Obavijest vinogradarima

Vinova loza je u fazi intenzivnog rasta, a veličina mladica ovisno o sorti i lokalitetu  prelazi 10 centimetara.

Promjenjivo vrijeme sa čestim lokalni pljuskovima, temperature i relativna vlaga zraka koje imamo ovih dana te najava kišnog vremena  tijekom idućih nekoliko dana pogoduju razvoju bolesti vinove loze peronospore (Plasmopara viticola) i pepelnice (Uncinula necator).

Količina oborina koja je pala isprala je kontaktna zaštitna sredstava, a novo izrasli dijelovi  mladica nisu zaštićeni.

Preporuča se radi sprečavanja pojave peronospore (Plasmopara viticola) koristiti jedan  od sistemičnih pripravaka: Alfil WG, Azimut 80 WG, Fylal double, Mikal premium F, Mikal Flash, Profiler, Verita, Ridomil gold Combi 45 WG i drugi.

Protiv uzročnika pepelnice (Uncinula necator) može se koristiti jedan od sistemičnih pripravaka:

Domark 40 ME, Postalon EC, Falcon EC 460, Folicur 250 EW, Nativo WG, Vivando i drugi.

Pripravke koristiti prema uputama proizvođača!

NAPOMENA!

Nakon tretiranja ispuniti evidencijsku listu o korištenju sredstava za zaštitu bilja, a praznu ambalažu propisno zbrinuti.

                                                           Gordana Kožarić-Silov dipl.inž.agr.

 

 

Pripremi za ispis