Obavijest vlasnicima plantažnih nasada lijeske

Tijekom svibnja u nasadima lijeske potrebno je vršiti vizualni pregled na prisutnost ljeskotoča (Balaninus nucum), koji je ekonomski najznačajniji štetnik lijeske. Odrasli  oblici ljeskotoča javljaju se tijekom svibnja, kada odlažu jajašca na plodove lijeske. Kritičnim brojem smatra se nalazak 3 do 4 odrasla ljeskotoča po grmu/stablu. Proteklih godina zamijećene su štete od stjenica, koje oštećuju plod, a nastala oštećenja su ulazno mjesto za razvoj uzročnika truleži ploda. Prikaz dopuštenih insekticida dat je u tablici 1.

Tablica 1. Insekticidi dopušteni za suzbijanje štetnika na lijesci

Pripravak Djelatna tvar Štetnik
Calypso SC 480 Tiakloprid Ljeskotoč
Kaiso Lambda-cihalotrin Lisne uši, hrušt, krasnik
Laser * spinosad Jabučni savijač
Decis 100 EC deltametrin Lisne uši, jabučni savijač, kestenov savijač
Scatto
Rotor super
Asset * piretrin Lisne uši, stjenice, medeći cvrčak

* Imaju dopuštenje za primjenu u ekološkoj proizvodnji

Tijekom svibnja zabilježene su nadprosječne količine oborina, što će pogodovati razvoju truleži ploda (Monilinia, Botrytis, Nematospora i dr.) i pjegavosti lista (Gnomonia leptostyla). Za suzbijanje spomenutih bolesti na lijesci dopuštenje ima pripravak Signum.

Pripravke za zaštitu bilja upotrijebiti prema uputi proizvođača, a praznu je ambalažu potrebno zbrinuti na propisani način.

Podaci o registriranim sredstvima za zaštitu bilja dostupni su putem web tražilice na sljedećoj  adresi: http://fis.mps.hr/trazilicaszb/

Suzana Slovic, dipl.ing

E-mail: suzana.slovic@mps.hr

Pripremi za ispis