Obavijest građanima

Naredba o poduzimanju obveznog uklanjanja ambrozije- Ambrosia artemisifolia, nn 72/07, propisuju se mjere obveznog uklanjanja korova ambrozije u cilju njenog suzbijanja i spriječavanja daljnjeg širenja na području Republike Hrvatske. Ambrozija je kao invanzivna vrsta unesena u Europu. Osim bujnog rasta , karakterizira ju i stvaranje velike količine polena za kojeg se smatra da je jedan od najjačih alergena. Ambrozija cvate od srpnja do rujna, a sjeme zrije od rujna do listopada.

Vlasnici i korisnici poljoprivrednog i neobrađenog zemljišta ( vrtova, oranica, livada idr.) , šuma i lovišta, ovlaštenici koji upravljaju vodotocima i kanalima ze površinama uz vodotokove i kanale, dužni su tijekom vegetacijske sezone u više navrata redovito,  sa svojih površina uklanjati i suzbijati ambroziju. Mjere suzbijanja:

-agrotehničke mjere: pridržavanje plodoreda, obrada tla, pravovremena sjetva i gnojidba

-mehaničke mjere: međuredna kultivacija, okopavanje, plijevljenje, redovitom košnjom

-kemijske mjere- uporaba herbicida koji imaju dozvolu za primjenu

Svako tretiranje je potrebno evidentirati i ambalažu je potrebno zbrinuti na zakonom propisan način.

Podaci o registriracijama i dozvolama sredstava za zaštitu bilja nalaze se u Fitosanitarnom informacijskom sustavu- Fis baza, Ministarstva poljoprivrede: https://fis.mps.hr/trazilicaszb/

 

                                                                   Dipl ing. Agr. Zrinka Krpan-Buić

                                                                           E-mail: zrinka.krpan-buic@mps.hr

Pripremi za ispis