Dubrovačko-neretvanska

Obavijest proizvođačima povrća

Čim vremenski uvjeti dopuste, trebalo bi ponovo zaštititi povrće od bolesti i štetnika.

Za Plamenjaču rajčice i krumpira (Phytophthora infestans) ,Plamenjaču krastavca (Pseudoperonospora cubensis) primijeniti pripravke kraće karence kao što su: Ranman top, Pergado MZ, Ortiva, i dr., pazeći na registracije po kulturama.

Za Pepelnicu Krastavca (Erysiphe cichoracearum) također primijeniti pripravke kraćih karenci: Nativo 75 WG, Karathane gold 350 EC, i dr.

Dugotrajno vlažno vrijeme pogoduje razvoju Sive plijesni (Botrytis cinerea) i Bijele truleži (Sclerotinia sclerotiorum) na povrću te po potrebi primijeniti pripravke: Teldor SC 500, Switch 62,5 WG, Pyrus 400 SC, Domark 40 ME, Signum i dr. pri tom pazeći na karence i registracije za pojedine kulture.

Velika relativna vlaga i umjerene temperature pogoduju razvoju Lisnih ušiju (Aphididae) te protiv njih primijeniti pripravke: Actara 25 WG, Mospilan 20 SP, Decis 2,5 EC i sl.

Kod pojave Kalifornijskog tripsa (Frankliniella occidentalis)  primijeniti neki od dopuštenih pripravaka, za rajčicu i krastavac: Laser, Vertimec 018 EC, Poleci plus, za papriku: Laser, Vertimec 018 EC, Kraft 18 EC. i to u večernjim satima, pri smanjenom osvjetljenju, jer dnevna svjetlost brzo razgradi ove aktivne tvari (osim Poleci plus).

Velika vlažnost zraka i umjerene temperature ne idu na ruku za pojavu Koprivine grinje (Tetranychus urticae), ali ako se ipak pojavi primijeniti jedan od registriranih pripravaka Kraft 18 EC ili Vertimec 18 EC, i to također u večernjim satima, pri smanjenom osvjetljenju.

Sredstva za zaštitu bilja primijeniti prema priloženoj uputi ili etiketi, a sukladno registraciji.

Podaci o registracijama i dozvolama sredstva za zaštitu bilja nalaze se u Fitosanitarnom informacijskom sustavu (FIS baza) Ministarstva poljoprivrede na web adresi:

https://fis.mps.hr/trazilicaszb/

Zoran Kajić, dipl.ing.agr.

e-mail: zoran.kajic@mps.hr

Obavijest proizvođačima jabuka

Proteklih dana na području Dubrovačko-neretvanske županije agroklimatske stanice su zabilježile jake infekcije uzročnikom čađave krastavosti (Venturia inaequalis) na jabukama.

U slučaju da je od zadnje zaštite prošlo više od 7  dana prednost dati jednom od sistemičnih pripravaka koji ujedno djeluju i na uzročnika pepelnice jabuke ( Podosphaera leucotricha ) : Score 250 EC, Difcor, Argo EC, Difenzone, Indar 5 EW, Nativo WG, Mystic EC ili pripravcima Pyrus 400 SC, Scala SC.

Za suzbijanje čađave krastavosti i pepelnice na jabukama moguće je koristiti pripravke na osnovi strobilurina: Tercel WG, Zato 50 WG , Stroby WG ili fluopirama Luna experience .

Nakon cvatnje za zaštitu od uzročnika čađave krastavosti, moguća je primjena površinskih fungicida na osnovi djelatnih tvari:

Ditianona (Delan 700 WDG, Delan Pro, Faban)

Ciprodinila (Chorus 75 WG)

Mankozeba: ( Dithane M-45, Mankozeb, Penncozeb 75 DG, Star 80, Manfil 75 WG, Manfil 80 WP, Indofil 80 WP)

Kaptana (Merpan 80 WDG, Captan 80 WG, Kastor WP, Captan WP 50, Scab 80 WG, Scab 480 SC,    Kapetan 80 WG, Caption 80 WG

Upućujemo voćare na redoviti pregled voćnjaka na prisutnost populacije lisnih uši, jabučnog savijača, crvenog pauka i štetnih grinja.

