Obavijest maslinarima 25.09.2015.

Proteklog tjedna pregledom lovki na kontrolnim punktovima bilježi se let masline muhe (Bactrocera oleae) od slabog do srednjeg intenziteta (Donje Polje, skradinsko zaleđe).

Pregledom plodova uočeni su novi ubodi a iz malog postotka istih (1-6 %) razvile su se ličinke koje su aktivne.

Obzirom da je proteklih dana pala kiša te je došlo do pada dnevnih temperatura koje pogoduju razvoju maslinine muhe maslinirarima se u narednom peroidu preporuča dodatni oprez te redoviti (tjedni) obilazak maslinika, uzimanje i pregled plodova maslina radi utvrđivanja % plodova zaraženih maslininom muhom.

Maslinari koji u svojim maslinicima provode suzbijanje odraslih oblika maslinine muhe metodom zatrovanih mamaca istu mogu nastaviti provoditi u redovitim razmacima prema uputama proizvođača korištenih pripravaka. Kod primjene voditi računa o karenci, koja mora proći do planirane berbe.

Ukoliko se pregledom plodova utvrdi zaraza 10-15 % (jaje+ličinka) može se izvršiti tretiranje cijele krošnje pripravakom čija je aktivan tvar deltametrin (Decis 2,5 EC) a koji ima karencu 7 dana.

Dozvolu za suzbijanje maslinine muhe imaju i pripravci djelatne tvari dimetoat (Rogor 40, Chromogor, Perfekthion, Calinogor) ali njihova karenca iznosi 42 dana te se isti mogu primjeniti jedino u maslinicima gdje se planira kasna berba.

Trenutne vremenske prilike povoljno  utjeću  na razvoj uzročnika bolesti poznate pod nazivom paunovo oko (Spilocaea oleagina). Ukoliko do sad nije provedena zaštita preporuča se tretiranje maslina, uz poštivanje propisane karence, jednim od pripravaka, na osnovi bakrovog oksiklorida (Neoram WG – karenca 15 dana) ili na osnovi krezoksim-metila (Stroby WG – karenca 30 dana).

Pripravake koristiti prema uputama proizvođača!

NAPOMENA!

Korisnici sredstava za zaštitu bilja nakon tretiranja imaju obvezu ispuniti evidencijsku listu o korištenju sredstava za zaštitu bilja.

Praznu ambalažu koja ostaje nakon upotrebe sredstava za zaštitu bilja potrebno je propisno zbrinuti.

Gordana Kožarić-Silov, dipl. ing. agr.
e-mail: Gordana.Kozaric-Silov@savjetodavna.hr

Pripremi za ispis