Sisačko-moslavačka

Obavijest vlasnicima plantažnih nasada lijeske

Tijekom svibnja u nasadima lijeske potrebno je vršiti vizualni pregled na prisutnost ljeskotoča (Balaninus nucum), koji je ekonomski najznačajniji štetnik lijeske. Odrasli  oblici ljeskotoča javljaju se tijekom svibnja, kada odlažu jajašca na plodove lijeske. Kritičnim brojem smatra se nalazak 3 do 4 odrasla ljeskotoča po grmu/stablu. Proteklih godina zamijećene su štete od stjenica, koje oštećuju plod, a nastala oštećenja su ulazno mjesto za razvoj uzročnika truleži ploda. Prikaz dopuštenih insekticida dat je u tablici 1.

Tablica 1. Insekticidi dopušteni za suzbijanje štetnika na lijesci

Pripravak Djelatna tvar Štetnik
Calypso SC 480 Tiakloprid Ljeskotoč
Kaiso Lambda-cihalotrin Lisne uši, hrušt, krasnik
Laser * spinosad Jabučni savijač
Decis 100 EC deltametrin Lisne uši, jabučni savijač, kestenov savijač
Scatto
Rotor super
Asset * piretrin Lisne uši, stjenice, medeći cvrčak

* Imaju dopuštenje za primjenu u ekološkoj proizvodnji

Tijekom svibnja zabilježene su nadprosječne količine oborina, što će pogodovati razvoju truleži ploda (Monilinia, Botrytis, Nematospora i dr.) i pjegavosti lista (Gnomonia leptostyla). Za suzbijanje spomenutih bolesti na lijesci dopuštenje ima pripravak Signum.

Pripravke za zaštitu bilja upotrijebiti prema uputi proizvođača, a praznu je ambalažu potrebno zbrinuti na propisani način.

Podaci o registriranim sredstvima za zaštitu bilja dostupni su putem web tražilice na sljedećoj  adresi: http://fis.mps.hr/trazilicaszb/

Suzana Slovic, dipl.ing

E-mail: suzana.slovic@mps.hr

Obavijest proizvođačima plantažnih nasada jabuke

Od posljednje preporučene zaštite plantažnih nasada jabuke proteklo je 8 dana. U tom je razdoblju prevladavalo prohladno i kišovito vrijeme, ovisno o lokalitetu zabilježeno je 15 do 20 mm oborina. U prvoj polovici ovog tjedna zabilježene su tri infekcije uzročnikom krastavosti jabuka (Venturia inaequalis). Nove oborine najavljene su krajem vikenda i početkom narednog tjedna. Voćarima savjetujemo da izvrše tretiranje prije najavljenih oborina pripravcima na bazi ditianona (Delan 700 WDG, Delan Pro, Faban) ili kaptana (Captan80 WG, Captan WP 50, Merpan 80 WDG, Kastor, Kapetan80 WG, Scab 80 WG, Caption 80 WG) ili na bazi metirama: Polyram DF.

Visoka vlažnost zraka pogoduje razvoju pepelnice (Podosphaera leucotricha), koja je u nekim nasadima dominantan problem. U jače zaraženim nasadima moguća je primjena pripravaka Sercadis ili Luna expirience. Osim navedenih fungicida za preventivno suzbijanje pepelnice moguće je primijeniti pripravke na bazi strobilurina: Stroby DF ili Zato 50 WG. Pripravci koji su navedeni za suzbijanje pepelnice imaju djelovanje i na krastavost jabuke.

U narednim danima očekuje se porast temperature zraka, što će uz visoku vlažnost zraka pogodovati jačem razvoju lisnih uši. Na nekim je lokalitetima u većim populacijama prisutna jabučna krvava uš (Eriosoma lanigerum).U nasadima gdje je prisutna zaraza jabučnom krvavom uši i drugim lisnim ušima mogu se primijeniti insekticidi: Movento ili Pirimor 50 WG.

Pripravke za zaštitu bilja upotrijebiti prema uputi proizvođača, a praznu je ambalažu potrebno zbrinuti na propisani način.