Za suzbijanje lisnih primijeniti jedan od pripravaka: Pirimor 50 WG, Teppeki 500 WG, Mospilan 20 SG, Movento, Calypso SC 480, Vantex i sl.

Za suzbijanje crvenog voćnog pauka ,hrđaste grinje, koprivine grinje primijeniti jedan od pripravaka: Envidor  SC 240, Vertimec 018, Kraft 18 EC, Zoom 11 SC, Apache, Masai, Apollo 50 SC, Shoshi, Diablo SC.

Za suzbijanje jabučnog savijača dozvoljeni su pripravci : Coragen 20 SC, Insegar 25 WP, Runner 240 SC, Calypso SC 480, Mospilan 20 SP, Delegate 250 WG, Affirm, Affirm Opti .

Prilikom primjene fungicida voditi računa o broju tretiranja istom aktivnom tvari tijekom vegetacije!

Prilikom primjene insekticida u voćnjaku potrebno je poduzeti dodatne mjere za zaštitu pčela.

Podaci o registriranim sredstvima za zaštitu bilja u RH vode se u Fitosanitarnom informacijskom sustavu (FIS) dostupnom na web adresi: http://fis.mps.hr/trazilicaszb/.

Upozoravamo na obvezu popunjavanja evidencije primijenjenih sredstava za zaštitu bilja, kao i na pravilno zbrinjavanje prazne ambalaže nakon uporabe.

Ivana Tomac Talajić dipl .ing. agr.

Email: Ivana.Tomac.Talajic@mps.hr

Obavijest proizvođačima koštićavog voća

Nastavak nestabilnog vremena oborinama omogućiti će zarazu uzročnikom šupljikavosti lista (Stigmina carpophila) na koštićavom voću te uzročnikom kozičavosti lista na višnji i trešnji (Blumeriella jaapii).

Zaštitu od uzročnika šupljikavosti lista moguće je napraviti jednim od pripravaka :

Captan WP 50 (koštičavo voće), Delan 700 WDG ( breskva, marelica, nektarina, trešnja ), Kastor  (koštičavo voće), Merpan 80 WDG ( marelica, višnja)

Zaštitu od uzročnika kozičavosti lista moguće je napraviti jednim od pripravaka :

Chromodin C-65 ( trešnja, višnja), Delan  700 WDG (trešnja), Luna experience ( višnja), Topsin M 500 SC ( višnja)

Ovakvi vremenski uvjeti pogoduju razvoju truleži plodova (Monilinia spp.) na koštićavim voćkama. Za zaštitu koristiti jedan od pripravaka :

Teldor 500 SC (breskva, marelica, trešnja ,višnja)

Switch 62,5 WG ( marelica, trešnja, šljiva, breskva, nektarina)

Luna experience (breskva, trešnja, višnja )

Indar 5 EW ( breskva, marelica, šljiva, trešnja )

Nativo WG (breskva, nektarina, marelica, šljiva, trešnja )

Signum (koštićave voćke)

Vremenske prilike pogoduju razvoju populacije lisnih uši. Nasade redovito pregledavati i po potrebi napraviti zaštitu. Zaštitu je moguće napraviti jednim od pripravaka: Teppeki 500 WG (dozvola na breskvi i šljivi) i Pirimor 50 WG (dozvola na višnji, breskvi, šljivi) , Mospilan 20 SG (dozvola na breskvi, nektarini, šljivi, višnji i trešnji djeluje i na trešnjinu muhu), Calypso (dozvola na breskvi, marelici, nektarini, trešnji), Movento (dozvola na breskvi, nektarini, marelici, trešnji, šljivi).

Prilikom izbora pripravaka za zaštitu paziti na karence kod sorti ranije epohe dozrijevanja!

Sredstva za zaštitu bilja primijeniti prema priloženoj uputi ili etiketi sukladno registraciji.

