Obavijest voćarima! 22.02.2016.

Natprosječno topao siječanj i veljača uvjetovali su početak bubrenja pupova koštićavog voća.

Obavještavamo voćare da prate razvojni stadij pupova kako bi u fazi bubrenja pupova pravovremeno izvršili tzv. plavo prskanje primjenom bakrenih pripravaka. Tom mjerom preventivno suzbijamo: kovrčavost lista breskve (Taphrina deformans) te šupljikavost lista koštićavog voća (Stigmina carpophila). Povoljni uvjeti za razvoj kovrčavosti lista breskve su temperature zraka od 5 do 18°C te kišovito vrijeme, praćeno visokom relativnom vlagom zraka. Budući da je u drugoj polovici tjedna najava kišovitog vremena mogu se očekivati povoljni uvjeti za razvoj zaraze kovrčavosti breskve. 

Zbog suzbijanja štitastih uši i jaja lisnih ušiju ovim pripravcima mogu se dodati mineralna ulja (Bijelo ulje ili Mineralno svijetlo ulje). Moguća je primjena gotovih kombinacija bakrenih pripravaka i mineralnih ulja: Crveno ulje ili Modro ulje.

Tretiranje je potrebno provesti za mirna vremena pri dnevnim temperaturama zraka većim od 5˚C, a pri aplikaciji utrošiti što više škropiva. Tretiranje ovim pripravcima mora biti obavljeno najkasnije u fenofazi nabubrenih pupova, a svakako prije nego se pupovi otvore. Nakon otvaranja pupova na koštićavom voću ne preporučujemo primjenu bakrenih pripravaka zbog moguće fitotoksičnosti. 

Pripravke za zaštitu bilja upotrijebiti prema uputi proizvođača, a praznu je ambalažu potrebno zbrinuti na propisani način.

Podaci o registriranim sredstvima za zaštitu bilja dostupni su putem web tražilice na sljedećoj  adresi: http://fis.mps.hr/trazilicaszb/

                                   Suzana Slovic, dipl.ing.
E-mail: Suzana.Slovic@savjetodavna.hr

Pripremi za ispis