Obavijest proizvođačima povrća 30.06.2017.

Od posljednje preporuke za zaštitu povrtnih kultura prošlo je 15 dana. U srijedu navečer (28.06.) ovisno o lokalitetu palo je oko 20 mm kiše, za vikend su najavljene nove oborine. U usjevima povrtnih kultura zbog intenzivnog porasta lisne mase i povoljnih uvjeta za razvoj bolesti potrebno je ponoviti zaštitu od bolesti.

U usjevima krumpira zaštita od plamenjače (Phytophtora infestans) i koncentrične pjegavosti (Alternaria solani) može se provesti primjenom jednog od fungicida:

CURZATE B WG (cimoksanil+bakar oksiklorid) K-14

PROFILUX (cimoksanil+mankozeb)  K-7

NAUTILE DG (cimoksanil+mankozeb) K- 14

KAIROS M (cimoksanil+mankozeb) K-21

ALFIL DUPLO, FYLAL DUBLE (fosetil Al +mankozeb) K-21

MELODY DUO 66,8 WG (iprovalikarb+ propineb) K-14

EQUATION PRO (famoksadon+cimoksanil) K-14

INFINITO (propamokarb+fluopikolid) K-7

Rajčicu zaštiti od plamenjače (Phytophtora infestans), koncentrične pjegavosti (Alternaria solani) i pepelnice (Leveillula taurica) birajući fungicid kraće karence ako je period do berbe kratak:

CURZATE B WG (cimosanil+propineb) K-14

PERGADO MZ (mandipropamid+mankozeb) K-14

ORTIVA TOP (azoksistrobin+difenkonazol) K-7

ORTIVA (azoksistrobin) K-3

NAUTILE DG (cimosanil+mankozeb) K-3

ELECTIS WG (zoksamid+mankozeb) K-3

U usjevima tikvenjača zaštitu od  pepelnice (Erysiphe cichoracearum, Sphaeroteca fuliginea) i plamenjače (Pseudoperonospora cubensis) provesti primjenom jednog od fungicida pazeći na period do berbe:

RANMAN 400 SC(plamenjača; krastavac, lubenica, dinja, tikva; K- 3 dana) + okvašivač Ranman aktivator

RANMAN TOP (plamenjača; krastavac, dinja; K-3 dana; dozvoljeno najviše šest tretiranja u vegetacijskoj sezoni)

QUADRIS (plamenjača; trulež stabljike, krastavac, lubenica, dinja, buča; K-3 dana),

ORTIVA (plamenjača,pepelnica; krastavci, tikvice; K- 3 dana);

EQUATION PRO (plamenjača; krastavac, dinja, tikvica K- 7 dana)

INFINITO (plamenjača, krastavac, lubenica,bundeva,dinja, tikvica K- 3)

NATIVO WG (pepelnica, krastavac, lubenica,dinja, tikva, tikvica K-3)

CRYSTAL  (pepelnica; dinja, lubenica, tikva; K-7 dana)

NIMROD 25 EC (pepelnica; krastavac, lubenica,bundeva,dinja; K-7 dana)

U  grahu zaštitu od bakterioza (Xanthomonas spp, Pseudomonas spp.), antraknoze (Colletotrichum lindemuthianum) i hrđe (Uromyces spp.) provesti primjenom fungicida:

NEORAM WG (bakterioza, hrđa, antraknoza) K-5

CHAMPION, CHAMPION 50 WG (bakterioza) K-28

CUPRABLAU Z (bakterioza ) K- 3

PYRUS 400 SC (antraknoza, siva plijesan) K-14

SIGNUM  (hrđa, siva plijesan) K-21

ORTIVA (hrđa, antraknoza ) grah mahunar K-7

U kupusa  zaštitu od bakterioza (Erwinia carotovora subsp. carotovora, Xanthomonas campestris), prstenaste (Mycosphaerella brassicicola) i koncentrične pjegavosti kupusa (Alternaria brassicae, A .brassicicola, A .raphani) provesti primjenom jednog od fungicida: 

NEORAM WG (bakrov oksiklorid, K- 20)

DIFCOR (difenkonazol, K-21)

ORTIVA (azoksistrobin; K-14) 

ORTIVA TOP (azoksistrobin+ difenkonazol, K-21)

TOPSIN M 500 SC (tiofenat-metil; K-3)

NATIVO 75 WG (tebukonazol; K- 21dan; 0,4 kg/ha),

SCORE 250 EC (difenkonazol; K-21; 0,3-0,5 l/ha)

Na web stranici Ministarstva poljoprivrede u bazi podataka Fitosanitarnog informacijskog sustava (FIS), nalaze se detaljne upute o primjeni sredstava za zaštitu bilja, te ih koristiti prema uputama.

Voditi evidenciju  o tretiranjima u elektroničkom ili papirnatom obliku. U evidenciju  se upisuju najmanje slijedeći podaci: trgovački naziv sredstva za zaštitu bilja, datum i vrijeme početka i završetka tretiranja, količina primijenjenog sredstva za zaštitu bilja (doza, koncentracija), veličina površine i tretirana kultura.

Praznu ambalažu sredstava za zaštitu bilja čuvati do organiziranog odvoza putem akcije Prateći list ili dostaviti u tvrtku CIAK, Andrije Hebranga 5, Vojnić.

dr.sc. Mirna Ceranić
e-mail: Mirna.Ceranic@savjetodavna.hr

 

 

Pripremi za ispis