Šibensko-kninska

Obavijest maslinarima

Masline u obalnom dijelu županije i to ranije sorte i masline na toplijim položajima započele su sa cvatnjom. Sorta oblica u obalnom dijelu je fazi razvitka cvjetnih vjenčića te se brzo očekuje početak cvatnje.

Praćenjem leta leptita 1. cvjetne generacije maslininog moljca (Prays oleae) na opažačkim mjestima zabilježen je slab let ispod praga štetnosti.

Tijekom idućeg tjedna nije potrebno provoditi zaštitu protiv navedenog štetnika u maslinicima u kojima se očekuje cvatnja.

Maslinici u zaleđu županije ( zaleđe Skradina , Miljevci, zaleđe Vodica, Pirovca) ovisno o položaju i sorti nalaze se u fenofazi punjenja cvjetnih pupova. Let maslininog moljca i dalje će se pratiti u tjednim intervalima a preporuke će biti pravovremeno objavljene.

                                                           Gordana Kožarić-Silov dipl.inž.agr.

Obavijest vinogradarima

Period izntenzivnog porasta vinove loze prije cvatnje uz promjenjivo vrijeme praćeno čestim kišama pogoduje infekcijama najznačajnijih bolesti vinove loze. Pregledom podataka na agrometerološkim stanicama koje imamo postavljene na području Šibensko-kninske županije uočeno je da su stvoreni uvijeti za infekciju uzročnikom peronospore (Plasmopara viticola) i pepelnice (Uncinula necator) te sive plijesni (Botrytis cinerea). Još uvijek postoje uvijeti za razvoj crne pjegavosti (Phomopsis viticola).

Ovisno o položaju vinograda, sorti te problemima prijašnjih sezona izabrati jedan od pripravaka iz tablice:

aktivna tavar pripravak plamenjača crna pjegavost pepelnica siva plijesan crveni palež
folpet FOLPAN +     + smanjuje zarazu  
folpet SOLOFOL + +      
folpet FUTURA 50WP +       +
folpet + triadimenol SHAVIT F + + +    
folpet + benalaksil GALBEN-F, FANTIC-F +        
folpet + fosetil-Al MIKAL FLASH + +      
dimetomorf + folpet FORUM STAR +     +  
cimoksanil + folpet CURZATE F + +      
mandipropamid + folpet PERGADO  F +        
azoksistrobin + folpet UNIVERSALIS + + +   +

Ukoliko izabrani pripravak ne suzbija uzročnika pepelnice može se koristiti jedan od sistemičnih pripravaka:

Domark 40 ME, Postalon EC, Falcon EC 460, Folicur 250 EW, Nativo WG, Vivando i drugi.

Pripravke koristiti prema uputama proizvođača!

NAPOMENA!

Nakon tretiranja ispuniti evidencijsku listu o korištenju sredstava za zaštitu bilja, a praznu ambalažu propisno zbrinuti.

Gordana Kožarić-Silov dipl.inž.agr.

Obavijest proizvođačima koštičavog voća

Koštičave voćke na području Šibensko-kninske županije nalaze se u fazi formiranja plodova ovisno o sortimentu i položaju. Najavljeni vremenski uvjeti pogodovat će razvoju gljivičnih oboljenja (šupljikavost lista, narančasta pjegavost, pepelnica i trulež plodova).

Za zaštitu od šupljikavosti lista, narančaste pjegavosti i pepelnice PREPORUKA OD 26.4.2019.

Kako su rane sorte trešanja u fazi zriobe velike količine oborina mogu uzrokovati pucanje plodova u dozrijevanju i infekciju uzročnikom truleži plodova (Monilinia  fructigena). Poljoprivrednicima preporučamo uporabu sljedećih pripravaka: INDAR 5 EW ( K-3 dana), SWITCH 62,5 WG ( K-7 dana), TELDOR SC 500 ( K- 3 dana)LUNA EXPERIENCE ( K- 3 dana).

Na ranim sortama trebamo dati prednost pripravcima kraće karence.

Zaštitu voćnjaka u cvatnji obavite za mirna vremena i u večernjim satima kada pčele ne lete. Prije zaštite obavezno pokosite voćnjak ako su u njemu prisutni korovi u fazi cvatnje te o primjeni insekticida opasnog za pčele obavijestite najbližu udrugu pčelara (72 sata prije tretiranja)!

