenofazi graha BBCH 14, kukuruz visine 10 cm, doza 1,5-2,0 l/ha

BENTA 480 SL, BENTAGRAN, BENTA SUPER (bentazon) – primjena i u grahu mahunaru u fenofazi BBCH 11-13, doza 2,0 l/ha

CORUM (bentazon) – primjena i u grahu mahunaru. Primjena jednokratno u količini 1,25 l/ha nakon ranog nicanja, kada su usjevi razvili prva 2 – 3 prava lista (2 lista cijela, 1. troliska, BBCH 12) i kada su širokolisni korovi u ranim razvojnim stadijima. Utrošak vode: 200 – 300 l/ha. Dodavanjem okvašivača DASH HC u količini 0,25 – 0,3 litara na 100 litara postiže se  ili Dvokratno u podijeljenoj (split) aplikaciji u količini 0,625 l/ha + 0,625 l/ha nakon nicanja (post-em). Prvi puta tretirati kada grah zrnaš razvije 2 cijela lista (BBCH 12). Drugi puta sredstvo se primjenjuje u razmaku 7 – 10 dana. Ograničenje: Ne primjenjivati u grahu zrnašu nakon stadija formiranja bočnih izdanaka (BBCH 21).

LENTAGRAN 45 WP (piridat) – primjena za suzbijanje uskolisnih i širokolisnih korova

Primjenjuje se nakon nicanja/presađivanja u najvećoj količini do 2 kg/ha. Preporuka je tretiranje provesti u mlađim razvojnim stadijima korovnih biljaka (između stadija kotiledona i stadija 2 prava lista). Radi postizanja bolje učinkovitosti, može se koristiti i u razdijeljenoj odnosno „split aplikaciji“. Povećanjem razvojnih stadija korova povećava se količina sredstva potrebna za suzbijanje pa se u stadijima razvoja korova 3 listova i više primjenjuje jednokratno. Dvokratna primjena: prvi puta kada su korovi u stadiju razvoja 1 – 2 razvijena lista u količini 1 kg/ha te drugi puta u količini 1 kg/ha 10-14 dana kasnije. Trokratna primjena: prvi puta kada su korovi u stadiju kotiledona do razvijenog jednog lista u količini 0,5 kg/ha te još dva puta u količini 0,5 kg/ha u razmaku 7 do 10 dana. Utrošak vode: 200 – 600 l/ha.  Kod primjene u razdijeljenoj (split) primjeni maksimalna količina sredstva ne smije prelaziti 2 kg/ha.

Herbicide  primijeniti prema preporukama proizvođača.

Voditi evidenciju  o tretiranjima u elektroničkom ili papirnatom obliku. U evidenciju  se upisuju najmanje slijedeći podaci: trgovački naziv sredstva za zaštitu bilja, datum i vrijeme početka i završetka tretiranja, količina primijenjenog sredstva za zaštitu bilja (doza, koncentracija), veličina površine i tretirana kultura.

Praznu ambalažu sredstava za zaštitu bilja čuvati do organiziranog odvoza putem akcije Prateći list. Odvoz prazne ambalaže za  Karlovačku županiju:

03.06.2019.

Bublić Commerce d.o.o. Ul. Dr. Vlatka Mačeka 26c Karlovac 8.00 – 10.00
Medven trgovina d.o.o. Mali Erjavec 4 Mali Erjavec 11.00 – 12.00
Vinski podrum Vrbanek Obrež Vivodinski 1 Vivodina 13.00 – 15.00

07.06.2019.

Autobusna stanica kod crkve sv. Antuna Duga Resa 8.00 – 10.00

14.06. 2019.

Madig – Mrežnica d.o.o. Salopek Selo 2 Ogulin 8.00 – 10.00

18.06. 2019.

Parkiralište NK Josipdol Karlovačka Josipdol 8.00 – 10.00
Benzinska postaja Plaški (preko puta) Plitvička cesta Plaški 11.00 – 12.30

dr.sc. Mirna Ceranić
e-mail: Mirna.Ceranic@mps.hr

Obavijest vinogradarima

Proteklih nekoliko dana pale su veće količine oborina. U narednim danima najavljuje se mogućnost novih oborina te upozoravamo vinogradare da kada im vremenske prilike omoguće izvrše zaštitu od uzročnika crne pjegavosti (Phomopsis viticola), plamenjače vinove loze (Plasmopara viticola) i pepelnice (Uncinula necator).

