Mreža skupljanja ambalažnog otpada SZB 12.10.2015.

Osiguran je povrat ambalaže isključivo ovih tvrtki: AgroChem-Maks, Agroteks, BASF, Bayer CropScience, Belchim Crop Protection, Chromos Agro, Dow AgroSciences, Florel, Genera, Orchem, Pinus Agro, Stockton, Syngenta Agro. Ambalaža ostalih tvrtki neće biti prihvaćena!

Molimo Vas da se u svrhu pravilnog zbrinjavanja ambalaže ostalih tvrtki koje nisu dio projekta, obratite proizvođačima/uvoznicima tih proizvoda.

Datum

Mjesto

Adresa

Vrijeme

15.10.2015.

Sokolovac

Agronom d.o.o.

Trg Tomislava Bardeka 17

8.00 – 11.00

19.10.2015.

Novigrad Podravski

Agronom d.o.o. Trg Matije Gupca 2

8.00 – 11.00

22.10.2015.

Gola

Gola – općinsko skladište

A. Šenoe

8.00 – 12.00

27.10.2015.

Sv.Petar Orehovec

Parkiralište ispred DVD-a Sv.Petar Orehovec 131

8.00 – 11.00

29.10.2015.

Đelekovec

Ager Bonus d.o.o.

Palih boraca 1

8.00 – 11.00

 

Mr. sc. Željkica Oštrkapa-Međurečan
E-mail: Zeljkica.Ostrkapa.Medjurecan@savjetodavna.hr

Pripremi za ispis