Obavijest proizvođačima uljane repice 24.09.2015.

Posijana uljana repica nalazi se u različitim fazama razvoja ovisno o vremenu sjetve. Pregledom polja uljane repice uočena je pojava buhača: repičin crvenoglavi (Psylliodes chrysocephala) i kupusnog (Phylotreta sp.) te repičine ose listarice (Athalia colibri).

Budući da sjeme nije tretirano ovi štetnici mogu uzrokovati u ranoj fazi velike štete.

Kritičnim brojem se smatra 0,5 buhača/m u redu ili 2 buhača/m2.

Repičin crvenoglavi buhač je kukac crnoplave boje metalnog sjaja, duljine 3-4 mm. Odrasli izgrizaju lišće a ličinke se ubušuju u peteljke i stabljiku praveći hodnike.

Vrlo važan štetnik je repičina osa listarica koja može izazvati i totalnu štetu na usjevu. Žutonarančaste je boje, leti tromo iznad usjeva i na lišću odlaže jaja. Ličinke ili pagusjenice su crnosive boje, hrane se lišćem i vrlo su proždrljive.

Kritičnim brojem se smatra 0,5 pagusjenica/biljci ili 50/m2.

Za suzbijanje buhača mogu se koristiti insekticidi: Sumialfa 5Fl, Karate Zeon ili Cythrin Max, Decis 2,5EC.

Za suzbijanje pagusjenice ose listarice mogu se koristiti: Decis 2,5EC, Direkt, Sumialfa 5 FL.

Upozoravamo poljoprivrednike na redovito pregledavanje usjeva uljane repice da bi mogli pravovremeno suzbiti navedene štetnike.

Pripravke koristiti po preporuci proizvođača.

Evidentirati prskanje.

Mara Maglić dipl.ing.agr.
Mara.Maglic@savjetodavna.hr

Pripremi za ispis