Obavijest poljoprivrednicima! 25.05.2016.

  • U skladu sa Zakonom o održivoj uporabi pesticida (NN 14/2014) i Pravilnikom o održivoj uporabi pesticida (NN 142/2012), strojevi za primjenu pesticida podliježu redovitim pregledima radi utvrđivanja ispunjavaju li sve potrebne sigurnosne, ekološke i zdravstvene zahtjeve kako bi se osigurao pravilan rad prskalica i raspršivača, sigurnost primjenitelja, zaštita zdravlja primjenitelja, radnika, ljudi i životinja te zaštita okoliša.
  • Strojevi za primjenu pesticida koje koriste profesionalni korisnici pesticida moraju biti najmanje jednom pregledani do 26.11.2016. godine.
  •  Nakon ovoga datuma se neće smjeti koristiti ako nisu pregledani i ako nemaju valjani znak o obavljenom pregledu.
  • Prskalice i raspršivači podliježu redovitom pregledu najmanje jednom u razdoblju od 3 godine. Znak o pregledu izdaje se na razdoblje od 3. godine.
    Iznimke od pregleda su novi strojevi za primjenu pesticida. Novim prskalicama i raspršivačima smatraju se oni koji su prodani nakon 1. siječnja 2013. godine. Ovi strojevi dobivaju znak o obavljenom pregledu na razdoblje od 5 godina od dana kupovine.
  • Rabljeni strojevi za primjenu pesticida koji su kupljeni u nekoj od država EU-a i imaju znak o obavljenom pregledu nadležnog tijela neke država EU-a, također su izuzeti od redovitog pregleda uz uvjet da su tehnički zahtjevi za pregled i učestalost redovitih pregleda u toj državi EU-a isti kao i u Hrvatskoj (3 godine).
  • Od pregleda su izuzete sve ručne prskalice, leđne prskalice na mehanički, baterijski i motorni pogon i leđni raspršivači na motorni pogon.

    Redovite preglede mogu obavljati samo one ispitne stanice koje imaju ovlaštenje Ministarstva poljoprivrede.  

Sukladno Zakonu o održivoj uporabi pesticida (NN 14/2014), Agro elektronika d.o.o., ovlaštena ispitna stanica Ministarstva poljoprivrede, planira na području Zagrebačke županije i Grada Zagreba i ove godine održati ispitivanje uređaja za primjenu pesticida (traktorskih prskalica i raspršivača) s početkom u 8 sati prema rasporedu:

30.05.2016. Ponedjeljak

06.06.2016. Ponedjeljak

Ekipa 1                                            Križ, Sajmište

Ekipa 1   Brezovica, Parking ispred mjesne samoup.

Ekipa 2                            Kloštar Ivanić, Sajmište     

Ekipa 2                     Posavski Bregi, Stočni sajam

31.05.2016. Utorak

07. 06.2016. Utorak

Ekipa 1                                             Donja Pušća

Ekipa 1                                 Jastrebarsko, Sajmište

Ekipa 2                       Šenkovec, DVD Šenkovec

Ekipa 2                                      Krašić, Agrocentar

01.06.2016. Srijeda

08. 06.2016. Srijeda

Ekipa 1                                 Pisarovina, Sajmište

Ekipa 1          Samoborski Otok, Ispred društv. doma

Ekipa 2                                  Pokupsko, Sajmište

Ekipa 2                  Bukovščak, Ispred društv. doma

02.06.2016. Četvrtak

09. 06.2016. Četvrtak

Ekipa 1          Dubrvica, Ispred vatrogasnog doma

Ekipa 1               Jakovlje, Pokraj vatroganog doma

Ekipa 2             Brdovec, Ispred društvenog doma

Ekipa 2                      Rakitovec, Distributivni centar

03.06.2016. Petak

10. 06.2016. Petak

Ekipa 1           Novaki Oborovski, Društveni dom

Ekipa 1                                   Lupoglav, Iza DVD-a

Ekipa 2           Donji Stupnik, DVD Donji Stupnik

Ekipa 2                           Šćitarjevo, DVD Obrezina

 

Sa sobom ponesti OIB i tehničke podatke uređaja.

Na ispitno mjesto doći sa minimalno 2/3 spremnika napunjenog čistom vodom.

Marija Prnjak, dipl. ing. agr
marija.prnjak@savjetodavna.hr

 

Pripremi za ispis