Fuzarioze kukuruza i djelovanje fuzarioznih mikotoksina u hranidbi domaćih životinja

Pljesnivost klipova kukuruza trajan je problem u proizvodnji i skladištenju kukuruza. Tzv. „skladišnim plijesnima“ (Aspergillus, Pencillium) pogoduju visoke temperature i niska vlažnost (13-18 %). Naprotiv, tzv. „poljskim plijesnima“ (Fusarium, Gibberella, Alternaria) pogoduju niže temperature te viša vlažnost (18 i više %). 2013. godina klimatski je pogodovala „skladišnim plijesnima“, a 2014. godina bila je skoro idealna za razvoj „poljskih plijesni“. Pljesni roda Fusarium invadiraju kukuruz u vrijeme zriobe. Fuzariozna pljesnivost klipa i zrna prisutna je na mnogim parcelama. Sekundarni klipovi i klipovi koji su zbog manjka kalija u ishrani kukuruza ostali nedovršeni, izvrstan su medij za razvoj fuzarioznih plijesni. Gljivice duboko prodiru u sva tkiva klipova, pogotovo sekundarnih i tercijarnih, gdje tokom metabolizma izlučuju štetne mikotoksine. Berbom takvog kukuruza za zrno i silažu, gljivice i njihovi štetni metaboliti dospijevaju u stočnu hranu.

kuruz_.jpg

Na normalno razvijenim klipovima najčešće su pokvareni vrhovi, a rjeđe cijeli klip

kuruz1_1010.jpg

Slabo ishranjeni klipovi kalijem i sekundarni klipovi ostaju nedovršeni i izvrstan su medij za plijesni

kuruz2_1010.jpg

Propali sekundarni klipovi invadirani plijesnima roda Fusarium

kuruz3_1010.jpg

Presjek sekundarnog klipa. Klip je totalno razoren fuzarioznim plijesnima. Kod siliranja cijele stabljike kukuruza, žarište ove infekcije naći će se u silažnoj masi.

kuruz4_1010.jpg

Fuzariozom uništeni klip

kuruz5_1010.jpg

Detalj klipa razorenog fuzariozom

kuruz6_1010.jpg  kuruz7_1010.jpg

Presjek zdravog i fuzariom zahvaćenog klipa

Hranidba ovakvim kukuruzom može uzrokovati mikotoksikoze. Najčešći Fusarium toksini u kukuruzu su: Deoksinivalenol (DON, vomatoksin), Nivalenol, 3-acetildeoksinivalenol, T- 2 toksin, HT- 2 toksin, Zearalenon, Fumonizin B1, Fumonizin B2.

Tablica: Količine mikotoksina koje utječu na zdravlje životinja nakon određenog vremenskog perioda (Izvor:http://www.oardc.ohiostate.edu/ohiofieldcropdisease/Mycotoxins/mycopagedefault.htm)

 

Koncentracija mg/kg

Kroz vrijeme

Učinak

Zearalenon

Svinje
mlade svinje

1-5

3-7 dana

hiperestrogenizam, promjene na reproduktivnim organima

spolno zrele krmače

3-10

sredina ciklusa

lažni graviditet

(dan 11-14)

suprasne krmače

15-30

rani graviditet

smrt embrija, mala masa

mladi nerasti

10-50

neodređeno

smanjen libido, smanjeni testisi

stariji nerasti

200

neodređeno

bez učinka
Goveda
goveda

12

junice kada se tjeraju

smanjuje mogućnost začeća

krave muzare

50

krave kada se tjeraju

smanjuje mogućnost začeća

Perad

pilići i purice

200

neodređeno

bez učinka

Deoksinivalenol (vomitoksin, DON)

Svinje
u tijeku tova

1-3

1-5 dana

smanjenje unosa hrane

u tijeku tova

5-10

1-5 dana

50% smanjeni unos hrane, povraćanje

u tijeku tova

10-40

1-5 dana

potpuno odbijanje hrane, povraćanje

krmače

3-5

vrijeme graviditeta, dojenja

smanjena masa ploda ili bez učinka

Goveda

u tijeku tova

10

neodređeno

bez učinka

krave muzare

6

6 tjedana

bez učinak ili malo slabije hranjenje

krave muzare

12

10 tjedana

nema učinka na proizvodnju mlijeka

Perad
pilići i purice

50

neodređeno

bez učinka

Fumonisini (FB1 i /ili FB2)

Konji

svih vrsta i starosti

>10

30 dana

oštećenje jetre, leukoencefalomalacija, smrt

Svinje

svih vrsta i starosti

>25

30 dana

smanjena masa, slabo oštećenje jetre

svih vrsta i starosti

>50

10 dana

smanjena masa, oštećenje jetre

svih vrsta i starosti

>100

5 dana

plućni edemi, smrt

Najviše spominjani fusarium toksin je zearalenon. Danas je poznato 15 derivata zearalenona Resorpcija zearalenona u probavnom sustavu je vrlo mala, svega oko 3 %. Otrovnost zearalenona je također vrlo mala ali zabrinjava njegov estrogeni učinak. Naime, zearalenon je strukturni analog ženskom spolnom hormonu estrogenu, točnije, beta-estradiolu. U spolnim stanicama veže se za njegove receptore i oponašajući ga remeti spolne funkcije.

kuruz8_1010.jpg

Mehanizam djelovanja zearalenona. Izvor: Oldenburg et al. (2000)

U praksi se najčešće navode primjeri negativnog utjecaja zearalenona na svinjama. Kod prasadi su to zacrvjenele i otečene zadnjice a kod odraslih ženki uz to se može javiti i prolapsus. Grla pokazuju znakove lažnog tjeranja.

kuruz9_1010.jpg  kuruz10_1010.jpg

Znakovi djelovanje zearanelona kod svinja (izvor:http://www.pig333.com/clinical-case-of-the-world/mycotoxin-poisoning-on-a-sow-farm_8749/)

Kod krava koje su konzumirale krmiva invadirana zearanelonom, lažno tjeranje može neprestano trajati jedan do dva tjedna. Naravno da pokušaji osjemenjivanja takvih grla završavaju neuspjehom. Prestankom uzimanja invadiranih krmiva znakovi nestaju za pet do sedam dana.

Zearanelon se taloži u tkivu. Njegov sintetički derivat Zearanol (tvorničko ime Largro) poznat je kao biostimulator, tj. kao promotor rasta goveda. Nepoštivanjem karence od 65 dana, zaostaje u mesu, što je u Europi dovelo do ranijeg spolnog sazrijevanja djevojčica. Iako se proizvodi u Irskoj, upotreba ovog derivata u Europi je zabranjena.

kuruz11_1010.jpg

Sintetički derivat zearalenona, zearanol, koristi se kao biostimulator rasta mišićne mase goveda. Izvor fotografije: http://p6.storage.canalblog.com/64/19/855941/93267055.png

Za sada europska komisija preporuča praćenje zearalenona. U slučaju problema vezanih za zearalenon, posavjetujte se sa stručnjacima oko mikofiksatora. Prilikom sumnje na korištenje hormona rasta, ne zaboravite analog zearalenon.

Pripremi za ispis