Podaci o registriranim sredstvima za zaštitu bilja dostupni su putem web tražilice na sljedećoj  adresi: http://fis.mps.hr/trazilicaszb/

Suzana Slovic, dipl.ing.
E-mail: suzana.slovic@mps.hr

Obavijest proizvođačima luka i češnjaka

Vremenski uvjeti koji vladaju proteklih dana pogoduju razvoju plamenjače luka (Peronospora destructor), najčešće i najštetnije bolest luka. Ona se razvija u uvjetima visoke vlažnosti i umjerenih temperatura, a štetnost se očituje na dva načina – tijekom vegetacije uništava lisnu masu (čime se direktno smanjuje prinos), a nakon berbe dolazi do brzog propadaju zaraženih glavica u skladištu. Pojava navedene bolesti moguća je i na češnjaku.

Stoga je potrebno provesti zaštitu nekim od sistemičnih fungicida: Acrobat MZ WG, Fantic M, Ortiva, Quadris, Ridomil gold MZ Pepite, Folio gold i dr., uz obavezan dodatak sredstva za poboljšanje prianjanja.

Osim plamenjače, moguća je pojava sive plijesni (Botrytis spp.) i hrđe (Puccinia allii) pa se u tom slučaju mogu koristiti sredstva Folicur EW 250, Signum i dr.

Podatke o sredstvima registriranim za ovu namjenu možete pronaći na web stranici Ministarstva poljoprivrede u bazi podataka Fitosanitarnog informacijskog sustava (FIS), putem internetske tražilice http://fis.mps.hr/trazilicaszb/.

Prije upotrebe sredstva obavezno pročitati priloženu uputu o primjeni i sredstva koristiti prema preporukama proizvođača. O provedenom tretiranju potrebno je voditi evidenciju, a praznu ambalažu SZB zbrinuti na propisani način.

Mirta Križanić Božurić, dipl. ing.

E-mail:  mirta.k-bozuric@mps.hr

Obavijest proizvođačima krumpira

S obzirom na izuzetno promjenjive vremenske prilike uz veliku količinu oborina proteklih dana, preporučamo izvršiti tretiranje krumpira protiv plamenjače ili krumpirove plijesni (Phytophthora infestans).

Upotrijebiti se mogu slijedeći preparati: Fantic M, Galben M, Alfil duplo, Fylal double, Ridomil gold MZ pepite, Folio gold, Infinito, Proxanil 450 SC, Equation pro, Ranman 400 SC, Ranman top, Acrobat MZ WG*, Antracol combi WP 76*, Revus, Pergado MZ, Curzate B WG, Moximate 505 WP, Profilux*, Reboot i dr.  

Sredstva označena zvjezdicom (*) ujedno suzbijaju i crnu pjegavost (Alternaria solani), drugu značajnu bolest krumpira.

Podatke o sredstvima registriranim za ovu namjenu možete pronaći na web stranici Ministarstva poljoprivrede u bazi podataka Fitosanitarnog informacijskog sustava (FIS), putem internetske tražilice http://fis.mps.hr/trazilicaszb/.

Prije upotrebe sredstva obavezno pročitati priloženu uputu o primjeni i sredstva koristiti prema preporukama proizvođača. O provedenom tretiranju potrebno je voditi evidenciju, a praznu ambalažu SZB zbrinuti na propisani način.

Mirta Križanić Božurić, dipl.ing.agr.

E-mail: mirta.k-bozuric@mps.hr

Obavijest vinogradarima

Na svim mjernim lokalitetima zabilježeno je više od 50 mm oborina (prikaz u tablici 1). Velika količina oborina uzrokovala je ispiranje prethodne zaštite. S obzirom na intenzivni vegetativni porast vinove loze i mogućnost novih oborina predlažemo ponavljanje zaštite.

Tablica 1: Količina oborina zabilježena na mjernim stanicama u razdoblju od 10. svibnja do 5. svibnja 2019.