Preporučena sredstva za zaštitu bilja primijenite sukladno uputi proizvođača i u skladu s Fitosanitarnim informacijskim sustavom http://fis.mps.hr./trazilicaszb/, primjenu sredstava za zaštitu bilja mogu obavljati samo osobe s položenim ispitom o sigurnom rukovanju i pravilnoj primjeni pesticida!

Ambalažu pravilno zbrinite te popunite evidencijsku listu o uporabi sredstava za zaštitu bilja.

Jelena Brkić Terzanović, dipl.ing.agr.
e-mail: jelena.b-terzanovic@mps.hr

Obavijest vinogradarima

Vinova loza je u fazi intenzivnog rasta, a veličina mladica ovisno o sorti i lokalitetu  prelazi 10 centimetara.

Promjenjivo vrijeme sa čestim lokalni pljuskovima, temperature i relativna vlaga zraka koje imamo ovih dana te najava kišnog vremena  tijekom idućih nekoliko dana pogoduju razvoju bolesti vinove loze peronospore (Plasmopara viticola) i pepelnice (Uncinula necator).

Količina oborina koja je pala isprala je kontaktna zaštitna sredstava, a novo izrasli dijelovi  mladica nisu zaštićeni.

Preporuča se radi sprečavanja pojave peronospore (Plasmopara viticola) koristiti jedan  od sistemičnih pripravaka: Alfil WG, Azimut 80 WG, Fylal double, Mikal premium F, Mikal Flash, Profiler, Verita, Ridomil gold Combi 45 WG i drugi.

Protiv uzročnika pepelnice (Uncinula necator) može se koristiti jedan od sistemičnih pripravaka:

Domark 40 ME, Postalon EC, Falcon EC 460, Folicur 250 EW, Nativo WG, Vivando i drugi.

Pripravke koristiti prema uputama proizvođača!

NAPOMENA!

Nakon tretiranja ispuniti evidencijsku listu o korištenju sredstava za zaštitu bilja, a praznu ambalažu propisno zbrinuti.

                                                           Gordana Kožarić-Silov dipl.inž.agr.

 

 

Obavijest poljoprivrednicima!

Jučer, 29.04.2019. šire područje i okolicu Drniša u Šibensko-kninskoj županiji zahvatila je tuča koja je uzrokovala oštećenja na vinovoj lozi i ostalim poljoprivrednim kulturama.

Vinogradarima i voćarima te ostalim poljoprivrednicima preporučamo da što prije obave tretman oštećenih nasada tzv. fiziološkim biostimulatorima koji sadrže aminokiseline, huminske kiseline i vitamineMegafol, KendalDrinPoly-AminGoemar BM i slično.

Navedeni biostimulatori primjenjuju se 2 – 3 puta s razmacima 10 – 15 dana.

Maslinarima se preporuča primjena pripravka Kendal Te , koji sadrži i bakar. Ukoliko su na maslinama vidljiva velika oštećenja a radi sprečavanja širenja uzročnika raka masline (Pseudomonas savastanoi) preporuča se drvenasti dio biljka poprskati pripravkom na osnovi bakra  Neoram WG.

Za zaštitu nastalih rana na vinovoj lozi  može se koristiti jedan od kontaktnih fungicida: Folpan 80 WDG, Solofol, Futura 50 WP, Shavit F.

Pripravke koristi sukladno uputi proizvođača!

Nakon primjene voditi evidenciju o upotrebi SZB, a praznu ambalažu propisno zbrinuti!

                                                           Gordana Kožarić-Silov, dipl.ing.agr.
gordana.k-silov@mps.hr

Obavijest vinogradarima!

Vinova loza je u većem dijelu županije u fazi razvoja 2-5 listića. Kišno vrijeme kakvo je ovih dana na području Šibensko-kninske županije pogoduje razvoju gljivične bolesti poznate pod nazivom crna pjegavost vinove loze (Phomopsis viticola). Za suzbijanje uzročnika navedene bolesti preporuča se primijeniti jedan od organskih površinskih pripravaka: Dithan M-45, Pinozeb M-45, Penncozeb 75 DG, Delan PRO, Polyram DF, Solofol, Antracol WG 70  (pripravku je istekla registracija a krajnji rok za primjenu zaliha je 22.6.2019.).

