Obavijest o Javnom uvidu u Program gospodarenja za šume privatnih šumoposjednika gospodarske jedinice šume Zagrebačke nadbiskupije

Ova gospodarska jedinica obuhvaća slijedeće katastarske općine:

KO Kupinec, KO Đurđekovac i KO Vugrovec

Uvid u prijedlog Programa može se izvršiti u razdoblju od utorka 29. lipnja do 11. srpnja  2017. godine u prostorijama Savjetodavne službe na adresi Dr. Franje Tuđmana 47 u Jastrebarskom, svakog radnog dana u vremenu od 8 do 12 sati.

Primjedbe i prijedlozi u pisanom obliku mogu se predati za vrijeme trajanja uvida na gore navedenoj adresi Savjetodavne službe, ili poštom na adresu Trg senjskih uskoka 1-2, 10020 Zagreb.

Javna rasprava planira se održati u srijedu, dana 12. srpnja 2017. godine s početkom u 10 sati u prostorijama Centra za kulturu Jastrebarsko na adresi Dr. Franje Tuđmana 9, 10450 Jastrebarsko.

Pripremi za ispis