Obavijest proizvođačima oraha

Obavještavaju se proizvođači oraha da je potrebno provesti zaštitu od sive pjegavosti oraha ili antraknoze (Gnomonia leptostyla). Simptomi se javljaju na lišću, izbojima i plodovima. U kišnim uvjetima parazit se brzo širi. Simptomi se najprije javljaju na lišću. Pjege na lišću su tamno sive  boje okružene tamnijim rubom. Gljiva luči toksine koji izazivaju žućenje i opadanje lišća, te može doći do defolijacije tijekom ljeta. Simptomi na izbojima i plodovima su slični kao i na listovima. Kako plod nastavlja rast dolazi do njegove deformacije ili opadanja dok je još zelen. Kod kasnije zaraze unutrašnjost ploda pocrni i smanjuje mu se upotrebna vrijednost. Posljedice napada ovog patogena su smanjenje prinosa i kvaliteta plodova oraha, nedovoljna dozrelost mladica koja može dovesti do izmrzavanja oraha tijekom zime. Gljiva prezimljava u ostacima zaraženog lišća, zaraženim, otpalim plodovima i zaraženim mladicama.

Zaštita se može provesti primjenom jednog od fungicida:

CHAMPION 50 WG (bakrov hidroksid) – 2-3 kg/ha

DITHANE DG NEOTEC (mankozeb) – 210 g/100 l vode (0,21 kg/hl)

PENCOZZEB 75 DG (mankozeb)  – 2,1 kg/ha

SIGNUM (boskalid) –  1,0 kg/ha

SYSTHANE 20 EW (miklobutanil) –  0,375 l/ha

Fungicide koristiti prema preporukama proizvođača.

Voditi evidenciju  o tretiranjima u elektroničkom ili papirnatom obliku. U evidenciju  se upisuju najmanje slijedeći podaci: trgovački naziv sredstva za zaštitu bilja, datum i vrijeme početka i završetka tretiranja, količina primijenjenog sredstva za zaštitu bilja (doza, koncentracija), veličina površine i tretirana kultura. Praznu ambalažu sredstava za zaštitu bilja čuvati do organiziranog odvoza putem akcije Prateći list. Odvoz prazne ambalaže za  Karlovačku županiju:

03.06.2019.

Bublić Commerce d.o.o. Ul. Dr. Vlatka Mačeka 26c Karlovac 8.00 – 10.00
Medven trgovina d.o.o. Mali Erjavec 4 Mali Erjavec 11.00 – 12.00
Vinski podrum Vrbanek Obrež Vivodinski 1 Vivodina 13.00 – 15.00

 07.06.2019.

Autobusna stanica kod crkve sv. Antuna   Duga Resa 8.00 – 10.00


14.06. 2019.

Madig – Mrežnica d.o.o. Salopek Selo 2 Ogulin 8.00 – 10.00

 18.06. 2019.

Parkiralište NK Josipdol Karlovačka Josipdol 8.00 – 10.00
Benzinska postaja Plaški (preko puta) Plitvička cesta Plaški 11.00 – 12.30

 dr. sc. Mirna Ceranić
e-mail: Mirna.Ceranic@mps.hr

Pripremi za ispis