Obavijest proizvođačima cikle ! 03.05.2017.

Kod proizvodnje cikle na većim površinama moguće je provoditi suzbijanje korova primjenom herbicida, dok je preporuka za proizvodnju na manjim površinama , mehaničko suzbijanje.

Cikla je vrlo osjetljiva na herbicide te ih je najbolje koristiti u razdvojenim primjenama ( 2 ili 3 puta) i to  kad cikla ima razvijena bar 2 prava lista, vodeći računa da i korovi budu u što manjim razvojnim stadijima. Također je potrebno i koristiti pripravke različitih aktivnih tvari radi proširenja spektra djelovanja na korove.

U tablici 1. Navedeni su herbicidi koji imaju dozvolu za suzbijanje korova na cikli-

Tablica 1.

Aktivna tvar

Naziv preparata

Djelovanje

Primjena

Doza l,kg/ha

 

S-metolaklor

 

Dual gold 960 EC

 

Jednogodišnji travni

Nakon sadnje prije nicanja

1,25-1,4

 

 

 

Metamitron

 

 

 

Bettix WG

 

 

Jednogodišnji širokolisni i jednogodišnji uskolisni korovi

Jednokratno nakon sadnje prije nicanja

Višekratno nakon

nicanja repe i korova ( faza 2 lista cikle) ponavljanje  za 6-14 dana

3

 

 

ili

 

1+1+1

 

 

Etofumesat

Desmedifam

Fenmedifam

 

 

 

Betanal expert

 

 

 

Jednogodišnji širokolisni korovi

Primjena nakon 2 lista cikle i korova u fazi kotiledona dvokratno

ili trokratno

ponavljanje za 5-10 dana

 

1,3+1,7

iIli

 

1+1+1

 

 

 

Etofumesat

 

 

 

Oblix 500

 

 

Jednogodišnji travni

Jednogodišnji širokolisni

Jednokratno nakon sadnje prije nicanja

Višekratno nakon nicanja repe i korova ( faza 2 lista cikle) ponavljanje za 7-10 dana

2

 

 

ili

 

0,6+0,6

 

 

Kloridazon

 

 

Pyramin WG

 

 

Jednogodišnji širokolisni korovi

Jednokratno nakon sadnje prije nicanja

Višekratno nakon

nicanja repe i korova ( faza 2 lista cikle

 

3-4

ili

1,5+1,5

1+1+1

Trisulfuron

Safari

Jednogodišnji širokolisni korovi

Nakon nicanja do faze zatvaranja redova, do 3 puta

 

0,3

Preporučena sredstva za zaštitu bilja primijenite sukladno uputi proizvođača i dozvolama prema Fitosanitarnom  informacijskom sustavu. Ambalažu SZB zbrinuti na propisani način te voditi evidencijsku listu o uporabi sredstava za zaštitu bilja i to prema : Pravilniku  o uspostavi akcijskog okvira za postizanje održive uporabe pesticida-NN 142/12 i Zakonu o održivoj uporabi pesticida-NN 14/14.

                                                                               Jadranka Berić  dipl .ing. zaštite bilja
E-mail: Jadranka.Beric@savjetodavna

Pripremi za ispis