Lokalitet Količina oborina mm/m2
Voloder 72,3
Ruškovica 113,7
Katoličko Selišće 75,2
Selište-Kutina 54,2
Popovača 74,9
Glina 80,5
Crnac-Sisak 85

U ovakvim vremenskim uvjetima za zaštitu vinove loze od plamenjače(Plasmopara viticola) preporučamo pripravke Mikal Flash, Mikal Premium FAntracol Combi ili Curzate F. 

Navedeni pripravci sadrže aktivnu tvar folpet koji ima pozitivan sporedni učinak na smanjivanje zaraze sa ranim botritisom (Botrytis cinerea).

Upozoravamo vinogradare na važnost pravovremenog suzbijanja pepelnice (Erysiphe necator), naročito na lokalitetima s jakom prošlogodišnjom zarazom. Za suzbijanje pepelnice predlažemo primjenu fungicida: Stroby DF, Zato 50 WG, Collis SC, Crystal KS, Nativo WG, Postalon SC, TalendoA, Talendo exra i dr.

U zaštiti od pepelnice mogu se primijeniti pripravci na bazi sumpora.

Let grožđanih moljaca  bilježimo od sredine travnja. Upućujemo vinogradare na daljnje praćenje preporuka kada će biti objavljeni rokovi suzbijanja ovog štetnika. Trenutno nije potrebno primijeniti insekticide.

Pripravke za zaštitu bilja upotrijebiti prema uputi proizvođača, a praznu je ambalažu potrebno zbrinuti na propisani način.

Podaci o registriranim sredstvima za zaštitu bilja dostupni su putem web tražilice na sljedećoj  adresi: http://fis.mps.hr/trazilicaszb/

Suzana Slovic, dipl.ing.
E-mail:
Suzana.Slovic@mps.hr

Obavijest proizvođačima koštičavog voća

U prvoj polovici svibnja bilježimo nadprosječnu količinu oborina što pogoduje razvoju bolesti lišća koštičavog voća ponajprije šupljikavosti lista (Stigmina carpophila) i kozičavoti lista višnje i trešnje (Blumeriella jaapii).

Tablica 1: Količina oborina zabilježena na mjernim stanicama u razdoblju od 10. svibnja do 15. svibnja 2019.

Lokalitet Količina oborina mm/m2
Voloder 72,3
Ruškovica 113,7
Katoličko Selišće 75,2
Selište-Kutina 54,2
Popovača 74,9
Glina 80,5
Crnac-Sisak 85

Velike količine oborina uzrokovale su ispiranje prethodne zaštite te voćarima savjetujemo ponoviti istu.

Za suzbijanje šupljikavosti lista na koštičavom voću mogu se primijeniti pripravci na osnovi kaptana (Captan WP 50 i Kastor). Navedeni pripravci nemaju dopuštenje za primjenu na višnji.

Fungicid Delan 700 WDG ima dopuštenje za suzbijanje šupljikavoti lista na breskvi, nektarini, marelici i trešnji.

U narednim danima potrebno je provesti tretiranje nasada višnje i trešnje radi suzbijanje kozičavosti lista. Dopuštenje za suzbijanje kozičavosti na višnji  imaju pripravci: Chromodin S-65, Topsin M 500 SC i Luna Expirience, dok su na trešnji dozvoljeni Chromodin S-65 i Delan 700 WDG.

Pripravke za zaštitu bilja upotrijebiti prema uputi proizvođača, a praznu je ambalažu potrebno zbrinuti na propisani način.

Podaci o registriranim sredstvima za zaštitu bilja dostupni su putem web tražilice na sljedećoj  adresi: http://fis.mps.hr/trazilicaszb/

Suzana Slovic, dipl.ing.
E-mail: suzana.slovic@mps.hr

Obavijest proizvođačima plantažnih nasada jabuke

Od početka svibnja bilježimo nadprosječne količine oborina, a na nekim lokalitetima u prvoj polovici svibnja zabilježena je prosječna količina oborina veća od višegodišnjeg prosjeka za mjesec svibanj. Prikaz količine oborina dan je u tablici 1.

