Obavijest proizvođačima ozime pšenice i ječma 20.03.2014.

U ozimoj pšenici i ječmu još tijekom jeseni nakon nicanja usjeva, zamijećeni su simptomi bolesti. Pregledom usjeva pšenice utvrđena je pojava smeđe pjegavosti lista (Septoria tritici) i pepelnice (Blumeria graminis f.sp. tritici),a u usjevima ječma simptomi sive i mrežaste pjegavosti (Rhynchosporium secalis, Pyrenophora teres). Temperature koje se ovih dana preko 15 ̊C uz kišu koja se najavljuje za početak idućeg tjedna uvjetovat će širenje bolesti u usjevima. Preporučuje se prije kiše provesti zaštitu.

Od fungicida se mogu koristiti: Amistar 250 EC, Amistar extra , Amistar opti; Opera (ječam), Sphere 535 SC; *Duett ,*Respect 250 SC (dozvoljeno je jedno tretiranje u vegetacijskoj sezoni), Duet ultra (dozvoljena su najviše dva tretiranja u vegetacijskoj sezoni), Opus team (dozvoljena su najviše dva tretiranja u vegetacijskoj sezoni), Controlan (dozvoljena su najviše dva tretiranja u vegetacijskoj sezoni); Impact 25 SC,* Superpact (dozvoljeno jedno tretiranje u vegetacijskoj sezoni); Pointer,*Takt (dozvoljeno jedno tretiranje u vegetacijskoj sezoni); *Tilt CB 187,5 FW; *Gong CH, *Palis –C, *Stil extra (dozvoljeno jedno tretiranje u vegetacijskoj sezoni); Artea 330 EC, Artea plus, Archer max; Prosaro 250 EC, Porto (dozvoljena su najviše dva tretiranja u vegetacijskoj sezoni).

* dozvola je prestala važiti, krajnji rok za prodaju i primjenu zaliha je 1.1.2015.

Fungicide primijeniti prema preporukama proizvođača.

Obiteljska poljoprivredna gospodarstva upisana u Upisnik proizvođača u integriranu proizvodnju trebaju se pridržavati Tehnoloških uputa za integriranu proizvodnju ratarskih kultura za 2014. godinu. Primijeniti fungicide koji su dozvoljena za primjenu u integriranoj proizvodnji na temelju podataka Fitosanitarnog informacijskog sustava (FIS sustav), tražilica na stranicama Ministarstva poljoprivrede.  

Voditi evidenciju o tretiranjima u elektroničkom ili papirnatom obliku. U evidenciju se upisuju najmanje slijedeći podaci: trgovački naziv sredstva za zaštitu bilja, datum i vrijeme početka i završetka tretiranja, količina primjenjenog sredstva za zaštitu bilja (doza, koncentracija), veličina površine i tretirana kultura.

Praznu ambalažu sredstava za zaštitu bilja čuvati do organiziranog odvoza putem akcije Prateći list ili dostaviti u tvrtku CIAK, Andrije Hebranga 5, Vojnić.

dr.sc. Mirna Ceranić
e-mail: Mirna.Ceranic@savjetodavna.hr

Pripremi za ispis