Obavijest proizvođačima koštičavog voća

U prvoj polovici svibnja zabilježena je natprosječna količina oborina koja je pogodovala razvoju bolesti koštičavog voća – šupljikavosti (Stigmina carpophilla) i kozičavosti lista višnje i trešnje (Blumeriella japii).

Za suzbijanje šupljikavosti lista dozvolu ima Captan WP 50  ,Castor , Delan 700 WDG na breskvi, marelici, nektarini i trešnji.

Protiv kozičavosti lista na trešnji mogu se upotrijebiti preparati Delan  700 WDG i Cromodin S – 65. Na višnji su dozvoljeni Chromodin S-65, Topsin M 500 SC i Luna Expirience.

 Postoji opasnost od truleži ploda (Monilinia spp.)  te je potrebno napraviti zaštitu preparatima Chorus 50 WG na nektarini , marelici , šljivi, višnji i trešnji  0,03 -0,05 % uz utrošak 1000 l vode/ha ili Swich 62,5 WG marelica 0,06 %, trešnja, šljiva, breskva i nektarina 0,08 -0,1 % (80 gr/100 vode).

U nasadima breskve i nektarine zabilježena je velik broj leptira prve generacije breskvinog savijača (Cydia molesta) čije se ličinke ubušuju u vrhove izboja te je potrebno provesti suzbijanje ličinki u mladim nasadima breskve i nektarine. U nasadima šljive je zabilježeni su leptiri  šljivinog savijača (Cydia funebrana) čije se ličinke ubušuju u plodiće gdje se hrane mesom i to pretežno oko kožice te je potrebno provesti suzbijanje ličinki.  Dozvoljeni  su  INSEGAR 25 WG na šljivi (0,3 -0,9 kg/ha ),breskvi i nektarini 0,6-0,9 kg/ha; AFFIRM ima dozvolu  na breskvi i nektarini, RUNNER 240 SC ima dozvolu na breskvi, AFFIRM OPTI  ima dozvolu na breskvi, nektarini i šljivi; AVAUNT EC breskva; IMIDAN 50 WG  breskva nektarina, trešnja, višnja; INSEGAR 25 WG šljiva, breskva, nektarina; CORAGEN 20 SC  breskva, nektarina, marelica, šljiva; DELEGATE 250 WG breskva, marelica, nektarina, šljiva.

Za suzbijanje lisnih uši CALYPSO SC 480 ima dozvolu na višnji, breskvi,nektarini, trešnji ; PIRIMOR 50 WG  ima dozvolu na višnji, breskvi i šljivi; MOSPILAN 20 SG ima dozvolu na breskvi, nektarini i šljivi; MOVENTO ima dozvolu na breskvi, nektarini, trešnji i šljivi.

Prilikom zaštite ranijih sorti treba voditi računa o karenci odabranih preparata.

Pripravke treba koristiti prema uputama proizvođača i prema FIS-u http://fis.mps.hr/trazilicaszb/. Ambalažu sredstava za zaštitu bilja treba zbrinuti na propisani način. Prema Pravilniku o uspostavi akcijskog okvira za postizanje održive uporabe pesticida (NN 142/12) i Zakona o održivoj uporabi pesticida (NN 14/14) obavezno je voditi evidenciju o korištenju sredstava za zaštitu bilja. Sredstva za ZB se na gospodarstvu treba skladištiti na propisani način.

Sanja Mastelić-Ivić, dipl.ing.agr.

sanja.mastelic-ivic@mps.hr

Pripremi za ispis