OBAVIJEST O PRIKUPLJANJU PRAZNOG AMBALAŽNOG OTPADA OD SREDSTAVA ZA ZAŠTITU BILJA 09.06.2016.

Akcija pod nazivom ”Prateći list” provest će se 16. lipnja 2016. godine na dvjema lokacijama na području Ličko-senjske županije:

 

Madig – Mrežnica d.o.o.

Kralja Zvonimira 131

Otočac

8.00 – 10.00

Poljopromet d.o.o.

Lički Osik 81 (Stari)

Lički Osik (Stari)

11.00 – 13.00

 

Osiguran je povrat ambalaže isključivo ovih tvrtki: AgroChem-Maks, Agroteks, BASF, Bayer, CropScience, Belchim Crop Protection, Chromos Agro, Danon, Dow AgroSciences, Florel, Genera, Orchem, Pinus Agro, Stockton, Syngenta Agro.  

Ambalaža ostalih tvrtki neće biti prihvaćena!

Molimo Vas da se u svrhu pravilnog zbrinjavanja ambalaže ostalih tvrtki koje nisu dio projekta, obratite proizvođačima/uvoznicima tih proizvoda.

Korisnici sredstava za zaštitu bilja dužni su na zakonom propisan način zbrinuti ambalažu tih sredstava i o tome imati dokaz u obliku ovjerenih obrasca: ”Prateći list za opasni otpad” i Deklaracija o fizikalnim i kemijskim svojstvima otpada (obrazac DFKSO).

Obrasci se kupuju u knjižarama, a prilikom predaje ambalaže ovjerava ih djelatnik C.I.A.K.-a d.o.o.  i kao takvi će vam poslužiti kao dokaz za inspekciju da ste ispravno zbrinuli otpadnu ambalažu sredstava za zaštitu bilja.

Skuplja se isključivo prazna ambalaža sredstava za zaštitu bilja.

Marijana Lemić, mag.ing.fitomedicine
e-mail: Marijana.Lemic@savjetodavna

Pripremi za ispis