Bakterija Xylella fastidiosa, uzročnik brzog sušenja maslina

Odluka je objavljena 21. svibnja 2015. godine i izravno je primjenjiva u svim državama članicama.
 
Italija je u listopadu 2013. godine obavijestila Europsku komisiju i ostale države članice o prisutnosti bakterije Xylella fastidiosa u regiji Apulia (regija na jugu Italije, prostire se duž obale Jadranskog mora, glavni grad je Bari). Na bilju su uočeni simptomi kao što je uvenutost rubova listova i brzo propadanje. Trenutno je maslina glavna biljka domaćin zaražena ovom bakterijom. Uz velik broj već poznatih kao i potencijalnih insekata prijenosnika (vektora) potvrđeno je i kako velik broj biljaka može biti domaćin ovoj bakteriji, što iziskuje dodatni oprez.
 
S obzirom na to da Republika Hrvatska pripada mediteranskom krugu država članica u čijim gospodarstvima proizvodnja maslina ima važnu ulogu i kako se radi se o karantenskoj bakteriji koja predstavlja veliki fitosanitarni rizik važno je pravovremeno otkrivanje zaraze ovom bakterijom kako bi se spriječilo njezino širenje. Svi proizvođači maslina odnosno svaka osoba koja posumnja na zarazu ovom bakterijom u obvezi je obavijestiti nadležnog fitosanitarnog inspektora ili Upravu kvalitete hrane i fitosanitarne politike, Sektor fitosanitarne inspekcije Ministarstva poljoprivrede.

Tijekom provođenja Programa posebnog nadzora u 2014. godini nije utvrđena prisutnost bakterije Xylella fastidiosa u Republici Hrvatskoj.
 
Pojačanim nadzorom bilja obuhvaćene su Dubrovačko-neretvanska, Splitsko-dalmatinska, Šibensko-kninska, Zadarska, Primorsko-goranska i Istarska županija, te do sada niti u 2015. godini nije utvrđena prisutnost bakterije.
 
Europska komisija poziva države članice da se strogo pridržavaju mjera zaštite, pojačaju kontrolu prilikom premještanja bilja (unutar EU) i uvoza (iz trećih zemalja) s ciljem zaštite zdravlja bilja u svim zemljama članicama EU.
 
Radi lakšeg raspoznavanja i suzbijanja ove bakterije važne su sljedeće informacije:
 
Simptomi napada bakterije Xylella fastidiosa
 
Prijenos i širenje bakterije Xylella fastidiosa
 
Mjere suzbijanja bakterije Xylella fastidiosa

izvor: Ministarstvo poljoprivrede

 

Pripremi za ispis