Vrijeme je za sjetvu ozimog ječma

U uvjetima tople jeseni kakvu očekujemo i s obzirom da jari usjevi još nisu požeti posebnu pozornost treba obratiti na:

Izbor površine za sjetvu

Tlo treba biti neutralne reakcija s pH vrijednosti u rasponu 6,5-7,. Treba izabrati površine gdje nema zadržavanja poplavnih voda i površine koje pate od viška oborinskih voda.

Plodored

„NIKAD NE SIJATI JEČAM NAKON STRNIH ŽITARICA!“ Izbjegavati sjetvu iza kultura koje ostavljaju puno dušika u tlu (soja i ostale mahunarke). Najbolji predusjevi su uljana repica, šećerna repa, suncokret i rani hibridi kukuruza.

Obrada tla

Obradom treba stvoriti supstrat povoljnih fizikalnih osobina, površinski sjetveni sloj graškasto-mrvičaste strukture do dubine sjetve (3-5 cm), a ispod nešto krupnije i malo sabite strukture da bi se potaknulo što brže nicanje. Ječam niče kod temperature 1-2oC. Prema najavama meteorologa očekuje se topla i suha jesen što će rezultirati brzim prolaženjem etapa organogeneze. Na pojedinim površinama osnovna obrada tla će vjerojatno biti izostavljena ili svedena na minimalnu (žetva predusjeva, podrivanje, priprema i sjetva sjetvospremačem). Na tlima koja su još uvijek vlažna, pričekati povoljno stanje za obradu da se ne naruši struktura tla.

Gnojidba

Najtočnija gnojidba temelji se na podacima dobivenima analizom tla. Ukoliko se poljoprivredni proizvođači odlučuju prvi puta za sjetvu , obavezno napraviti analizu tla sa preporukom gnojidbe, a kod poljoprivrednika koji već u postojećoj strukturi imaju ječam potrebno je izraditi bilancu hraniva. Ječam troši hranjiva tijekom čitave vegetacije, od nicanja do busanja troši ½ P2O5 , i 2/3 K2O, a u busanju počinje intenzivno koristiti dušik. Kod proizvodnje pivarskog ječma potreban je oprez pri gnojidbi dušičnim gnojivima radi polijeganja i povećanog sadržaja bjelančevina (sadržaj 10 %). Za prinos 5 t/ha potrebno je 110 kg/ha N , 75 kg/ha, P2O5 110-120 kg/ha K2O.

Sjetva

Sjetvu je obavezno potrebno obaviti sijačicama, a količina sjemena ovisi o vremenu, načinu sjetve, sorti, upotrebnoj vrijednosti sjemena, kvaliteti pripreme tla za sjetvu. Neke sorte siju se na sklop 300-380 klijavih zrna m2, što iznosi 150-170 kg/ha, a neke domaće sorte pivarskog ječma siju se na sklop 400-450 klijavih zrna m2 što iznosi 220-230 kg/ha sjemena. Ozime sorte višerednog ječma siju se na sklop 320-370 klijavih zrna/m2 što iznosi 150-160 kg/ha. Danas na sortnoj listi imamo 34 sorte ozimog dvorednog ječma, 19 sorata ozimog višerednog ječma i 19 sorata jarog dvorednog ječma. Svaka sorta ima svoje karakteristike, a opisana je u katalozima proizvođača (oplemenjivača) i distributera sjemena. Činjenica da postoji velik broj sorata u proizvodnji pruža mogućnost izbora najprilagođenije sorte za agrookolišne uvjete u kojima se uzgaja. Poljoprivrednicima koji siju veće površine ječma preporuča se sijati 2 i više sorata. U ovoj godini „Slavonija slad“ iz Nove Gradiške, PP kompleks iz Nove Gradiške i Poljoprivredni institut Osijek, su s Karlovačkom pivovarom potpisali projekt o proizvodnji domaćih sorata pivarskog ječma za potrebe u proizvodnji piva za Karlovačku pivovaru. Dakle, ratari imaju mogućnosti proizvoditi ječam za poznatog kupca.

Njega

Ovisno o vremenskim prilikama izvršiti zaštitu protiv korova (naročito travnatih). Na tek poniklom usjevima ječma pratiti pojavu lisnih uši jer su glavni prenosioci virusa žute patuljavosti ječma koji može smanjiti ukupni prinos ječma i više od 1 t/ha. Ako se na 50% biljaka pojave lisne uši moramo pristupiti suzbijanju dozvoljenim insekticidima.

Vesna Alasić,dipl.ing.agr.
viši stručni savjetnik za ratarstvo

Pripremi za ispis