Promjenjivo vrijeme sa oborinama  uzrokuje jak porast vegetacija kao i uvjete za  infekciju plamenjače. Zbog svega navedenog potrebno je provesti zaštitu protiv ove bolesti nekim od registriranih pripravaka: Mikal flash, Mikal premium F, Mankozeb, Verita (krajnji rok za upotrebu 14.11.2019.), Profiler, Polyram  DF, Penncozeb 75 DG, Alfil duplo, Fylal double, Nautile DG, Profilux, Reboot,  Electis WG, Curzate B WG, Moximate 505 WP, Manoxanil, Antracol WG 70 (krajnji rok za upotrebu 22.06.2019.).

Osim plamenjače potrebno je i pravovremeno  zaštiti vinograd od pepelnice posebno u vinogradima u kojima je prijašnjih godina zabilježena velika zaraza. Za suzbijanje pepelnice registrirani su slijedeći pripravci: Crystal KS, Nativo 75 WG, Postalon 90 SC, Talendo, Talendo exra, Stroby DF, Zato 50 WG. Osim navedenih pripravaka moguće je koristiti i sumporne pripravke: Cosavet DF, Chromosul 80,  Kalinosul 80 WG, Kossan WG, Kumulus DF, Sulfolac 80 WG, Sumpor SC 80 i Thiovit Jet. Pripravak kontaktnog djelovanja za preventivno suzbijanje pepelnice Karathane Gold 350 EC primjenjuju  se prije nego što su se razvili uvjeti za razvoj gljivičnih bolesti jer djeluju na površini biljke.

U pojedinim nasadima uočeni su simptomi djelovanja grinja te se preporuča korištenje sumpornih pripravaka koji imaju dobro djelovanje na smanjenje populacije navedenih štetnika.

Započeo je let pepeljastog grožđanog moljca (Lobesia botrana), dok let žutog grožđanog moljca (Eupoecillia ambiguella) nije zabilježen! Njihovo suzbijanje trenutno nije potrebno provoditi. Preporučamo vinogradarima praćenje narednih preporuka u kojima će se dati rokovi suzbijanja.

Pripravke koristite prema uputama proizvođača ili prema Fitosanitarnom informacijskom sustavu http://fis.mps.hr/trazilicaszb/.  Ambalažu  je potrebno propisno zbrinuti uz obavezno vođene evidencije o provedenoj zaštiti.

Petra Pozder  mag. ing. fitomedicine
Petra.Pozder@mps.hr

Obavijest proizvođačima kukuruza

Započela je sjetva kukuruza. Neposredno nakon sjetve prije nicanja kukuruza ili u ranoj  fazi nakon nicanja kukuruza (do faze 3 lista BBCH 13) može se provesti zaštita od korova primjenom tzv. zemljišnih herbicida za čiju dobru djelotvornost je važna dobra priprema i vlažnost tla. Ovisno o sastavu korovne flore koja se prethodnih godina pojavljivala na parceli odabrati  jedan od herbicida za zaštitu:

CLICK 50 FL(terbutilazin) – primjenjuje se za suzbijanje jednogodišnjih širokolisnih korova; primjena nakon sjetve prije nicanja kukuruza (pre-em); doza 1,5-2 l/ha

AKRIS (terbutilazin+dimetenamid-p) –  jednogodišnji uskolisni i širokolisni korovi; pre-em ili do faze 3 lista (BBCH 00-13); doza 2,0-3,0 l/ha

PLEDGE 50 WP (flumioksazin)- jednogodišnji širokolisni korovi; pre-em; doza 0,08 kg/ha

MERLIN (izoksaflutol)- jednogodišnji uskolisni i širokolisni korovi; BBCH 00-13; doza 0,08-0,13 kg/ha

ADENGO (izoksaflutol+tienkarbazon-metil)-uskolisni i širokolisni;BBCH 00-13; doza 0,44 l/ha

CALLISTO 480 SC (mezotrion)- širokolisni i neki uskolisni; pre-em, 0,25-0,3 l/ha

CALARIS PRO (mezotrion+terbutilazin) – jednogodišnji širokolisni korovi; BBCH 00-13; 2,0-2,3 l/ha

STOMP 330 E, DOST 330 EC, PENDIGAN 330 EC, STOMP AQUA, PENDUS 330 EC, SHARPEN 330 EC, WING P (pendimetalin) –  jednogodišnji uskolisni i širokolisni; pre-em; doza 3,0-6,0 l/ha ovisno o kojem se sredstvu radi

DUAL GOLD 960 EC, EFICA 960 EC (S- metolaklor) – uskolisni i širokolisni; BBCH 00-13; 1,0-1,5 l/ha

CAMIX 560 SE – jednogodišnji uskolisni i širokolisni; pre-em ili do BBCH 14; 2,0-2,5 l/ha