Tablica 1: Količina oborina zabilježena na mjernim stanicama u razdoblju od 10. svibnja do 15. svibnja 2019.

Lokalitet Količina oborina mm/m2
Voloder 72,3
Ruškovica 113,7
Katoličko Selišće 75,2
Selište-Kutina 54,2
Popovača 74,9
Glina 80,5
Crnac-Sisak 85

Takve vremenske prilike pogoduju razvoju zaraze krastavosti jabuke (Venturia inaequalis). Kada dopuste vremenske prilike, voćarima savjetujemo provođenje tretiranja sa pripravcima sistemičnog mehanizma djelovanja koji imaju kurativni učinak. Predlažemo fungicide sistemičnih fungicida na bazi difenkonazola (Score 250 EC, Difcor, Argo EC, Difenzone), fenbukonazola (Indar 5 EW) ili pirimetanila (Pyrus 400 SC, Scala SC).

Radi produžetka preventivnog djelovanja navedenim je fungicidima potrebno dodati jedan od pripravaka kontaktnog djelovanja na bazi ditianona (Delan 700 WDG, Delan Pro, Faban), kaptana (Captan80 WG, Captan WP 50, Merpan 80 WDG, Kastor, Kapetan80 WG, Scab 80 WG, Caption 80 WG) ili ciprodinila (Chorus 75 WG).

Od sredine travnja bilježimo let minera okruglih mina (Leucoptera malifoliella) i  jabučnog savijača (Cydia pomonella). Zbog prohladnog i kišovitog vremena let oba štetnika je produžen, a dinamika odlaganja jaja jabučnog savijača isprekidana kišnim razdobljima. Početak ubušivanja minera okruglih mina zabilježen je 2. svibnja. Voćarima predlažemo ponovno tretiranje za suzbijanje minera okruglih mina jednim od insekticida: Coragen 20 SC, Mospilan 20 SG, Calypso SC 480, Laser, Affirm opti, Vertimec 018EC ili Kraft 18 EC. 

Pripravke za zaštitu bilja upotrijebiti prema uputi proizvođača, a praznu je ambalažu potrebno zbrinuti na propisani način.

Podaci o registriranim sredstvima za zaštitu bilja dostupni su putem web tražilice na sljedećoj  adresi: http://fis.mps.hr/trazilicaszb/

Suzana Slovic, dipl.ing.
E-mail: suzana.slovic@mps.hr

Obavijest proizvođačima soje

Suzbijanje korova nakon nicanja soje moguće je provoditi slijedećim herbicidima:

  • Širokolisni korovi: Harass 75 WG, Harmony SX, Basagran 480, …
  • Širokolisni i neki uskolisni korovi: Pulsar 40, Corum, …
  • Uskolisni korovi: Fusilade forte, Leopard 5 EC, Gepard 050 EC, Pantera QT, Targa, Agil 100 EC, Focus ultra, Select super, …

Podatke o sredstvima registriranim za ovu namjenu možete pronaći na web stranici Ministarstva poljoprivrede u bazi podataka Fitosanitarnog informacijskog sustava (FIS), putem internetske tražilice http://fis.mps.hr/trazilicaszb/.

Prije upotrebe sredstva obavezno pročitati priloženu uputu o primjeni i sredstva koristiti prema preporukama proizvođača. O provedenom tretiranju potrebno je voditi evidenciju, a praznu ambalažu SZB zbrinuti na propisani način.

Mirta Križanić Božurić, dipl.ing.agr.
E-mail: mirta.k-bozuric@mps.hr

Obavijest proizvođačima kukuruza

Nakon trećeg lista kukuruza primjenjuju se herbicidi koji imaju dominantno djelovanje preko lista korova. Njihova djelotvornost ne ovisi o oborinama, a izbor se vrši ovisno o prisutnim korovima na parceli.

Jednogodišnji širokolisni korovi (ambrozija, loboda, štir, dvornici i dr.) najosjetljiviji su kada imaju 2-4 lista. Za njihovo suzbijanje mogu se koristiti herbicidi Basagran super, Peak 75 WG, Harmony SX, Harass 75 WG ili Callisto 480 SC.

