Obavijest vinogradarima

Na svim mjernim lokalitetima zabilježeno je više od 50 mm oborina (prikaz u tablici 1). Velika količina oborina uzrokovala je ispiranje prethodne zaštite. S obzirom na intenzivni vegetativni porast vinove loze i mogućnost novih oborina predlažemo ponavljanje zaštite.

Tablica 1: Količina oborina zabilježena na mjernim stanicama u razdoblju od 10. svibnja do 5. svibnja 2019.

Lokalitet Količina oborina mm/m2
Voloder 72,3
Ruškovica 113,7
Katoličko Selišće 75,2
Selište-Kutina 54,2
Popovača 74,9
Glina 80,5
Crnac-Sisak 85

U ovakvim vremenskim uvjetima za zaštitu vinove loze od plamenjače(Plasmopara viticola) preporučamo pripravke Mikal Flash, Mikal Premium FAntracol Combi ili Curzate F. 

Navedeni pripravci sadrže aktivnu tvar folpet koji ima pozitivan sporedni učinak na smanjivanje zaraze sa ranim botritisom (Botrytis cinerea).

Upozoravamo vinogradare na važnost pravovremenog suzbijanja pepelnice (Erysiphe necator), naročito na lokalitetima s jakom prošlogodišnjom zarazom. Za suzbijanje pepelnice predlažemo primjenu fungicida: Stroby DF, Zato 50 WG, Collis SC, Crystal KS, Nativo WG, Postalon SC, TalendoA, Talendo exra i dr.

U zaštiti od pepelnice mogu se primijeniti pripravci na bazi sumpora.

Let grožđanih moljaca  bilježimo od sredine travnja. Upućujemo vinogradare na daljnje praćenje preporuka kada će biti objavljeni rokovi suzbijanja ovog štetnika. Trenutno nije potrebno primijeniti insekticide.

Pripravke za zaštitu bilja upotrijebiti prema uputi proizvođača, a praznu je ambalažu potrebno zbrinuti na propisani način.

Podaci o registriranim sredstvima za zaštitu bilja dostupni su putem web tražilice na sljedećoj  adresi: http://fis.mps.hr/trazilicaszb/

Suzana Slovic, dipl.ing.
E-mail:
Suzana.Slovic@mps.hr

Pripremi za ispis