Podaci o registracijama i dozvolama sredstva za zaštitu bilja nalaze se u Fitosanitarnom informacijskom sustavu Ministarstva poljoprivrede na adresi: https://fis.mps.hr/trazilicaszb/

Ivana Tomac Talajić  dipl. ing. agr.

e-mail: Ivana.Tomac.Talajic@mps.hr

Obavijest maslinarima

Obavještavamo maslinare da na opažačkim mjestima za ulov maslinovog moljca (Prays oleae) za područje Dubrovačko-neretvanske bilježimo ulov ispod praga štetnosti.

Zbog toga u maslinicima u kojima je započela cvatnja ili se nalaze neposredno pred cvatnju nije uputno provoditi mjere zaštite usmjerene na 1. generaciju maslinovog moljca.

Let maslinovog moljca će se i dalje pratiti u tjednim intervalima te će maslinari biti pravovremeno obaviješteni o daljnjim mjerama zaštite.

 

Ivana Tomac Talajić dipl. ing. agr.

Email: Ivana.Tomac.Talajić@mps.hr

Obavijest vinogradarima

Pad temperature ispod prosjeka u prvoj polovicu svibnja usporilo je porast vinove loze. S druge strane iznad prosječna količina oborina i dulji period vlaženja lisne mase omogućavaju infekcije uzročnicima plamenjače, pepelnice i ranog botritisa-sive plijesni. U narednim danima očekuje se porast temperature, ali se nastavlja period nestabilnog vremena. U takvim okolnostima preporučujemo uporabu sistemičnih pripravaka za zaštitu od navedenih uzročnika, uz napomenu da pripravci koji u sebi imaju djelatnu tvar folpet postrano djeluju i na uzročnika sive plijesni.

U vinogradima gdje je ima simptoma infekcijom plamenjače (žuta uljna pjega na licu lista ) preporučujemo za slijedeće tretiranje jedan pripravaka kurativnog djelovanja: Forum Star, Acrobat MZ WG, Sphinx extra 685 WDG, Verita.

Mjere zaštite je potrebno planirati sukladno razvojnom stadiju loze te ponoviti tretiranje u slučaju da je palo više od 20mm oborina.

Sredstva za zaštitu bilja primijeniti prema priloženoj uputi ili etiketi sukladno registraciji.

Podaci o registracijama i dozvolama sredstva za zaštitu bilja nalaze se u Fitosanitarnom informacijskom sustavu Ministarstva poljoprivrede na adresi: https://fis.mps.hr/trazilicaszb/

Ivana Tomac Talajić, dipl. ing. agr.
e-mail: Ivana.Tomac.Talajic@mps.hr

Obavijest proizvođačima krumpira

Čim dopuste vremenske prilike treba zaštititi nasade krumpira te za Plamenjaču (Phytophthora infestans) primijeniti pripravke koji su registrirani za krumpire: Neoram WG, Champion WG 50, Bordoška juha 20 WP Manica, Galben C, Curzate B WG, Dithane DG neotec, Star 80 WP, Penncozeb 75 DG, Mankozeb, Ranman Top, Profilux, Acrobat MZ WG, Equation pro, Galben M, Ridomil Gold MZ Pepite, Fantic M i dr.
Za Koncentričnu pjegavost lista (Alternaria solani) primijeniti jedan od registriranih pripravaka: Ortiva, Difcor, Acrobat MZ WG, i dr.
Sredstva za zaštitu bilja primijeniti prema priloženoj uputi ili etiketi, a sukladno registraciji.
Podaci o registracijama i dozvolama sredstva za zaštitu bilja nalaze se u Fitosanitarnom informacijskom sustavu (FIS baza ) Ministarstva poljoprivrede na web adresi :
https://fis.mps.hr/trazilicaszb/

Zoran Kajić, dipl.ing.agr.
e-mail: zoran.kajic@mps.hr

Obavijest proizvođačima jagoda

Čim dopuste vremenske prilike treba zaštititi nasade jagoda. U fazi branja jagoda smanjiti uporabu sredstava za zaštitu bilja te kod zaštite nasada paziti na broj dopuštenih primjena u proizvodnoj sezoni te na registracije i karence. A proizvođači kojima sustavi otkupa to zahtijevaju, trebaju povesti računa i o broju primijenjenih aktivnih tvari.