LUMAX, LUMAX H537.5 SE, PRIMEXTRA TZ GOLD 500 SC (S-metolaklor+ terbutilazin+mezotrion)- jednogodišnji uskolisni i širokolisni; pre-em ili do BBCH 13(14); doza 2,5 – 5,0 l/ha ovisno o sredstvu

FRONTIER X2 (dimetenamid-p) – jednogodišnji uskolisni korovi; pre-em; 0,8-1,4 l/ha

KOBAN 600 (petoksamid) –  jednogodišnji travni i neki širokolisni korovi; pre-em ili BBCH 12-14; 2,0 l/ha

KOBAN T (petoksamid+ terbutilazin) –  jednogodišnji travni i neki širokolisni korovi; BBCH 00-13; 3,0-3,4 l/ha

KOBAN TX (petoksamid+ terbutilazin) –  jednogodišnji travni i neki širokolisni korovi; BBCH 00-14; 4,0 l/ha

Herbicide primijeniti prema preporukama proizvođača.

 

dr. sc. Mirna Ceranić
e-mail: mirna.ceranic@mps.hr

Obavijest proizvođačima kupusnjača

Zbog temperaturnih oscilacija izlazak odraslih oblika kupusne muhe (Delia radicum) je razvučen. Pronađena su prva odložena jaja na vrat korijena kupusa (jaja su bijela, dugoljasta, odložena u skupinama) na parcelama gdje je kupus posađen početkom travnja. Treba pratiti odložena jaja na vrat korijena kupusa, ali i brojnost odraslih oblika na žutim pločama. Kad se pronađu jaja, treba pratiti vrijeme izlaska ličinki iz jaja koji je obično u periodu od 3-8 dana  i tada provesti suzbijanje.

Za suzbijanje se mogu koristiti insekticidi na osnovi aktivne tvari dimetoata i to:

PERFEKTHION – primjena u količini 0,6 l/ha uz utrošak vode od 300-400 l/ha.

CHROMOGOR, CALINOGOR – primjena u količini 1 l/ha uz utrošak 600 l vode po hektru, prskanjem ili zalijevanjem.

Na gredicama na otvorenom gdje se uzgajaju presadnice kupusnjača ili na otvorenim poljima utvrđen je jak napad kupusnih buhača. Štete od buhača vidljive su na listovima u obliku sitnih rupica. Za jakog napada mogu u potpunosti uništiti tek iznikle biljčice ili presadnice. Kad nastupi uništenje više od 10 % lisne površine potrebno je provesti suzbijanje primjenom jednog od insekticida ovisno u kojoj vrsti kupusnjača se radi, a insekticid je registriran:

ROGOR 40 (dimetoat) – dozvoljen u kupusu, primjena u količini 0,6 l/ha.

CHROMOREL D, NURELLE D, CYTHRIN MAX (cipermetrin) – dozvoljen u brokuli, cvjetači, kupusu, kelju, brokuli, kelju pupčaru, primjena 100 ml/ha

FASTAC 10 EC (alfa-cipermetrin) – primjena u kupusu, kelju, brokuli, kelju pupčaru, primjena u količini 0,075 l/ha

DECIS 2,5 EC (deltametrin) – primjena u kupusnjačama, 0,3-0,5 l/ha

MOSPILAN 20 SG (acetamiprid) – primjena u kelju pupčaru, 250 g/ha.

Insekticide koristiti prema preporukama proizvođača.

Voditi evidenciju  o tretiranjima u elektroničkom ili papirnatom obliku. U evidenciju  se upisuju najmanje slijedeći podaci: trgovački naziv sredstva za zaštitu bilja, datum i vrijeme početka i završetka tretiranja, količina primijenjenog sredstva za zaštitu bilja (doza, koncentracija), veličina površine i tretirana kultura.

Praznu ambalažu sredstava za zaštitu bilja čuvati do organiziranog odvoza putem akcije Prateći list (navedeno u prethodnim preporukama) ili dostaviti u tvrtku CIAK, Andrije Hebranga 5, Vojnić.

dr.sc. Mirna Ceranić
e-mail: Mirna.Ceranic@mps.hr

Obavijest vinogradarima o mjerama zaštite nakon tuče

Tijekom vikenda područje Vivodine u Karlovačkoj županiji zabilježena je tuča koja je uzrokovala oštećenja na vinovoj lozi .

Vinogradare upućujemo da čim prije obave tretman oštećenih nasada tzv. fiziološkim biostimulatorima s istaknutim sadržajem aminokiselina, huminskih kiselina i vitamina: Drin (0,05-0,075 %), Poly-Amin (0,15 %), Goemar BM 86 (0,3 %), Darina 4 (1 %), Alghena (0,08 %), ENA 19989 (0,08 %) i slično.

