Obavijest proizvođačima jabuka! 03.04.2017.

Oborine najavljene tijekom  tjedna omogućiti će infekciju uzročnikom krastavosti plodova ( Venturia inaequalis ) na jabukama . Nasadi jabuka se ovisno o sortimentu i položaju nalaze u razvojnom stadiju pune cvatnje do kraja cvatnje. Zbog porasta lisne mase potrebno provesti preventivnu zaštitu od navedenog uzročnika jednim od pripravaka:  Indar 5 EW,  Score 250 EC, Agro Difenzone, Difcor, Nativo WG. Navedeni pripravci  djelovati će  i na uzročnika pepelnice ( Podosphaera leucotricha).

Po završetku cvatnje nasade redovito pregledavati na prisutnost lisnih uši i crvenog voćnog pauka  te po potrebi primijeniti insekticid poduzimajući dodatne mjere za zaštitu pčela (pokositi  cvjetni podrast u nasadu, tretirati u doba dana kad pčele ne lete, ako se u blizini nalaze košnice potrebno je obavijestiti vlasnika ili udrugu pčelara).

Kod primjene preporučenih sredstava za zaštitu bilja slijedite upute za uporabu koje se nalaze na etiketi  proizvoda. Upozoravamo na obvezu popunjavanja evidencije primijenjenih sredstava za zaštitu bilja, kao i na pravilno zbrinjavanje prazne ambalaže nakon uporabe.

Ivana Tomac Talajić dipl.ing.agr.
E-mail:Ivana.Tomac.Talajic@savjetodavna.hr

 

 

Pripremi za ispis