Za suzbijanje pojave Sive plijesni (Botrytis cinerea) primijeniti pripravke Switch 62,5 WG, Signum, Pyrus 400 SC.

Za suzbijanje Pepelnice (Podosphaera aphanis sin. Sphaerotheca macularis)  primijeniti jedan od registriranih pripravaka kratke karence: Ortiva, Karathane gold 350 EC, Crystal i dr.

Radi lakšeg praćenja štetnika u nasadima poželjno je postaviti ljepljive žute i plave ploče malo iznad listova i redovito pratiti promjene na pločama.

Svakako je uputno primijeniti pripravke za jačanje otpornosti i kondicije biljaka (aminokiseline, ojačivači) i nešto iz programa korisnih mikroorganizama koji se koriste u ekološkoj proizvodnji, kao što su trichoderma vrste ili bacillus vrste.

Na malim površinama za sve bolesti lista korisna je mjera sakupljanja i spaljivanja zaraženih listova. Zaštitu kemijskim sredstvima treba započeti čim se primijete prvi simptomi, pazeći na poštivanje karenci.

Sredstva za zaštitu bilja primijeniti prema priloženoj uputi  ili etiketi, a sukladno registraciji.

Podaci o registracijama i dozvolama  sredstva za zaštitu bilja nalaze se u Fitosanitarnom informacijskom  sustavu (FIS baza )  Ministarstva poljoprivrede na web adresi :

https://fis.mps.hr/trazilicaszb/

Zoran Kajić, dipl.ing.agr.
e-mail: zoran.kajic@mps.hr

Obavijest proizvođačima povrća

Čim vremenski uvjeti dopuste treba zaštititi povrće od bolesti i štetnika.

Za Plamenjaču rajčice i krumpira (Phytophthora infestans) ,Plamenjaču krastavca (Pseudoperonospora cubensis)  primijeniti pripravke kao što su: Ridomil gold MZ pepite, Ranman top, Pergado MZ, Ortiva, Neoram WG, Champion WG 50 i dr., pazeći na registracije po kulturama.

Za Pepelnicu Krastavca (Erysiphe cichoracearum) primijeniti:  Nativo 75 WG, Karathane gold 350 EC, i dr. koji su kratke karence.

Postaviti ljepljive žute i plave ploče iznad vršnih listova biljaka (podizati ih kako biljke rastu), da se može pratiti populacija štetnika u nasadu.

Za Lisne uši (Aphididae) primijeniti pripravke: Actara 25 WG, Mospilan 20 SP, Decis 2,5 EC i sl.

Kod pojave Kalifornijskog tripsa (Frankliniella occidentalis)  primijeniti neki od dopuštenih pripravaka, za rajčicu i krastavac:  Laser, Vertimec 018 EC, Poleci plus, za papriku: Laser, Vertimec 018 EC, Kraft 18 EC. i to u večernjim satima, pri smanjenom osvjetljenju, jer dnevna svjetlost brzo razgradi ove aktivne tvari (osim Poleci plus).

Kod pojave Koprivine grinje (Tetranychus urticae) primijeniti jedan od registriranih pripravaka Kraft 18 EC ili Vertimec 18 EC, i to također u večernjim satima, pri smanjenom osvjetljenju.

Ako ste se odlučili za biološki model suzbijanja tripsa u paprici treba pripaziti na uvjete primjene zaštitnih sredstava u nasadu, tražiti od dobavljača koji pripravci se smiju koristiti pri unosu i poslije unosa predatora u proizvodne nasade.

Sredstva za zaštitu bilja primijeniti prema priloženoj uputi  ili etiketi, a sukladno registraciji.

Podaci o registracijama i dozvolama  sredstva za zaštitu bilja nalaze se u Fitosanitarnom informacijskom  sustavu (FIS baza )  Ministarstva poljoprivrede na web adresi :

https://fis.mps.hr/trazilicaszb/

Zoran Kajić, dipl.ing.agr.
e-mail: zoran.kajic@mps.hr

Obavijest proizvođačima jabuka

Od zadnje preporuke ovisno o lokalitetu palo je od 60-70 mm oborina, potrebno je napraviti zaštitu od uzročnika čađave krastavosti i pepelnice na jabukama prije najavljenih oborina.

