Obavijest vinogradarima

Zadnja preporuka za vinogradare je objavljena 30.04.2019., te je od tada pala velika količina oborina. Preporučam da čim prestanu oborine, vinogradari ponove zaštitu protiv crne pjegavosti (Phomopsis viticola), te plamenjače vinove loze (Plasmopara viticola). Za borbu protiv spomenutih bolesti koristiti pripravke: Mikal Flash, Mikal Premium F ili Curzate F. Navedeni pripravci sadrže folpet, te pružaju zaštitu od infekcije botritisom (Botrytis cinerea).

Upozoravamo na važnost pravovremenog suzbijanja pepelnice (Erysiphe necator), naročito u vinogradima s jakom prošlogodišnjom zarazom. U borbi protiv pepelnice koristiti fungicide:

Nativo WG, Postalon 90 SC, Talendo, Zato 50 WG, Crystal, Collis (registracija sredstva važi do 31.07.2019.), Talendo extra, Stroby WG i dr.

Sredinom travnja bilježimo let grožđanih moljaca, ali trenutačno nije potrebno primijeniti insekticide.

Preporučene pripravke koristiti sukladno uputama proizvođača ili prema Fitosanitarnom informacijskom sustavu (http://fis.mps.hr/trazilicaszb/) !!

Tretiranje obaviti u vrijeme kada pčele ne lete !!

Ambalažu SZB zbrinuti na propisani način, te voditi evidenciju o izvršenim tretiranjima !!

Marko Borić, mag.ing.agr.,
e-mail: marko.boric©mps.hr

Pripremi za ispis