Navedeni biostimulatori primjenjuju se barem 2 – 3 puta s razmacima 10 – 15 dana.

Za zaštitu  nastalih rana može se koristiti jedan od kontaktnih fungicida: Folpan 80 WDG, Solofol, Futura 50 WP, Shavit F.

Preporučena sredstva za zaštitu bilja primijenite sukladno uputi priloženoj uz sredstvo, redovito vodite evidenciju o prskanju prema Pravilniku o uspostavi akcijskog okvira za postizanje održive uporabe pesticida (NN142/12)

Aleksandra Radić, dipl.inž.agr.
E-mail: Aleksandra.Radic@mps.hr

Obavijest proizvođačima koštičavog voća

Od posljednje preporuke za zaštitu koštičavog voća prošlo je 12 dana. Meteorolozi najavljuju za naredne dane kišu. Takvi uvjeti  pogodovat će razvoju i infekcijama paleži cvijeta i sušenju rodnih izboja               (Monilinia laxa), šupljikavosti lista ( Stigmina carpophila) i kozičavosti listaBlumeriella jaapii).

Koštičave vrste voćaka koje se nalaze na kraju fenofaze otpadanja latica, potrebno je provesti zaštitu protiv uzročnika paleži cvijeta i sušenje rodnih izboja ( Monilinia laxa), primjenom  jednog od pripravaka:

INDAR 5 EW

CHORUS 50 WG,

SWITCH 62,5 WG,

NATIVO 75 WG,

LUNA EXPERIENCE SC

Završetkom cvatnje, u razvojnom stadiju rasta i razvoja plodova, potrebno je provesti zaštitu protiv uzročnika šupljikavosti i kozičavosti lista.

Zaštita od  šupljikavosti lista može se provesti  primjenom  jednog od pripravka:

CAPTAN WP 50 -koštićavo voće, osim višnje

DELAN 700 WDG – breskva, marelica, nektarina, trešnja

MERPAN 80 WDG – marelica, višnja

KASTOR – koštičavo voće, osim višnje

Zaštita od  kozičavosti lista primjenom jednog od pripravka:

CHROMODIN C-65 – trešnja, višnja

DELAN 700 WDG – trešnja

LUNA EXPERIENCE –  višnja, trešnja

TOPSIN M 500 SC – višnja

Fungicide koristiti prema preporukama proizvođača.

dr.sc. Mirna Ceranić
e-mail: Mirna.Ceranic@mps.hr

 

 

Obavijest vinogradarima!

Nakon pojave prvih listića za suzbijanje gljivične bolesti crna pjegavost vinove (Phomopsis viticola). primjenjuju se organski površinski pripravci: Dithan M-45, Pinozeb M-45, Penncozeb 75 DG, Delan PRO, Polyram DF, Solofol,  Antracol WG 70 (sredstvu je istekla registracija a krajnji rok za primjenu zaliha je 22.6.2019.).

Navedenim pripravcima dodati  jedan od pripravaka  na osnovi sumpora  osobito u nasadima gdje je prošle godine bilo problema s pepelnicom (Uncinula necatorCosavet DF, Chromosul 80, Kalinosul 80 WG, Kumulus DF, Kossan WG, Sulfolac 80 WG, Thiovit jet, Sumpor SC80.

U ovom periodu na osjetljivim sortama  grinje uzročnici akarinoze (Calepitrimeriu vitis) i erinoza loze (Eriophyes vitis) mogu usporiti početni razvoj mladica stoga vinogradare upućujemo na redovite kontrole vinograda!

Sumporni pripravci imaju dobro djelovanje na smanjenje populacije grinja, a moguća je i primjena akaricida dozvoljenih  u vinovoj lozi:  Kraft 18 EC, Vertimec 018 EC i Zoom 11 SC. Navedeni akaricidi registrirani su za  suzbijanje grinja iz skupine crvenih pauka (crveni voćni pauk i koprivina grinja) i imaju slabije sporedno djelovanje na lozine grinje.

Preporučena sredstva za zaštitu bilja primijenite sukladno uputi priloženoj uz sredstvo, redovito vodite evidenciju o prskanju prema Pravilniku o uspostavi akcijskog okvira za postizanje održive uporabe pesticida (NN142/12

Aleksandra Radić, dipl.inž.agr.
E-mail: Aleksandra.Radic@mps.hr

Obavijest proizvođačima ozimog luka i češnjaka

U usjevima ozimog luka i češnjaka potrebno je provesti zaštitu od plamenjače (Peronospora destructor), sive plijesni (Botrytis sp.) i bijele truleži (Sclerotinia sclerotiorum).

