Obavijest proizvođačima ozime pšenice o završnoj zaštiti klasja i vršnog lišća! 04.05.2017.

Početkom mjeseca ožujka (06.03. o.g.) upućena je preporuka proizvođačima ozime pšenice i ječma o potrebama suzbijanja korova krajem zime – početkom proljeća, a krajem travnja o.g. (28.04.) upućena je preporuka za zaštitu klasja i vršnog lišća ozimog ječma! Za razliku od većine proteklih godina tijekom proljeća 2017. nema jače pojave i razvoja uzročnika bolesti ozime pšenice i ječma, pa će na većini međimurskih polja biti potrebna samo jedna primjena fungicida radi zaštite vršnog lišća i klasja! Zimski mjeseci prosinac 2016. i siječanj 2017. bili su iznadprosječno hladni i nepovoljni za razvoj ozimih usjeva, a tijekom razdoblja od 1. ožujka do 28. travnja nismo bilježili značajnije oborine u količinama većim od 10 mm (rano-proljetna suša)! Ipak, u proteklih tjedan dana vrijeme se promijenilo, zabilježena su 3 kišna dana prilikom čega je na većini lokaliteta izmjereno 20-30 mm oborina i dvije jutarnje magle sa dugotrajnim vlaženjem lišća! Nestabilno razdoblje najavljeno je u narednim danima, a ovisno o rokovima sjetve, primijenjenoj agrotehnici i izabranim sortama ovih dana započinje klasanje ozime pšenice! Na sortama ozime pšenice domaćih Bc i Os selekcija pronalazimo prve znakove smeđe pjegavosti (Septoria), a na sortama pšenice stranih selekcija (npr. Apache, Grandior, Energo, Ludwig, Sofru, Bologna, Soisson i dr.) pronalazimo prve  znakove žuto-smeđe pjegavosti (Pyrenophora tritici-repentis)! Pojava i stupanj zaraze ovih bolesti značajno je manjeg intenziteta nego ranijih sezona!

U jutarnjim je satima 21. i 22. travnja o.g., a nakon dva dana jačeg i hladnog sjevernog vjetra, na svim lokalitetima zapadnog središnjeg i istočnog dijela Međimurja zabilježena negativna vrijednost temperatura zraka u rasponu od -0,7° do -3°C što je negativno utjecalo na izgled vršnog lišća nekih sorata ozime pšenice u obliku "vršne paleži". Zbog pothlađivanja usjeva u zadnjoj dekadi mjeseca travnja o.g. i slabije kondicije usjeva ozime pšenice na većini polja, teško je predvidjeti vrijeme klasanja i početka cvatnje ozime pšenice! Tek nakon klasanja i početkom cvatnje preporučujemo obaviti završne zaštite ozime pšenice od uzročnika bolesti primjenom dopuštenih fungicida.!

Sukladno Kodeksu otkupa žitarica i uljarica prilikom otkupa pšenice u žetvi 2017. sezone biti će primjenjivani razredi kvalitete pri čemu će postotak proteina u zrnu značajno utjecati na postignutu cijenu. Na kvalitetu zrna pšenice u žetvi od presudne je važnosti izbor sorte, razvoj vremenskih uvjete tijekom razdoblja vegetacije usjeva i primijenjena agrotehnika (npr. gnojidba, zdravstvena zaštita od neželjenih organizama – uzročnika bolesti, korova i štetnika). Uz sve mjere zaštite, prema višegodišnjim procjenama prosječni gubitci od štetnih organizama u hrvatskoj proizvodnji ozime pšenice iznose čak 27 %!

Poznato je da struka već godinama proizvođačima pšenice preporučuje nakon klasanja što duže sačuvati zdravstveno ispravnim gornji i vodoravno prema zemlji položeni list i klas, kako bi dobili što veće, kvalitetnije i zdravstveno ispravne urode pšenice. Zbog razvoja biljnih bolesti na žitaricama, štete se u Europi procjenjuju 13,7-16,3 %, a višegodišnji pokusi provedeni u našoj zemlji potvrđuju da kompleks bolesti gornjeg lista i klasa (pepelnica, pjegavost lišća, smeđa pjegavost pljevica i palež klasa) može umanjiti urode pšenice 321 do 900 kg/ha (Cvjetković, 2003).

