Obavijest vinogradarima

Vremenski uvjeti pogodovali su ostvarenju uvjeta za razvoj bolesti vinove loze. S obzirom na nestabilne vremenske prilike i visoke temperature zraka ,potrebno je provesti zaštitu protiv plamenjače (Plasmopara viticola) i pepelnice ( Unicinula necator).

Za suzbijanje plamenjače mogu se koristiti Mikal premium F, Galben F, Pergado F, Ridomil Gold Combi 45 WG, Curzate F. Navedene pripravke je potrebno koristiti s pripravcima za suzbijanje pepelnice vinove loze – Dynali EC, Collis SC, Nativo WG, Postalon SC, Luna experience SC i druge.

Pregledom feromonskih trapova zabilježen je let pepeljastog i žutog grožđanog moljca, ali još nije potrebno primijeniti insekticide. Preproručamo daljnje praćenje preporuka.

O potrebi suzbijanja grožđanih moljaca ćete biti pravovremeno obaviješteni.

Pripravke treba koristiti prema uputama proizvođača i prema FIS-u http://fis.mps.hr/trazilicaszb/ . Ambalažu sredstava za zaštitu bilja treba zbrinuti na propisani način. Prema Pravilniku o uspostavi akcijskog okvira za postizanje održive uporabe pesticida (NN 142/12) i Zakona o održivoj uporabi pesticida (NN 14/14) obavezno je voditi evidenciju o korištenju sredstava za zaštitu bilja. Sredstva za ZB se na gospodarstvu treba skladištiti na propisani način.

Sanja Mastelić-Ivić, dipl.ing.agr.
 sanja.mastelic-ivic@mps.hr

Pripremi za ispis