U zaštiti od plamenjače može  se koristiti jedan od fungicida:

RIDOMIL GOLD MZ PEPITE (metalaksil-M+mankozeb). Primjena u luku i češnjaku. Primjenjuje se u količini 2,5-3,0 kg/ha. Sredstvo se ne smije miješati sa drugim sredstvima za zaštitu bilja. Maksimalno tri tretiranja u vegetaciji.

RIDOMIL GOLD R (metalaksil-M+bakar). Primjena u luku na otvorenom, u maksimalnoj  količini od 5 kg/ha. Dozvoljena je najviše jedna primjena tijekom vegetacije.

FOLIO GOLD (metalaksil-M+klortalonil). Primjena u luku i češnjaku. Primjenjuje se u količini od 2 l/ha, uz utrošak vode 400-500 l/ha. Sredstvo se primjenjuje preventivno ili kada se primijete prvi simptomi bolesti. Dozvoljena je najviše jedna primjena tijekom jedne vegetacije.

ACROBAT MZ WG (dimetomorf+mankozeb). Primjena u luku i češnjaku u količini 2,5 kg/ha uz utrošak 200-500 l vode/ha. Maksimalno tri tretiranja u vegetaciji.

Zaštita od sive plijesni i bijele truleži može se provesti primjenom jednog od pripravaka:

SIGNUM (boskalid). Primjena u luku i češnjaku u količini 1,5 kg/ha.

SWITCH 62,5 WG (fludioksonil+ciprodinil). Primjena u luku u količini 1,0 kg/ha uz utrošak 800 l vode/ha. Dozvoljena maksimalno 2 tretiranja u vegetaciji.

TELDOR SC 500 (fenheksamid). Primjena u luku u količini 1,0 l/ha uz utrošak vode 400-600 l/ha. Može se tretirati najviše 3 puta u vegetaciji u razmacima 10-12 dana.

Fungicide koristiti prema preporukama proizvođača.

dr.sc. Mirna Ceranić
e-mail: Mirna.Ceranic@mps.hr

Obavijest proizvođačima žitarica

Zbog velike količine oborina i povoljnih temperatura stvoreni su uvjeti za razvoj bolesti na žitaricama, te će porastom temperature najavljene za naredne dane doći do brze pojave simptoma bolesti na žitaricama. Obilaskom  usjeva ozimog ječmom primijećeni su simptomi sive (Rynhosporium secalis)  i mrežaste pjegavosti ječma (Pyrenophora teres), a u usjevima ozime pšenice simptomi lisne pjegavosti (Zymoseptoria tritici), ali se i na ostalim žitaricama očekuje pojava simptoma bolesti tipičnih za određenu žitaricu ( pepelnica, pjegavost, hrđa…). Preporuča se provesti zaštitu usjeva nakon prestanka oborina i kada se stvore povoljni  uvjeti za ulazak mehanizacije u polje.

Fungicid odabrati ovisno da li je registriran u određenoj žitarici,da li je registriran za zaštitu od određene bolesti, te da li se primjenjuje u dopuštenoj fenofazi razvoja žitarice:

TOPSIN M 500 SC (tiofanat-metil)

– ozima i jara pšenica; pepelnica, žuto smeđa pjegavost lista, smeđa pjegavost lista, smeđa hrđa, žuta hrđa

– ozimi i jari ječam; pepelnica, mrežasta pjegavost, siva pjegavost, smeđa hrđa

– ozima i jara pšenoraž; pepelnica, žuto smeđa pjegavost lista, smeđa hrđa

– ozima raž; pepelnica, siva pjegavost, žuto-smeđa pjegavost, smeđa hrđa

ELATUS PLUS (benzovindiflupir)

– pšenica;  žuta hrđa, smeđa hrđa, smeđa pjegavost lista

– ječam; smeđa hrđa, mrežasta pjegavost, siva pjegavost

ELATUS ERA (benzovindiflupir)

– pšenica;  žuta hrđa, smeđa hrđa, smeđa pjegavost lista

– ječam; smeđa hrđa, mrežasta pjegavost

PRIAXOR EC (fluksapiroksad)

– pšenica ozima i jara – pepelnica, hrđa, pjegavost lista

– ječam ozimi i jari- pepelnica, hrđa, siva pjegavost, mrežasta pjegavost

–  raž – pepelnica, hrđa, siva pjegavost

– pšenoraž – pepelnica, hrđa, pjegavost lista

– pir – pepelnica, hrđa, pjegavost lista

– zob – pepelnica, narančasta hrđa

AMISTAR 250 SC, MIRADOR 250 SC (azoksistrobin)