Stoga proizvođačima ozime pšenice u narednom razdoblju preporučujemo pratiti pojavu klasanja i početak cvatnje, te obaviti preventivnu zaštitu protiv uzročnika bolesti vršnog lišća i klasja!

U našoj zemlji na tržištu imamo više desetaka dovoljno učinkovitih fungicida za suzbijanje važnijih bolesti pšenica (Puccinia, Erysiphe, Septoria, Fusarium), a prema stranim i domaćim iskustvima dobru zaštitu vršnih organa pšenice daju primjerice slijedeći pripravci: Acanto Plus SC, Amistar 250 SC, Amistar Extra 280 EC, Amistar OptiControlan KS, Duett Ultra SC, Prosaro 250 EC, Folicur 250 EW, Falcon EC 460, Artea Plus EC, Magnello SC, Yamato SE i drugi. Koristiti veće propisane doze ili količine navedenih fungicida. Pri završnom suzbijanju bolesti pšenice početkom cvatnje formiranog klasja potrebno je utrošiti barem 350-450 litara škropiva/ha, moguće je dodati sredstva za poboljšanje kvašenja i prianjanja! Spomenuti fungicidi imaju propisanu karencu za žitarice 35-49 dana.

Također, redovito provjeravati prvu pojavu i stupanj zaraženosti usjeva lisnim ušima i ličinkama crvenog žitnog balca ili leme (Oulema melanopus) (naročito nakon zatopljenja s najvišim temperaturama zraka većim od 20°C koje očekujemo u narednim danima), te po potrebi istovremeno primijeniti neki od dopuštenih insekticida (vidi Tablicu 1.). Prema iskustvima iz ranijih sezona jaču pojavu ličinki leme ili crvenog žitnog balca očekujemo početkom druge polovice mjeseca svibnja (ovisno o temperaturama zraka)! Istovremeno sa fungicidima i insekticidima se mogu koristiti i većina vodo-topivih hranjiva s naglašenim sadržajem amino- i huminskih kiselina, te fosfora i kalija.

Tablica 1. Neki insekticidi za suzbijanje crvenog žitnog balca (Oulema melanopus):

Djelatna tvar

Pripravak

Uporaba dozvoljena

Napomena

cipermetrin

Fastac 10 EC, Direkt

pšenica i ječam

 

 

Uporaba dozvoljena najviše jedanput (1 x) tijekom vegetacije!

deltametrin

Decis 2.5 EC,

Decide

strne žitarice,

pšenica

lambda cihalotrin

Karate Zeon

pšenica, ječam, raž, zob i pšenoraž

Lambda 5 EC

Lamdex 5 EC

Kaiso

gama-cihalotrin

Vantex

žitarice

cipermetrin

Cythrin Max

pšenica, ječam, raž

esfenvalerat

Sumialfa 5 FL

žitarice

tiakloprod

Biscaya OD

pšenica, ječam, zob, raž, pšenoraž

 

tiakloprid & deltametrin

Proteus OD

pšenica, ječam, zob, raž, pšenoraž

 

VAŽNO: sve poljoprivredne proizvođače upućujemo na redovito praćenje Fitosanitarnog informacijskog sustava (FIS) pri Ministarstvu poljoprivrede (mps.hr), svakako prije primjene bilo kojeg sredstva za zaštitu bilja dopuštenog za profesionalnu primjenu radi moguće promjene u registraciji (http://fis.mps.hr/trazilicaszb/).

mr.sc. Milorad Šubić, dipl.inž.agr.
milorad.subic@savjetodavna.hr

 

 

 

Pripremi za ispis