Obavijest za voćare

U nasadima jabuka potrebno je izvršiti zaštitu od bolesti čađavosti lista i ploda (Venturia inaequalis)  i skladišnih bolesti  jednim od kontaktnih pripravaka:Captan 80 WG, Dithane M-45, Polyram DF, Luna Experience, Nativo 75WG, Bellis i dr.

Jabučni savijač (Cydia pomonella) može se suzbijati pripravcima : Affirm  Opti, Affirm,  Coragen 20SC, Imidan 50WG, Reldan 22EC, Mospilan 20SP.

Obavezno voditi brigu o vremenu berbe i karenci primijenjenih pesticida.

Prije upotrebe obavezno pročitati upute, evidentirati prskanje i provjeriti u FIS bazi.

Mara Maglić dipl.ing.

E-mail Mara.Maglic@mps.hr

Pripremi za ispis