– raž; pepelnica, smeđa hrđa, siva pjegavost

– pšenoraž; siva pjegavost

– pšenica; pepelnica, žuto smeđa pjegavost, smeđa pjegavost, smeđa hrđa, žuta hrđa

– ječam; mrežasta pjegavost, siva pjegavost, smeđa hrđa, pepelnica

ZOXIS 250 SC (azoksistrobin)

– pšenoraž; smeđa pjegavost lista

– pšenica; pepelnica, žuto smeđa pjegavost, smeđa pjegavost, smeđa hrđa, žuta hrđa

– ječam; mrežasta pjegavost, siva pjegavost, hrđa, pepelnica

LEGADO (azoksistrobin)

– pšenica; pepelnica, smeđa pjegavost, hrđa

– ječam; mrežasta pjegavost, siva pjegavost, hrđa, pepelnica

TAZER (azoksistrobin)

– ozima pšenica;  pepelnica, smeđa hrđa, smeđa pjegavost lista,

– ozimi i jari ječam; mrežasta pjegavost, siva pjegavost, hrđa

AZAKA (azoksistrobin)

– pšenica;  smeđa pjegavost lista, smeđa pjegavost lista i pljevica, žuta hrđa, smeđa hrđa

– ječam, mrežasta pjegavost, siva pjegavost, pepelnica, smeđa hrđa

– zob; narančasta hrđa, pepelnica

– raž, pšenoraž; smeđa hrđa, siva pjegavost, pepelnica

AMISTAR EXTRA (azoksistrobin)

-ozima i jara pšenica; pepelnica, smeđa hrđa, smeđa pjegavost lista, smeđa pjegavost lista i pljevica, palež klasa, narančasta hrđa

– ozimi i jari ječam;  siva pjegavost, mrežasta pjegavost, smeđa hrđa, pepelnica

– zob; pepelnica, narančasta hrđa

– raž; pepelnica, siva pjegavost, smeđa hrđa

– pšenoraž;  smeđa pjegavost lista, pšenična hrđa

ZAKEO XTRA (azoksistrobin+ciprokonazol)

– ozima i jara pšenica; pepelnica, hrđa, smeđa pjegavost lista

– ozimi i jari ječam;  siva pjegavost, mrežasta pjegavost, smeđa hrđa, pepelnica

– zob; pepelnica, narančasta hrđa

– raž; pepelnica, siva pjegavost, smeđa hrđa

– pšenoraž;  smeđa pjegavost lista, pšenična hrđa

AZOCIP (azoksistrobin+ciprokonazol)

– pšenica, raž, pšenoraž – smeđa i žuta hrđa, smeđa pjegavost lista

– zob – narančasta hrđa, pjegavost lista

CYPROXY (azoksistrobin+ciprokonazol)

– pšenica, pšenoraž- smeđa i žuta hrđa, smeđa pjegavost lista

– raž – smeđa i žuta hrđa,  pjegavost lista

-zob – narančasta hrđa,  pjegavost lista

COMRADE (azoksistrobin+ciprokonazol)

– pšenica, pšenoraž- smeđa i žuta hrđa, smeđa pjegavost lista

– raž – smeđa i žuta hrđa, pjegavost lista

– zob – narančasta hrđa, pjegavost lista

AMISTAR OPTI (azoksistrobin+klortalonil)

– pšenica – pjegavost lista, žutosmeđa pjegavost pšenice, smeđa hrđa

– ječam- ramularija, mrežasta i siva pjegavost, smeđa hrđa

– pšenoraž – pjegavost lista, smeđa hrđa

SEGURIS XTRA  (azoksistrobin+izopirazam+ciprokonazol)

– pšenica – pepelnica, pjegavost lista, žuto smeđa pjegavost lista, smeđa i žuta hrđa

– ječam- mrežasta pjegavost, pepelnica, hrđa

CUSTODIA (azoksistrobin+tebukonazol)

– pšenica – pepelnica, hrđa

– ječam- pepelnica,mrežasta i siva pjegavost, smeđa hrđa

– pšenoraž – pepelnica, pjegavost lista, hrđa

ACANTO PLUS (pikoksistrobin+ciprokonazol)

– pšenica- pepelnica, hrđa, žuta hrđa, pjegavost lista, smeđa pjegavost lista

– ječam – pepelnica, hrđa, pjegavost lista, siva i mrežasta pjegavost lista

– pšenoraž – pepelnica, hrđa, pjegavost lista, siva i mrežasta pjegavost lista

– raž- pepelnica, siva pjegavost lista, pjegavost lista, hrđa

– zob – pepelnica, hrđa

SPHERE 535 SC (trifloksistrobin+ciprokonazol)

