Obavijest proizvođačima jezgričavog voća 21.03.2014.

U nasadima jabuka i krušaka prije najavljenih oborina za kraj tjedna potrebno je provesti preventivnu zaštitu protiv mrljavosti lista i krastavosti ploda jabuke (Venturia inaequalis) i kruške (Venturia pyrina). 

Zaštitu provesti primjenom jednog od kontaktnih organskih fungicida: Dithane M-45, Dithane DG Neotec, Pinozeb M-45, Caiman WP,Mankozeb, Star 80, Mankonor, Mankokal (mankozeb); Delan 500 SC, Delan 700 WDG (ditianon).

U nasadima gdje se uočava pojava pepelnice (Podosphaera leucotricha) primijeniti jedan od pripravaka na bazi sumpora: Chromosul 80, Kumulus DF, Sumpor SC-80, Kalinosul 80 WG…

Obiteljska poljoprivredna gospodarstva upisana u Upisnik proizvođača u integriranu proizvodnju trebaju se pridržavati Tehnoloških uputa za integriranu proizvodnju voća za 2014. godinu. Primijeniti fungicide koji su dozvoljena za primjenu u integriranoj proizvodnji na temelju podataka Fitosanitarnog informacijskog sustava (FIS sustav), tražilica na stranicama Ministarstva poljoprivrede.  

Voditi evidenciju o tretiranjima u elektroničkom ili papirnatom obliku. U evidenciju se upisuju najmanje slijedeći podaci: trgovački naziv sredstva za zaštitu bilja, datum i vrijeme početka i završetka tretiranja, količina primjenjenog sredstva za zaštitu bilja (doza, koncentracija), veličina površine i tretirana kultura.

Praznu ambalažu sredstava za zaštitu bilja čuvati do organiziranog odvoza putem akcije Prateći list ili dostaviti u tvrtku CIAK, Andrije Hebranga 5, Vojnić.

dr.sc. Mirna Ceranić
e-mail: Mirna.Ceranic@savjetodavna.hr

Pripremi za ispis