Obavijest maslinarima

Maslinare upućujemo na pregled nasada! Prema zadnjim očitanjima i pregledima područja upozoravamo na intenziviranje leta maslinine muhe (Bactrocera oleae)    koji je od prošlo tjednog niskog intenziteta na cijelom području sada već srednjeg i ponegdje i višeg intenziteta. Preporučamo maslinarima da u nasade objese žute ljepljive ploče (nasad 50-100 stabala/2 žute ploče/ tjedno očitanje). Osim praćenje prisutnosti odraslog oblika na žutim pločama u narednom razdoblju poželjno je i PROCJENJIVATI ZARAZU PLODA (pregled 100 plodova).

Prag štetnosti za tretiranje metodom mamaca je ulov od 2 muhe tjedno na običnoj žutoj ploči i/ili 5 % napadnutih plodova (jaje+ ličinka).

Kurativno tretiranje (tretiranje širom) opravdano je kod 10-15% napadnutih plodova (jaje+ličinka) i/ili pojave maslininog svrdlaša (Caenorhinus cribripennis).

U tablici pregled prisutnosti štetnika u maslinicima (15.07.-19.07):

Lokaliteti maslinina muha maslinin svrdlaš maslinin trips potkornjaci

 

pipe štitaste uši
RAB ++ + + + + +
MALI LOŠINJ ++ + + + + ++
KRK ++ ++ +/++ + + +
CRES ++/+++ ++/+++ ++/+++ ++/+++ ++ +

+niska pojavnost

++srednja pojavnost

+++jaka pojavnost

 

U nasadima u kojim do sada nisu povođene mjere zaštite preporučamo da se to učini što prije radi suzbijanja maslinine muhe, maslininog svrdlaša i/ili maslininog tripsa!!!

Iako je najosjetljivije vrijeme napada maslininog svrdlaša (Caenorhinus cribripennis) i opadanje plodova iza nas, zbog visoke populacije štetnika, posebice na području otoka Cresa, u dijelu i otoka Krka, šteta još može biti!!!

U nasadima napadnutim maslininim tripsom (Liothrips oleae) preporučamo što prije obaviti potrebno usmjereno tretiranje. Kritični broj je 10% napadnutih izboja ili utvrđena prisutnost metodom otresanja 5 jedinki na 1 metar kvadratni bijele površine.

Pregled registriranih pripravka na maslini u Obavijesti maslinarima od 10. srpnja 2019. godine.

Maslinare upućujemo na REDOVITIJE preglede nasada i PROVOĐENJE potrebnih agrotehničkih mjera kao i PROVOĐENJE potrebnih mjera zaštite!!!!

Za preglede nasada, dodatne informacije i pojašnjenja molimo obratiti se kroz sustav individualnih savjetovanja.

Podatci o registriranim SZB u RH vode se u  Fitosanitarnom  informacijskom  sustavu (FIS) dostupnom na web adresi: http://fis.mps.hr/trazilicaszb/.

 SMR10 Standardi za korištenje SZB na snazi od 01.01.2016. za sve korisnike potpora. Preporučena SZB primijeniti u skladu s rješenjem o registraciji ili dozvoli i uputstvu proizvođača. Profesionalni korisnici SZB dužni su voditi i čuvati evidenciju o primjeni SZB najmanje tri godine. Praznu ambalažu SZB, ambalažu s ostacima SZB i ostatke škropiva profesionalni korisnik dužan je odvojeno sakupljati i privremeno skladištiti do predaje ovlaštenoj osobi sukladno posebnom propisu koji uređuje gospodarenje otpadom (Akcija Prateći list za PGŽ u travnju tekuće godine; za pojedinačne odvoze kontaktirati ekologija@ciak.hr). Strojevi za primjenu SZB podliježu redovitim pregledima (jednom u 3 godine) kod ovlaštenih ispitnih stanica. Uvažavanje temeljnih načela integrirane zaštite bilja obveza je za sve poljoprivredne proizvođače.

Karmen Karlić, dipl.inž.agr.

e-mail: karmen.karlic@mps.hr

Pripremi za ispis