Obavijest maslinarima 07.10.2014.

Popis registriranih insekticida za primjenu na maslini prema Fitosanitarnom informacijskom sustavu (FIS) na dan 07.10.2014.godine.                                                                                                             

  1. insekticidi na osnovi aktivne tvari Bacillusthuringiensissubsp. Kurstaki(trgovačkognazivaBaturadWP, BiobitWP) registrirani za suzbijanje maslininog moljca (Praysoleae); maksimalan broj primjena u sezoni 2
  2. insekticidi na osnovi aktivne tvari parafinskogulja (trgovačkognazivaBijeloulje, Mineralnosvjetloulje) registrirani za zimsko i ljetno suzbijanje štitastih uši; maksimalan broj tretiranja u sezoni 2, najkasnije do kraja srpnja
  3. insekticidi na osnovi aktivne tvari dimetoata (trgovačkognazivaCalinogor, Chromgor 40*,Chromgor, Perfekthion, Ritam*, SisteminE-40*) registrirani za suzbijanje maslininog moljca (Praysoleae) i maslinine muhe (Bactroceraoleae), insekticid (trgovačkog naziva Rogor 40) registriranza suzbijanje maslininog moljca (Praysoleae), maslinine muhe (Bactroceraoleae) i maslininog svrdlaša (Rhynchites cribripennis);maksimalan broj primjena u sezoni 3, K-42 dana
  4. insekticid na osnovi aktivne tvari deltametrina(trgovačkognazivaDecis 2,5 EC) za suzbijanje maslininog moljca (Praysoleae) i maslinine muhe (Bactroceraoleae); maksimalan broj primjena su sezoni 3, K-7 dana
  5. gotov mamac na osnovi aktivne tvari deltametrina + hranidbeni i seksualni mamac (trgovačkognazivaEcotrap) za suzbijanje maslinine muhe (Bactroceraoleae); mamce ukloniti 7 dana prije berbe
  6. insekticidni mamac s atraktantom na osnovi aktivne tvarispinosada(trgovačkognazivaSuccessbait) registriran za suzbijanje maslinine muhe (Bactroceraoleae); K- 14 dana.

Pripravcima označenim* registracija ili dozvola istekla/ukinuta krajnji rok za primjenu i prodaju zaliha  01.01.2015.

Podaci o registriranim SZB u RH vode se u Fitosanitarnom informacijskom sustavu (FIS) dostupnom na web adresi: http://fis.mps.hr/trazilicaszb/.Korisnik ne smije posjedovati, skladištiti ili primijeniti sredstva koja nisu registrirana u RH.Sredstava za zaštitu bilja primjenjivati u skladu s rješenjem ili dozvolom poštujući upute, ograničenja, obavijesti i upozorenja navedenim na etiketi i uputstvu za uporabu. Korisnici SZB su dužni voditi i čuvati evidenciju o primjeni SZB najmanje pet godina. Evidencija korištenja SZB može se voditi u elektroničkom ili pisanom obliku a najmanje treba sadržavati slijedeće podatke: trgovački naziv SZB, datum i vrijeme početka i završetka tretiranja, količinu primijenjenog sredstva (doza, koncentracija), veličinu tretirane površine i kulturu. Ambalažu SZB potrebno je zbrinuti na propisan način.

Karmen Karlić, dipl. inž. agr.
E-mail: Karmen.Karlic@savjetodavna.hr

Pripremi za ispis