Obavijest proizvođačima jabuka

Od zadnje preporuke ovisno o lokalitetu palo je od 60-70 mm oborina, potrebno je napraviti zaštitu od uzročnika čađave krastavosti i pepelnice na jabukama prije najavljenih oborina.

Za zaštitu preporučamo sistemične pripravke : Score 250 EC, Difcor, Argo EC, Difenzone, Indar 5 Mystic EC uz dodatak kontaktnog pripravaka radi produženog djelovanja: Delan 700 WG, Delan Pro,  Dithane M-45, Mankozeb, Penncozeb 75 DG, Star 80, Manfil 75 WG, Manfil 80 WP, Pyrus SC 400, Chorus 75 WG.

Prilikom primjene fungicida voditi računa o broju tretiranja istom aktivnom tvari tijekom vegetacije !

Započeo je let jabučnog savijača (Cydia pomonella). Upućujemo proizvođače na redoviti pregled nasada i po potrebi tretiranje jednim od insekticida: Runner 250 EC, Insegar 25 WP i Coragen 20 SC .

Prilikom primjene insekticida u voćnjaku potrebno je poduzeti dodatne mjere za zaštitu pčela.

Podaci o registriranim sredstvima za zaštitu bilja u RH vode se u Fitosanitarnom informacijskom sustavu (FIS) dostupnom na web adresi: http://fis.mps.hr/trazilicaszb/

Ivana Tomac Talajić dipl .ing. agr.

Email: Ivana.Tomac.Talajic@mps.hr

Pripremi za ispis