Obavijest vinogradarima

Vinova loza  se nalazi u razvojnom stadiju intenzivnog  porasta listova i mladica, a oborine proteklih tjedana povoljno će utjecati razvoj uzročnika peronospore (Plasmopara viticola), pepelnice (Uncinula necator) te sive plijesni (Botrytis cinerea).

Za  usmjerenu zaštitu od navedenih uzročnika prednost dati pripravcima sistemičnog djelovanja , a za zaštitu od uzročnika sive pljesni ili botritisa nakon cvatnje uputno je primijeniti neki od botriticida  https://fis.mps.hr/trazilicaszb/

Kod planiranja mjera zaštite vinove loze u narednom periodu preporučujemo da razmak između prskanja ne prelaze 10 -12 dana. Prilikom odabira  pripravaka za zaštitu voditi računa o broju dozvoljenih tretiranja tijekom vegetacije te koristiti pripravke različitog mehanizma djelovanja.

Zakon o održivoj uporabi pesticida (NN 46/22) propisuje da je profesionalni korisnik obvezan voditi i čuvati evidenciju o uporabi pesticida na razdoblje od tri godine, uključujući i račune za kupljene pesticide. Pripravke za zaštitu bilja upotrijebiti prema uputi proizvođača, a praznu je ambalažu potrebno zbrinuti na propisani način.

Pripravke upotrijebiti prema uputi proizvođača i u skladu s Fitosanitarnim informacijskim sustavom http://fis.mps.hr/trazilicaszb/

 

Ivana Tomac Talajić  dipl. ing. agr.

e-mail: Ivana.Tomac.Talajic@mps.hr

Pripremi za ispis