– pšenica- pepelnica, hrđa, pjegavost lista

–  ječam- smeđa hrđa, pepelnica ječma, siva i mrežasta pjegavost ječma

RETENGO (piraklostrobin)

– ozima i jara pšenica- pepelnica, žuta i smeđa hrđa, pjegavost lista

– jari ječam – pepelnica, smeđa hrđa, siva i mrežasta pjegavost ječma

– pšenoraž- pepelnica, žuta hrđa, pjegavost lista

OPERA (piraklostrobin+epoksikonazol)

– ječam- pepelnica, hrđa, siva i mrežasta pjegavost ječma

OPERA MAX (trifloksistrobin+epoksiskonazol)

– pšenica ozima – pepelnica, pjegavost lista

– ječam jari – pepelnica, hrđa

ASCRA XPRO (protiokonazol+fluopiram+biksafen)

– pšenica- pepelnica, hrđa, pjegavost lista

– ječam – pepelnica, hrđa, siva i mrežasta pjegavost lista

– pšenoraž – pepelnica, hrđa, pjegavost lista, siva pjegavost lista

– raž- pepelnica, siva pjegavost lista, hrđa

– zob – pepelnica, hrđa

PROLINE (protiokonazol)

– pšenica- pepelnica, pjegavost lista

– ječam – pepelnica, hrđa, siva i mrežasta pjegavost lista

– pšenoraž – pepelnica, pjegavost lista

– raž- siva pjegavost lista, hrđa

– zob – pepelnica, hrđa

DUETT ULTRA (epokisikonazol+tiofanat-metil)

–  pšenica- pepelnica, hrđa, pjegavost lista

–  ječam- pepelnica, hrđa, siva pjegavost ječma

CONTROLAN (epoksikonazol+krezoksim-metil)

– pšenica – pepelnica, hrđa, smeđa pjegavost lista

– ječam – pepelnica, hrđa, siva i mrežasta pjegavost ječma

IMPACT 25 SC (flutriafol)

–  pšenica – pepelnica, hrđa

–  ječam- pepelnica, hrđa, siva i mrežasta pjegavost ječma

POINTER (flutriafol)

– pšenica- pepelnica, hrđa, smeđa pjegavost lista

–  ječam- pepelnica, hrđa, siva i mrežasta pjegavost ječma, palež klasa

CARAMBA (metkonazol)

– ozima pšenica – pepelnica, hrđa

– ozimi ječam – pepelnica, hrđa, siva i mrežasta pjegavost ječma

BUMPER 25 EC (propikonazol)

– ozima i jara pšenica – pepelnica, pjegavost lista, hrđa

– raž- pepelnica, pjegavost, hrđa

TILT 250 EC (propikonazol)

– pšenica – pepelnica, žuta i smeđa hrđa, žuto-smeđa pjegavost

– ječam- pepelnica, smeđa hrđa, mrežasta i siva pjegavost lista

– raž – pepelnica, smeđa hrđa

PROPIKON (propikonazol)

– pšenica- pepelnica, pjegavost lista, hrđa

–  ječam- pepelnica, hrđa, siva pjegavost lista

PROPI 25 EC, PROZOL (propikonazol)

-pšenica- smeđa hrđa, žuta hrđa, pjegavost lista

ARTEA PLUS (propikonazol+ciprokonazol)

– pšenica – pepelnica, smeđa hrđa, smeđa pjegavost lista

– ječam – pepelnica, hrđa, siva pjegavost lista

ARCHER MAX (propikonazol+fenpropidin)

– pšenica- pepelnica, žuta i smeđa hrđa, žuto-smeđa pjegavost lista, pjegavost lista pšenice

– ječam- pepelnica, siva i mrežasta pjegavost, smeđa hrđa ječma

–  raž- pepelnica, siva pjegavost, smeđa hrđa

–  pšenoraž- pepelnica, lisna pjegavost

CHEROKEE (propikonazol+ciprokonazol+klortalonil)

– pšenica- smeđa, žuta i crna hrđa, pjegavost lista

– ječam – siva i mrežasta pjegavost,smeđa hrđa

– raž – smeđa hrđa

– pšenoraž – smeđa, žuta i crna hrđa, pjegavost lista

FOLICUR 250 EW (tebukonazol)

– pšenica – pepelnica, pjegavost lista

– ječam – pepelnica, siva i mrežasta pjegavost, hrđa

– zob, raž – pepelnica, siva pjegavost, pjegavost lista, hrđa

TEBUSHA 25% EW, TEBKIN 250 EW, TEBUCOL, TEBU SUPER 250 EW (tebukonazol)

