Obavijest proizvođačima lukovičastog povrća 09.06.2015.

Visoke temperature tijekom nekoliko posljednjih dana pogoduju razvoju nekih vrsta štetnika. Upozoravamo proizvođače lukovičastog povrća da obiđu svoje usjeve i izvrše pregled na prisutnost tripsa. U tablici 1. navedena su sredstva koja imaju dozvolu za suzbijanje štetnika u pojedinim vrstama lukovičastog povrća. U zaštiti protiv bolesti, pripravci su navedeni u prethodnim preporukama.

Tablica 1.

Aktivna tvar

Naziv preparata

Kultura

Štetnici

Doza l ili kg/ha

Tiakloprid

CALYPSO SC 480

luk, luk kozjak, češnjak

poriluk

tripsi,lisne uši

 

lukov moljac

 

0,2

Tiametoksam

ACTARA 25 WG

luk

tripsi

0,2

Deltametrin

DECIS 2,5 EC

luk, luk kozja, luk vlasac, češnjak

poriluk

duhanov trips

lukova zlatica

 

0,3-0,5

Lambda-cihalotrin

KARATE ZEON

poriluk

 

 

luk

lisne uši

 insekti koji grizu i sišu

 0,15

 

 

0,16

Spinosad

LASER

luk, češnjak, luk kozjak

duhanov trips

kalifornijski trips

lukov moljac

 

0,20-0,25

Klorpirifos

PYRINEX 48 EC

poriluk

trips

1,5

Dimetoat

ROGOR 40

luk,češnjak,luk kozjak

duhanov trips

0,5-0,6

Abamektin

VERTIMEC 018 EC

poriluk

trips

 

Azadiraktin

NEEMAZAL-T/S

luk,poriluk,češnjak,luk vlasac

trips, muhe lisni mineri, lukova muha

 

2-3

Preporučena sredstva za zaštitu bilja primijenite sukladno uputi proizvođača i dozvolama prema Fitosanitarnom informacijskom sustavu. Ambalažu SZB zbrinuti na propisani način te voditi evidencijsku listu o uporabi sredstava za zaštitu bilja i to prema: Pravilniku o uspostavi akcijskog okvira za postizanje održive uporabe pesticida NN 142/12 i Zakonu o održivoj uporabi pesticida NN 14/14.

Jadranka Berić, dipl. ing. zaštite bilja
E-mail: Jadranka.Beric@savjetodavna.hr

Pripremi za ispis