Za zaštitu preporučamo sistemične pripravke : Score 250 EC, Difcor, Argo EC, Difenzone, Indar 5 Mystic EC uz dodatak kontaktnog pripravaka radi produženog djelovanja: Delan 700 WG, Delan Pro,  Dithane M-45, Mankozeb, Penncozeb 75 DG, Star 80, Manfil 75 WG, Manfil 80 WP, Pyrus SC 400, Chorus 75 WG.

Prilikom primjene fungicida voditi računa o broju tretiranja istom aktivnom tvari tijekom vegetacije !

Započeo je let jabučnog savijača (Cydia pomonella). Upućujemo proizvođače na redoviti pregled nasada i po potrebi tretiranje jednim od insekticida: Runner 250 EC, Insegar 25 WP i Coragen 20 SC .

Prilikom primjene insekticida u voćnjaku potrebno je poduzeti dodatne mjere za zaštitu pčela.

Podaci o registriranim sredstvima za zaštitu bilja u RH vode se u Fitosanitarnom informacijskom sustavu (FIS) dostupnom na web adresi: http://fis.mps.hr/trazilicaszb/

Ivana Tomac Talajić dipl .ing. agr.

Email: Ivana.Tomac.Talajic@mps.hr

Obavijest voćarima!

Nestabilne vremenske prilike s povremenim oborinama pogoduju infekcijama uzročnikom šupljikavosti lista (Stigmina carpophila)  na koštićavom voću te uzročnikom kozičavosti lista na višnji i trešnji ( Blumeriella jaapii).

Za suzbijanje šupljikavosti lista  dozvolu imaju pripravci:

  • Captan WP 50 ( koštičavo voće osim višnje – u ovoj fenofazi)
  • Delan 700 WDG ( breskva, marelica, nektarina, trešnja)
  • Kastor ( koštičavo voće osim višnje- u ovoj fenofazi)
  • Merpan 80 WDG ( marelica, višnja)

Za suzbijanje  kozičavosti lista dozvolu imaju pripravci:

  • Chromodin C-65 ( trešnja, višnja)
  • Delan 700 WDG (trešnja)
  • Luna experience ( višnja)
  • Topsin M 500 SC ( višnja)

Vremenske prilike pogoduju razvoju populacije lisnih uši. Nasade redovito pregledavati i po potrebi napraviti zaštitu . Zaštitu je moguće napraviti jednim od pripravaka: Teppeki  500 WG ( dozvola na breskvi i šljivi) i Pirimor 50 WG ( dozvola na višnji, breskvi, šljivi) , Mospilan 20 SG ( dozvola na breskvi, nektarini, šljivi, višnji i trešnji djeluje i na trešnjinu muhu ), Calypso ( dozvola na breskvi, marelici, nektarini, trešnji), Movento  (dozvola na breskvi, nektarini, marelici, trešnji, šljivi).

U nasadima breskve je zabilježena populacija leptira  breskvinog savijača (Cydia molesta) iznad gospodarskog praga štetnosti. Za suzbijanje su registrirani pripravci:  Runner 240 SC, Affirm, Affirm opti, Avaunt EC, Imidan 50 WG, Insegar 25 WG,  Coragen 20 SC i Delegate 250 WG.

Prilikom primjene insekticida u voćnjaku potrebno je poduzeti dodatne mjere za zaštitu pčela.

Sredstva za zaštitu bilja primijeniti prema priloženoj uputi  ili etiketi sukladno registraciji.

Podaci o registracijama i dozvolama  sredstva za zaštitu bilja nalaze se u Fitosanitarnom informacijskom sustavu Ministarstva poljoprivrede na adresi: https://fis.mps.hr/trazilicaszb/

Ivana Tomac Talajić  dipl. ing. agr.
e-mail: Ivana.Tomac.Talajic@mps.hr