Obavijest uzgajivačima bajama 19.03.2019.

Ovisno o lokalitetu i sortimentu bajami koji se uzgajaju u intenzivnim ili poluintenzivnim nasadima, (ne pojedinačna stabla uz kuće), nalaze se u fazi pred cvatnju ili u cvatnji.

Bolest poznata pod nazivom palež cvijeta i rodnih grančica (Monilinia laxa), vrlo često osim koštićavog voća napad i bajam. Njenom razvoju pogoduje toplo i vlažno, kišno vrijeme. Ovisno o vremenskim prilikama i zaraženosti nasada iz prijašnjih sezona, suzbijanje ove biljne bolesti vrši se u dva termina, na početku cvatnje i nakraju cvatnje kada počnu otpadati latice cvijeta. Za ovu namjenu na bajamu se mogu koristi pripravci Signum DF i Ziram 76 WG.

Pripravke koristiti prema uputama proizvođača!

NAPOMENA!

Korisnici sredstava za zaštitu bilja nakon tretiranja trebaju ispuniti evidencijsku listu o korištenju sredstava za zaštitu bilja.

Praznu ambalažu koja ostaje nakon upotrebe sredstava za zaštitu bilja potrebno je propisno zbrinuti.

                                                                       Gordana Kožarić-Silov dipl.inž.agr.

                                                                     

 

Pripremi za ispis