Obavijest proizvođačima oraha, lijeske, bobičastog voća i jagoda 02.03.2016.

 Za zaštitu protiv  bakterioza  i neke bolesti lista lijeske i oraha u ovom periodu mogu se koristiti slijedeći pripravci na bazi bakra : Bordoška juha Caffaro 20 WP, Champion WG 50,Neoram WG.

U zaštiti protiv bolesti jagode krajem zime prije kretanja vegetacije  od bakrenih pripravaka dozvolu ima: Neoram WG ( crvena trulež korijena)  i Nordox 75 WG ( bakterijska i crvena pjegavost lista)

Od bakrenih pripravaka u zaštiti bočiastog voća dozvolu ima pripravak Nordox 75 WG, a za tretiranje maline  dozvolu ima i Champion WG.

Preporučena sredstva za zaštitu bilja primijenite sukladno uputi proizvođača i dozvolama prema Fitosanitarnom  informacijskom sustavu. Ambalažu SZB zbrinuti na propisani način te voditi evidencijsku listu o uporabi sredstava za zaštitu bilja i to prema : Pravilniku  o uspostavi akcijskog okvira za postizanje održive uporabe pesticida-NN 142/12 i Zakonu o održivoj uporabi pesticida-NN 14/14.

                                                                               Jadranka Berić  dipl .ing. zaštite bilja
E-mail: Jadranka.Beric@savjetodavna

 

 

Pripremi za ispis