OBAVIJEST TRŽNIM PROIZVOĐAČIMA KRUMPIRA 30.05.2016.

Od posljednje upute za početne mjere zaštite cime krumpira proteklo je 12 dana. Premda su početkom druge dekade mjeseca svibnja najavljene veće količine oborina, u središnjem dijelu Županije (npr. lokaliteti Belica, Orehovica) je u danima 23. i 24. svibnja o.g. palo tek nešto više od 8 mm oborina! Nakon 27. svibnja o.g. najviše dnevne temperature zraka na većini mjernih lokaliteta u Međimurju dosegnule su vrijednosti od 28 do 29°C! Zbog štetnih posljedica niskih temperatura zabilježenih krajem travnja o.g. na većini polja krumpir razvojem cime još nije kvalitetno "zatvorio sklop". U takvim je uvjetima neželjeni utjecaj visokih temperatura zraka (većih od 28°C) na usjeve krumpira slabije razvijene cime vrlo štetan, pa je proteklih dana uočena negativna palež lišća na donjim dijelovima biljaka! Na ove je štete posljedice naročito osjetljiva cima na poljima gdje se krumpir uzgaja sadnjom "farmerskog sjemena", odnosno sjemenom iz vlastite reprodukcije!

Nakon što smo u prvih 17 dana mjeseca svibnja o.g. bilježili prve početne uvjete za primaran razvoj krumpirove plijesni (Phytophthora infestans) (vodi preporuku od 18.5. 2016.), stanje se posljednja četiri dana drastično promijenilo. Toplinski šok biljaka na vrijednostima temperatura zraka većim od 28°C, uz jutarnje rose i moguće lokalno grmljavinsko nevrijeme, zadnjih dana više pogoduje razvoju koncentrične pjegavosti krumpira (Alternaria solani). Također, vrlo toplo razdoblje od kraja proteklog tjedna pogoduje masovnijoj pojavi i štetnosti ličinki prezimljujuće ili prve generacije krumpirove zlatice (Leptinotarsa decemlineata)!

Stoga je potrebno redovito pregledavati zdravstveno stanje usjeva krumpira. Osim suzbijanja ličinki krumpirove zlatice (Leptinotarsa) prema preporuci od 18.5. 2016. (vidi Tablicu 2.), preporučujemo započeti ili nastaviti preventivne mjere zaštite cime od uzročnika bolesti (Alternaria, Phytophthora)!

U preporuci od 18.5. 2016. navedeni su neki kombinirani fungicidi registrirani u našoj zemlji za suzbijanje obje bolesti cime krumpira (Phytophthora, Alternaria). Bolji preventivni učinak protiv plamenjače ili krumpirove plijesni (Phytophthora) daju specifični pripravci : Infinito SC (1,2-1,6 lit./ha), Revus SC (0,6 lit./ha) i Ranman Top SC (0,5 lit./ha), dok bolju zaštitu od koncentrične pjegavosti (Alternaria) daju fungicidi Ortiva SC (0,5 lit./ha), Difkor EC (0,2 lit./ha) i Signum DF (0,2 kg/ha). Moguće je kombinirati njihovu primjenu. Fungicidi registrirani za suzbijanje plamenjače krumpira (Phytophthora) a koji daju istovremeno dobar postrani učinak na koncentričnu pjegavost (Alternaria) su Shirlan SC (0,3-0,4 lit./ha) i Equation PRO (0,4 kg/ha). Mjere zaštite provoditi uz utrošak škropiva 400-600 lit./ha (prilagođeno visini cime krumpira: npr. na svakih 10 cm visine cime krumpira utrošiti 100 litara škropiva/ha, poljskom prskalicom bez zračne potpore!). Razmaci tretiranja u sadašnjim uvjetima mogu iznositi 14-15 dana!

Sredinom i početkom druge dekade mjeseca lipnja o.g. planira se iskapanje uroda sa polja gdje se uzgaja rani krumpira, pa u tom slučaju voditi računa da se u narednom razdoblju koriste pripravci kraće karence (7 dana)! Kratku karencu u trajanju samo 7 dana za usjeve krumpira imaju pripravci Ranman Top SC, Revus SC, Ortiva SC i Shirlan SC, pa ih je moguće koristiti na usjevima ranih sorata, s kojih polja se urodi gomolja planiraju vaditi kao "mladi krumpir"!

Zbog naglih promjena temperature zraka istovremeno sa mjerama zaštite od krumpirove zlatice i uzročnika bolesti cime preporučujemo primjenu folijarnih (bio)gnojiva, odnosno biljnih stimulatora sa naglašenim sadržajem amino-kiselina, huminskih-kiselina, morskih algi i mikro-elemenata!

Značajno veća opasnost od mogućih primarnih zaraza plamenjačom na poljima krumpira uz riječne doline Drave (npr. Orehovica, Vularija, Totovec i dr.) i Mure (Podturen, Dekanovec, Domašinec i dr.) zbog značajno dužeg zadržavanja rose i magle (u tri smo svibanjska jutra o.g. bilježili maglu!). Veći rizik od pojave bolesti je također na površinama gdje se krumpir češće uzgaja u ponovljenoj sadnji i na mjestima gdje se odlažu (zaoravaju) odbačeni gomolji!

VAŽNO: Sukladno Zakonu o održivoj uporabi pesticida (NN 14/2014) i Pravilniku o uspostavi akcijskog okvira za postizanje održive uporabe pesticida (NN142/2012), uređaji za primjenu pesticida koje koriste profesionalni korisnici podliježu redovitim pregledima čime se postiže: bolja kvaliteta primjene sredstava za zaštitu bilja, ekonomičnost primjene i umanjeni negativni utjecaj na okoliš, zdravlje ljudi i životinja. Do dana 26.11. 2016. svi uređaji za primjenu pesticida moraju biti barem jednom pregledani. Nadalje se redoviti pregledi obavljaju jednom u 3 godine, izuzev novih uređaja kupljenih nakon 1.1. 2013. koji prvi pregled trebaju obaviti u razdoblju od 5 godina (za nove uređaje prije prve uporabe, a najkasnije 3 mjeseca od kupnje, treba podnijeti zahtjev ispitnoj stanici radi dobivanja znaka o obavljenom pregledu). Redovite preglede mogu obavljati samo ispitne stanice ovlaštene od Ministarstva poljoprivrede. Od pregleda su izuzete sve ručne prskalice, leđne prskalice na mehanički, baterijski i motorni pogon, te leđni raspršivači na motorni pogon!

mr.sc. Milorad Šubić, dipl.ing.agr.
milorad.subic@savjetodavna.hr

Pripremi za ispis