OBAVIJEST PROIZVOĐAČIMA LUKA 19.03.2014.

Lukova muha (Delia antiqua), najvažniji štetnik luka, prezimljuje u tlu kao kukuljica. Stoga je prilikom sadnje luka potrebno provesti preventivno tretiranje.

Ono se može izvršiti sredstvima Dursban G-7,5 i Finish G-7,5. (Pri uzgoju mladog luka primjena navedenih preparata je zabranjena!)

Navedena sredstva najbolje je primjeniti u redove, uz obaveznu inkorporaciju (plitko unošenje u tlo).

Za suzbijanje jednogodišnjih travnih (muhar, svračica, koštan, …) i nekih širokolisnih korova (limundžik, loboda, dvornik, …) nakon sadnje, a prije nicanja luka, mogu se primijeniti sredstva: Stomp 330 E, Strong, Pendigan 330 EC, Panida grande.

Za suzbijanje jednogodišnjih širokolisnih korova nakon nicanja luka mogu se koristiti preparati: Goal, Galigan 240 EC, Verton, Gallus.

Podatke o sredstvima registriranim za ovu namjenu možete pronaći na web stranici Ministarstva poljoprivrede u bazi podataka Fitosanitarnog informacijskog sustava (FIS), putem internetske tražilice http://fis.mps.hr/trazilicaszb/.

 Prije upotrebe sredstva obavezno pročitati priloženu uputu o primjeni i sredstva koristiti prema preporukama proizvođača. O provedenom tretiranju potrebno je voditi evidenciju, a praznu ambalažu SZB zbrinuti na propisani način.

Mirta Križanić Božurić, dipl.ing.agr.
E-mail: Mirta.Krizanic.Bozuric@savjetodavna.hr

 

 

Pripremi za ispis