Obavijest poljoprivrednicima 10.06.2015.

Na području Virovitičko-podravske županije tijekom jučerašnjeg dana na pojedinim lokalitetima, pala je velika količina oborina praćena tučom. Na poljoprivrednim kulturama došlo je do oštećenja biljnog tkiva od leda, ili na nekim kulturama gubitka zelenog dijela. Količina oborina kretala se od 10-35 mm oborina ovisno o lokalitetu. Radi ozljeda biljka i radi ispiranja oborina potrebno je izvršiti sanaciju ozljeda i pojačanu prihranu biljaka dušičnim gnojivima. Mjesto ozljede mjesto je ulaza patogena u biljku i uzroka biljnih bolesti.

Voćne vrste: Merpan 80 WDG, Captan 50 WP, Merpan 80 WDG, Kastor.

Povrće; Dithane M45, Pinozeb M45, Mankozeb, Cadillac 80 WP, Penncozeb 75 DG, ili Champion, Nordox 75, Neoram na kulturama koje nisu u cvatnji (moguća fitotoksičnost za vrijeme hladnog i vlažnog vremena, ne miješati sa gnojivima).

Vinova loza; Folpan 80 WDG, Shavit F, Futura 50 WP.

Za brži oporavak biljnog tkiva dodati biostimulatore; Drin, Delfan plus, i drugi.

Zaštitu je potrebno provesti u što je moguće brže odvojeno od prihrane!

Upotrijebljeno sredstvo koristiti prema priloženoj uputi za upotrebu, isto na propisani način zbrinuti, voditi evidenciju o uporabi sredstava za zaštitu bilja.

 

Ana-Marija Čajkulić, dipl. ing. agr.
e-mail: Ana.Marija.Cajkulic@savjetodavna.hr

Pripremi za ispis