Radi preventivnog suzbijanja pepelnice (Uncinula necator) navedenim pripravcima dodati jedan od pripravaka na osnovi sumpora: Cosavet DF, Chromosul 80, Kalinosul 80 WG, Kumulus DF, Kossan WG, Sulfolac 80 WG, Thiovit jet, Sumpor SC80.

Preporuča se kontrola vinove loze na prisustvo grinja uzročnika akarinoze (Calepitrimeriu vitis) i erinoze loze (Eriophyes vitiskoje mogu usporiti početni razvoj mladica

Sumporni pripravci imaju dobro djelovanje na smanjenje populacije grinja. Ukoliko je uočena jača zaraza mogu se primjeniti akaricidi dozvoljeni u vinovoj lozi:Kraft 18 EC, Vertimec 018 EC i Zoom 11 SC. Isti  su registrirani za suzbijanje grinja iz skupine crvenih pauka (crveni voćni pauk i koprivina grinja) i imaju slabije sporedno djelovanje na lozine grinje.

Pripravke koristiti prema uputi proizvođača!

Nakon izvršene zaštite ispuniti evidencijsku listu o uporabi SZB a praznu ambalažu pravilno zbrinuti.

                                                                       Gordana Kožarić-Silov, dipl.ing.agr.
gordana.k-silov@mps.hr

Obavijest proizvođačima koštićavog voća

Najavljene oborine i temperature pogoduju razvoju gljivičnih oboljenja na koštićavim voćkama (šupljikavost lista, kozičavost, narančasta pjegavost i pepelnica).

Za zaštitu od navedenih bolesti koristite sljedeće pripravke dozvoljene za određene voćne vrste:

TREŠNJA CAPTAN WP 50 šupljikavost lista
DELAN 700 WDG  šupljikavost lista, kozičavost, uvijenost i sušenje lišća
CHROMODIN S – 65 kozičavost
VIŠNJA CAPTAN WP 50 šupljikavost lista
KASTOR šupljikavost lista
CHROMODIN S – 65  kozičavost
TOPSIN M500 kozičavost
ŠLJIVA CAPTAN WP 50  šupljikavost lista i narančasta pjegavost
KASTOR šupljikavost lista i narančasta pjegavost
BRESKVA CAPTAN WP 50 šupljikavost lista
DELAN 700 WDG šupljikavost lista
COSAVET DF pepelnica
NATIVO 75 WG pepelnica
MARELICA CAPTAN WP 50 šupljikavost lista
DELAN 700 WDG šupljikavost lista
COSAVET DF pepelnica
NATIVO 75 WG pepelnica

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lisne uši na koštićavom voću suzbijamo sa jednim od pripravaka: MOSPILAN 20 SG (trešnja, višnja, šljiva, breskva), MOVENTO (breskva, marelica, trešnja, šljiva), PIRIMOR (višnja, breskva, šljiva i marelica) TEPPEKI 500 WG (šljiva i breskva), CALYPSO SC 480 (breskva, marelica, trešnja).

Na voćkama gdje ima formiranih plodova trebamo dati prednost pripravcima kraće karence.

Zaštitu voćnjaka u cvatnji obavite za mirna vremena i u večernjim satima kada pčele ne lete. Prije zaštite obavezno pokosite voćnjak ako su u njemu prisutni korovi u fazi cvatnje te o primjeni insekticida opasnog za pčele obavijestite najbližu udrugu pčelara (72 sata prije tretiranja)!

Preporučena sredstva za zaštitu bilja primijenite sukladno uputi proizvođača i u skladu s Fitosanitarnim informacijskim sustavom http://fis.mps.hr./trazilicaszb/, primjenu sredstava za zaštitu bilja mogu obavljati samo osobe s položenim ispitom o sigurnom rukovanju i pravilnoj primjeni pesticida!

Ambalažu pravilno zbrinite te popunite evidencijsku listu o uporabi sredstava za zaštitu bilja.

Jelena Brkić Terzanović, dipl.ing.agr.
e-mail: jelena.b-terzanovic@mps.hr

Obavijest maslinarima

Nakon provedene rezidbe preporuča se u maslinicima provesti zaštitu protiv uzročnika bolesti poznate pod nazivom paunovo oko (Spilocaea oleagina).

