Obavijest proizvođačima ozimih žitarica

Ovisno o lokalitete ozime žitarice nalaze se u fenofazi klasanja. U fazi klasanja i cvatnje u uvjetima visoke relativne vlažnosti zraka stvaraju se uvjeti za pojavu bolesti: smeđa pjegavost pljevica (Septoria nodorum) (napada pljevice, obuvenac, osje, klasno vreteno i zrno. Javlja se u obliku manjih okruglih smeđih pjega u kojima se formiraju plodna tijela – piknidi),  palež klasa (Fusarium spp.) (do infekcije dolazi od cvatnje do kraja vegetacije, zrna  su smežurana i štura, ovisno o vrsti Fusariuma na zrnu se javljaju razni tipovi mikotoksina. Simptomi se uočavaju u doba mliječne zriobe: zdravi klasovi zeleni i blago povijeni, napadnuti dijelovi klasa ili čitav klas pobijeli ostaje uspravan i na njemu se formiraju za vlažnog vremena nakupine narančaste ili ružičaste boje (plodna tijela).Vjetar, kiša i insekti prenose zarazu. Domaćin su strna žita i kukuruz, neke korovne vrste).

Zaštita od navedenih bolesti provodi se primjenom jednog od fungicida:

TOPSIN M 500 SC, TAZER, AMISTAR EXTRA, ACANTO PLUS, RETENGO, OPERA MAX, IMPACT 25 SC, POINTER, CARAMBA, FOLICUR 250 EW, TEBUSHA EW, TEBKIN 250 EW, TEBUCOL, TEBU SUPER 250 EW, RIZA, MYSTIC EC, MAGNELLO, PROSARO 250 EC, DOMARK 40 ME, YAMATO, ZAMIR, FALCON EC 460, ZAKEO XTRA, VIBRANCE DUO, ELATUS ERA, ASCRA XPRO, CUSTADIA, ULYSSES, DIFEND EXTRA, LEGADO, PROLINE, CURBATUR  250 EC, FALCON FORTE, DIAGONAL.

Fungicide koristiti prema preporukama proizvođača.

dr.sc. Mirna Ceranić
e-mail: Mirna.Ceranic@mps.hr

Pripremi za ispis