Obavijest uzgajivačima bajama 25.02.2019.

Bolesti koje prezimljuju na kori izboja bajama, uz pup i u krošnji bajama potrebno je preventivno suzbijati na početku vegetacije: šupljikavost lista (Stigmina  carpophila ), kovrčavosti lista (Taphrina deformans), sušenje pupa i izboja (Diaporthe amygdali) .

Pregledom nasada bajama vidljivo je da je pup počeo bubriti, obzirom da narednih dana nema najave niskih temperatura preporuča se nasade bajama zaštiti jednim dozvoljenih pripravaka na osnovi bakra :Neoram WG, ili Champion WG 50.

Ukoliko su u nasadu prisutne štitaste uši ili jaja lisnih ušiju te zimska jaja crvenog voćnog pauka bakrenim pripravcima može se dodati pripravak na osnovi parafinskog ulja Ovitex. Za ovu namjenu može se koristi i gotovi pripravak Modro ulje koji ima dozvolu  za primjenu na voćkama.

Pripravke koristiti prema uputama proizvođača!

NAPOMENA!

Korisnici sredstava za zaštitu bilja nakon tretiranja trebaju ispuniti evidencijsku listu o korištenju sredstava za zaštitu bilja.

Praznu ambalažu koja ostaje nakon upotrebe sredstava za zaštitu bilja potrebno je propisno zbrinuti.

 

                                                                       Gordana Kožarić-Silov dipl.inž.agr.

                                                                       

Pripremi za ispis