Obavijest ratarima 02.05.2017.

Proizvođačima strnih žitarica preporučamo da obiđu svoje usjeve i pregledaju ih na prisustvo biljnih bolesti: mrežaste pjegavosti lista ječma (Pyrenophora teres), sive pjegavosti lista ječma (Rynchosporium secalis), hrđa (Puccinia spp.), smeđe pjegavosti lista (Septoria tritici) i dr.

Porast lisne mase u gušćim i bujnijim usjevima uz promjenjivo vrijeme stvaraju idealne uvjete za razvoj bolesti lista i stabljike. Neprovođenje zašite u slučaju njihove pojave dovodi do sušenja i propadanja lisne mase i na kraju do značajnijeg smanjenja uroda.

Tretiranje se može izvršiti preparatima: Amistar 250 SC, Amistar Extra, Amistar opti, Opus Team, Controlan, Folicur EW 250, Foliar 250, Prosaro 250 EC, Topsin 500 SC i dr.

Također je potrebno pratiti prisustvo i brojnost ličinki crvenog žitnog balca – "leme" (Oulema melanopus), najvažnijeg štetnika strnih žitarica. Kao kritičan broj uzima se prisustvo 1-2 ličinke po zastavici. Ličinke su žute boje, prekrivene sluzi koja od izmeta pocrni, a od sluzi im se tijelo ne vidi pa ih se često zamjenjuje pužićima. Najviše štete nanose oštećivanjem (izgrizanjem) vršnog lista – zastavice, o kojem ovisi nalijevanje zrna.

U slučaju potrebe, za suzbijanje se mogu primijeniti slijedeći insekticidi: Cythrin max, Direkt, Fastac 10 EC, Decis 2,5 EC, Decide, Karete zeon, Kaiso, Vantex, Biscaya, Proteus 110 OD i dr.

Podatke o sredstvima registriranim za ovu namjenu možete pronaći na web stranici Ministarstva poljoprivrede u bazi podataka Fitosanitarnog informacijskog sustava (FIS), putem internetske tražilice http://fis.mps.hr/trazilicaszb/.

Prije upotrebe sredstva obavezno pročitati priloženu uputu o primjeni i sredstva koristiti prema preporukama proizvođača. O provedenom tretiranju potrebno je voditi evidenciju, a praznu ambalažu SZB zbrinuti na propisani način.

Mirta Križanić Božurić, dipl. ing. agr.
E-mail: Mirta.Krizanic.Bozuric@savjetodavna.hr

Pripremi za ispis