– pšenica – pepelnica, hrđe, pjegavost lista

– ječam – pepelnica, siva i mrežasta pjegavost, hrđe

– zob, raž – pepelnica, siva pjegavost, pjegavost lista, hrđe

– pšenoraž – pepelnica, siva pjegavost, pjegavost lista, hrđe

RIZA (tebukonazol)

– pšenica – pepelnica, hrđa, pjegavost lista

– ječam- pepelnica, siva pjegavost, mrežasta pjegavost

– raž- siva pjegavost, hrđa

– zob – pepelnica, hrđa

– pšenoraž – pepelnica, hrđa, pjegavost lista

MYSTIC EC (tebukonazol)

– pšenica- pepelnica, pjegavost lista

ULYSSES (tebukonazol)

– pšenica – pepelnica, hrđa, pjegavost lista

– ječam- pepelnica, siva pjegavost, mrežasta pjegavost

– raž- siva pjegavost, hrđa

– zob – hrđa

– pšenoraž – pepelnica, hrđa, pjegavost lista

MAGNELLO (tebukonazol)

– pšenica ozima – pepelnica, smeđa pjegavost lista, smeđa hrđa

PROSARO 250 EC (tebukonazol+protiokonazol)

– ozima pšenica – pepelnica, smeđa pjegavost lista, smeđa hrđa

– ozima raž – pepelnica, mrežasta i siva pjegavost, pjegavost lista, hrđe

– ječam- pepelnica, mrežasta i siva pjegavost, hrđa

– zob – pepelnica, narančasta hrđa

DOMARK 40 ME (tetrakonazol)

– pšenica – pepelnica, pjegavost lista, hrđa

– ječam- pepelnica, siva pjegavost ječma, hrđa

YAMATO (tetrakonazol)

– pšenica- pepelnica, pjegavost lista, žuto smeđa pjegavost lista

– ječam – pepelnica, mrežasta i siva pjegavost

– raž – pepelnica, siva pjegavost

– zob – pepelnica, siva pjegavost

– pšenoraž – pepelnica, smeđa pjegavost lista,hrđe

SHAVIT 250 EC (triadimenol)

– pšenica – pepelnica, hrđa

– ječam – pepelnica, hrđa, siva pjegavost

MIRAGE 45 EC (prokloraz)

– pšenica – pepelnica, smeđa pjegavost lista

–  ječam – pepelnica, siva i mrežasta pjegavost

ZAMIR (prokloraz+tebukonazol)

– pšenica – pepelnica, smeđa pjegavost, smeđa hrđa

–  ječam – pepelnica, hrđa

OPUS TEAM (fenpropimorf+epoksikonazol)

– pšenica – pepelnica, hrđa, pjegavost lista

–  ječam – pepelnica, siva i mrežasta pjegavost, hrđa

FALCON EC 460

– pšenica – pepelnica, pjegavost lista

– ječam – pepelnica, pjegavost lista, mrežasta i siva pjegavost

Fungicide primijeniti prema preporukama proizvođača.

Voditi evidenciju  o tretiranjima u elektroničkom ili papirnatom obliku. U evidenciju  se upisuju najmanje slijedeći podaci: trgovački naziv sredstva za zaštitu bilja, datum i vrijeme početka i završetka tretiranja, količina primijenjenog sredstva za zaštitu bilja (doza, koncentracija), veličina površine i tretirana kultura.

Praznu ambalažu sredstava za zaštitu bilja čuvati do organiziranog odvoza putem akcije Prateći list. Odvoz prazne ambalaže za  Karlovačku županiju:

03.06.2019.

Bublić Commerce d.o.o. Ul. Dr. Vlatka Mačeka 26c Karlovac 8.00 – 10.00
Medven trgovina d.o.o. Mali Erjavec 4 Mali Erjavec 11.00 – 12.00
Vinski podrum Vrbanek Obrež Vivodinski 1 Vivodina 13.00 – 15.00

 

07.06.2019.

Autobusna stanica kod crkve sv. Antuna   Duga Resa 8.00 – 10.00

 

 

14.06. 2019.

Madig – Mrežnica d.o.o. Salopek Selo 2 Ogulin 8.00 – 10.00

 

18.06. 2019.

Parkiralište NK Josipdol Karlovačka Josipdol 8.00 – 10.00
Benzinska postaja Plaški (preko puta) Plitvička cesta Plaški 11.00 – 12.30

 

dr.sc. Mirna Ceranić
e-mail: Mirna.Ceranic@mps.hr