Obavijest proizvođačima plantažnih nasada jabuke i kruške 02.06.2017.

Opasnost od primarnih zaraza uzročnikom krastavosti jabuka (Venturia inaequalis) prestaje u prvoj dekadi lipnja, a tada za vrijeme kišovitih dana započinje sekundarno širenje bolesti.

U ovom periodu daje se prednost preventivnoj zaštiti nasada jabuka primjenom fungicida površinskog mehanizma djelovanja na osnovi: kaptana (Merpan 80 WDG, Kastor, Scab 80 WG, Kapetan 80 WG, Caption 80 WG),  mankozeba (Dithane M-45, Mankozeb, Pencozeb 75 DG, Star 80, Manfil 75 WG, Manfil 80 WP), ciprodinila (Chorus 50 WG, Chorus 75 WG), ditianona (Delan 700 WDG, Delan Pro) ili kombinirani (Zato plus, Tercel).

U nasadima jabuka gdje je prisutna jača zaraza pepelnicom (Podosphaera leucotricha) mogu se primijeniti pripravavci: Luna Experience, Domark 40 ME, Crystal, Nimrod 25 EC ili dr.

Toplo vrijeme pogodovalo je jačoj aktivnosti štetnika, ponajprije jabučnog savijača (Cydia pomonella) za čije suzbijanje se mogu koristiti insekticidi: Mospilan 20 SP, Affirm, Calypso SC 480, Coragen 20 ili dr. Zbog zaštite pčela primjenu insekticida obaviti u vrijeme kada pčele ne lete, a prije zaštite obavezno pokositi voćnjak ako su u njemu prisutni korovi u cvatnji.

Voditi računa o karenci i o maksimalnom dozvoljenom broju tretiranja pojedinim pripravkom u sezoni!

Pripravke koristite isključivo prema uputama dobivenim uz sredstvo i prema Fitosanitarnom informacijskom sustavu http://fis.mps.hr/trazilicaszb/.

Marija Prnjak, dipl.ing.agr
marija.prnjak@savjetodavna.hr

 

Pripremi za ispis