Toplo i vlažno vrijeme pogoduje daljnjem razvoju bolesti  te se preporuča provesti zaštitu maslina jednim od pripravaka  sistemičnog odnosno kvazisistemičnog  načina kretanja u biljci

NATIVO 75 WG,  STROBY WG

Za istu namjenu mogu se koristiti i pripravci čije su djelatne tvari bakreni spojevi:

CUPRABLAU Z, NORDOX 75 WG, NEORAM WG, CUPRA.

Pripravak NEORAM WG ima registraciju za tretiranje protiv bakterije (Pseudomonas syringae pv.savstanoi) uzročnika raka masline.

Kod izbora pripravaka voditi računa da nakon primjene pripravaka čija je djelatna tvar bakar može doći do jačeg otpadanja zaraženog lišća.

Ukoliko su masline zaražene maslininim medićem (Saissetia oleae) ili drugim vrstama štitastih ušiju, gore navedenim pripravcima treba dodati pripravke koji imaju djelatnu tvar parafinsko ulje : BIJELO ULJE, MINERALNO SVIJETLO ULJE ili OVIPRON TOP.

Navedene pripravke čija je djelatne tvar parafinsko ulje te spojevi bakra mogu koristiti maslinari koji su u sustavu ekološke proizvodnje ili su korisnici plaćanja za IAKS mjere RRRH;  OPERACIJA 10.1.8. Održavanje ekstenzivnih maslinika.

Pripravke koristiti prema uputama proizvođača!

NAPOMENA!

Korisnici sredstava za zaštitu bilja imaju obvezu ispuniti evidencijsku listu o korištenju sredstava za zaštitu bilja, a praznu ambalažu propisno zbrinuti.

                                               Gordana Kožarić-Silov dipl.inž.agr.

Obavijest uzgajivačima bajama 19.03.2019.

Ovisno o lokalitetu i sortimentu bajami koji se uzgajaju u intenzivnim ili poluintenzivnim nasadima, (ne pojedinačna stabla uz kuće), nalaze se u fazi pred cvatnju ili u cvatnji.

Bolest poznata pod nazivom palež cvijeta i rodnih grančica (Monilinia laxa), vrlo često osim koštićavog voća napad i bajam. Njenom razvoju pogoduje toplo i vlažno, kišno vrijeme. Ovisno o vremenskim prilikama i zaraženosti nasada iz prijašnjih sezona, suzbijanje ove biljne bolesti vrši se u dva termina, na početku cvatnje i nakraju cvatnje kada počnu otpadati latice cvijeta. Za ovu namjenu na bajamu se mogu koristi pripravci Signum DF i Ziram 76 WG.

Pripravke koristiti prema uputama proizvođača!

NAPOMENA!

Korisnici sredstava za zaštitu bilja nakon tretiranja trebaju ispuniti evidencijsku listu o korištenju sredstava za zaštitu bilja.

Praznu ambalažu koja ostaje nakon upotrebe sredstava za zaštitu bilja potrebno je propisno zbrinuti.

                                                                       Gordana Kožarić-Silov dipl.inž.agr.

                                                                     

 

Obavijest uzgajivačima bajama 25.02.2019.

Bolesti koje prezimljuju na kori izboja bajama, uz pup i u krošnji bajama potrebno je preventivno suzbijati na početku vegetacije: šupljikavost lista (Stigmina  carpophila ), kovrčavosti lista (Taphrina deformans), sušenje pupa i izboja (Diaporthe amygdali) .

Pregledom nasada bajama vidljivo je da je pup počeo bubriti, obzirom da narednih dana nema najave niskih temperatura preporuča se nasade bajama zaštiti jednim dozvoljenih pripravaka na osnovi bakra :Neoram WG, ili Champion WG 50.

Ukoliko su u nasadu prisutne štitaste uši ili jaja lisnih ušiju te zimska jaja crvenog voćnog pauka bakrenim pripravcima može se dodati pripravak na osnovi parafinskog ulja Ovitex. Za ovu namjenu može se koristi i gotovi pripravak Modro ulje koji ima dozvolu  za primjenu na voćkama.

Pripravke koristiti prema uputama proizvođača!

NAPOMENA!

Korisnici sredstava za zaštitu bilja nakon tretiranja trebaju ispuniti evidencijsku listu o korištenju sredstava za zaštitu bilja.

Praznu ambalažu koja ostaje nakon upotrebe sredstava za zaštitu bilja potrebno je propisno zbrinuti.

 

                                                                       Gordana Kožarić-Silov dipl.inž.agr.