Obavijest poljoprivrednicima 27.05.2016.

 • Zakon o održivoj uporabi pesticida (NN 14/2014) i Pravilnik o održivoj uporabi pesticida (NN 142/2012), nalaže da strojevi za primjenu pesticida podliježu redovitim pregledima radi utvrđivanja ispunjavaju li sve potrebne sigurnosne, zdravstvene i ekološke zahtjeve a da bi se osigurao pravilan rad prskalica i raspršivača, sigurnost primjenitelja, zaštita zdravlja primjenitelja, radnika, ljudi i životinja te zaštita okoliša.

 • Strojevi za primjenu pesticida koje koriste profesionalni korisnici pesticida moraju biti najmanje JEDNOM pregledani do 26.11.2016. godine.

 • Nakon ovoga datuma se neće smjeti koristiti ako nisu pregledani i ako nemaju valjani znak o obavljenom pregledu.

 • Prskalice i raspršivači podliježu redovitom pregledu najmanje jednom u razdoblju od 3 godine.
  Iznimke od pregleda su novi strojevi za primjenu pesticida. Novim prskalicama i raspršivačima smatraju se oni koji su prodani nakon 1. siječnja 2013. godine. Ovi strojevi dobivaju znak o obavljenom pregledu na razdoblje od 5 godina od dana kupovine. Znači, vlasnici trebaju doći na mjesto pregleda, ali im se ne obavlja i ne plaćaju pregled već samo izdavanje znaka i unos u FIS sustav.

 • Rabljeni strojevi za primjenu pesticida kupljeni u nekoj od država EU-a iposjedujuznak o obavljenom pregledu tijela tedržave EU-a, također su izuzeti od redovitog pregleda uz uvjet da su tehnički zahtjevi za pregled i učestalost redovitih pregleda u toj državi EU-a isti kao i u Hrvatskoj (3 godine).

 • Od pregleda su izuzete sve ručne prskalice, leđne prskalice na mehanički, baterijski i motorni pogon i leđni raspršivači na motorni pogon.

  Redovite preglede mogu obavljati samo one ispitne stanice koje imaju ovlaštenje Ministarstva poljoprivrede. Popis ovlaštenih stanica možete se naći na stanici Ministarstva poljoprivrede.

   

  Natalija Peter-Hunjadi, dipl.ing.agr.
  natalija.peter.hunjadi@savjetodavna.hr

Pripremi za ispis