Preparati Banvel 480 S, Kolo 480 S, Cash 480 SL, Motikan, Callam, Lontrel 300, Clap 300 SL, Boss, Starane 250, Pluss, Tomigan 250 EC, Cambio, Casper 55 WG, Mustang, Dicopur Max i dr. osim jednogodišnjih suzbijaju i višegodišnje širokolisne korove (slak, osjak, …).

Za suzbijanje travnih korova (koštan, muhari, svračica, proso, sirak, pirika i dr.) primjenjuju se sredstva Motivell, Motivell extra 6 OD, Kelvin 40 OD, Nicogan 40 OD, Nicosh, Innovate 240 SC, Marvel, Milagro, Tarot 25 DF, Trawell, Equip  i dr. U slučaju jake zakorovljenosti ili dugog razvučenog nicanja korova predlažemo razdijeljenu dvokratnu primjenu.

Ukoliko su prisutni travni i širokolisni korovi potrebno je kombinirati pojedina sredstva ili koristiti već gotove tvorničke kombinacije kao npr. Principal Pluss 66,5 WG, Cyntel 51 WG, Elumis, Task 64 WG, Monsoon Active, Capreno i dr.

Radi povećanja prianjanja sredstva za biljku potrebno je dodati neki od odgovarajućih okvašivača.

Podatke o sredstvima registriranim za ovu namjenu možete pronaći na web stranici Ministarstva poljoprivrede u bazi podataka Fitosanitarnog informacijskog sustava (FIS), putem internetske tražilice http://fis.mps.hr/trazilicaszb/.

Prije upotrebe sredstva obavezno pročitati priloženu uputu o primjeni i sredstva koristiti prema preporukama proizvođača. O provedenom tretiranju potrebno je voditi evidenciju, a praznu ambalažu SZB zbrinuti na propisani način.

Mirta Križanić Božurić, dipl.ing.agr.
E-mail: mirta.k-bozuric@mps.hr

Obavijest vinogradarima

Od posljednje preporučene zaštite vinove loze proteklo je deset dana. U tom je razdoblju prevladavalo kišovito vrijeme, samo tijekom jučerašnjeg dana zabilježeno je, ovisno o lokalitetu, 19 do 25 mm oborina. Takve vremenske prilike pogoduju razvoju peronospore vinove loze (Plasmopara viticola). U i narednim danima meteorolozi najavljuju mogućnost novih oborina, stoga upozoravamo vinogradare da izvrše zaštitu vinograda.

U ovakvim vremenskim uvjetima za zaštitu vinove loze od plamenjače preporučamo  pripravke  Mikal Flash, Mikal Premium FAntracol Combi ili Curzate F. 

Navedeni pripravci sadrže aktivnu tvar folpet koji ima pozitivan sporedni učinak na smanjivanje zaraze sa ranim botritisom (Botrytis cinerea).

Upozoravamo vinogradare na važnost pravovremenog suzbijanja pepelnice (Erysiphe necator), naročito na lokalitetima s jakom prošlogodišnjom zarazom. Za suzbijanje pepelnice predlažemo primjenu fungicida: Stroby DF, Zato 50 WG, Collis SC, Crystal KS, Nativo WG, Postalon SC, TalendoA, Talendo exra i dr.

U zaštiti od pepelnice mogu se primijeniti pripravci na bazi sumpora.

Let grožđanih moljaca  bilježimo od sredine travnja. Upućujemo vinogradare na daljnje praćenje preporuka kada će biti objavljeni rokovi suzbijanja ovog štetnika. Trenutno nije potrebno primijeniti insekticide.

Pripravke za zaštitu bilja upotrijebiti prema uputi proizvođača, a praznu je ambalažu potrebno zbrinuti na propisani način.

Podaci o registriranim sredstvima za zaštitu bilja dostupni su putem web tražilice na sljedećoj  adresi: http://fis.mps.hr/trazilicaszb/

Suzana Slovic, dipl.ing.
E-mail: Suzana.Slovic@mps.hr