Obavijest proizvođačima krumpira

Najznačajnije bolesti krumpira su plamenjače krumpira (Phytophora infestans) i crna pjegavost (Alternaria solani).

Razvoju plamenjače krumpira pogoduju temperature od 20 °C ( infekcije su moguće i na znatno nižim temperaturama) te oborine ≤10 mm uz dugotrajno vlaženje lišća.

Crnoj pjegavosti (Alternaria solani) pogoduju nešto više temperature uz visoku vlažnost zraka. Uz ove bolesti moguće su pojave bakterioza kao i virusna oboljenja.

Na većini površina krumpir se nalazi u fazi pred zatvaranje redova, a to je da uz povoljne vremenske prilike velika opasnost za pojavu primarnih infekcija i razvoj bolesti. Prema najavama meteorologa za ovaj tjedan predviđa se promjenjivo vrijeme sa oborinama tako da je potrebno provesti preventivno tretiranje protiv plamenjače.

U tablici 1 i 2 prikazani su svi registrirani fungicidi za suzbijanje plamenjače i alternarije krumpira.

Nesistemične fungicide moguće je koristiti u uzgoju krumpir na manjim površinama za vlastite potrebe i to prije pojave simptoma bolesti.

Tablica 1 : Nesistemični fungicidi

Djelatna tvar Naziv pripravka        Bolest
Pripravci na bazi bakra BORDOŠKA JUHA CAFFARO 20 WP

BORDOŠKA JUHA 20 WP – MANICA

CHAMPION WG 50

CUPROCAFFARO 50 WP

CUPRABLAU Z 35 WG

NEORAM WG

NORDOX 75 WG i dr

 

 

 

plamenjača

 

 

 

 

crna pjegavost

 Fluazinam SHIRLAN 500 SC

SHAKAL 500 SC

 

plamenjača

 

 Metiram  POLYRAM DF* plamenjača i crna pjegavost
Azoksistrobin

Fuazinam

ZIGNAL SUPER plamenjača

crna pjegavost

CiazofamidCHANTICO RANMAN TOP

DARAMUN

CHANTICO

plamenjača
     

 

 Tablica 2: Fungicidi sistemičnog djelovanja i polusistemičnog djelovanja

Djelatna tvar Naziv pripravka Bolest
Bakreni spojevi i cimoksanil COPFORCE EXTRA Plamenjača
Difenconazol DIFCOR

NARITA

AGRO

Crna pjegavost
Azoksistrobin ORTIVA

TAZER

ZAKEO 250 SC

ZAFTRA AZT 250 SC

AZBANY

AZEK 250 SC

LEGADO

SIVAR

Crna pjegavost
Benalaksil + bakar* FANTIC A plamenjača
Propamokarb SPORAX         „
Propamokarb +flupikolid INFINITO          „
Propanokarb+cimoksanil PROXANIL 450 SC          „
Mandipropamid (dodati kontaktni) REVUS          „
Oksatiapiprolin ZORVEC ENICADE           „
Mandipropamid +cimoksanil CARIAL FLEX           „
Zoksamid +cimoksanil REBOOT           „
Cimoksanil (dodati kontaktni) CYMBAL FLOW

RIVAL DUO

          „
Kalijevi fosfonati PHYTO SARCAN          „
Piraklostrobin

Boskalid

SIGNUM crna pjegavost
Amisulbrom LEIMAY

ZONGRUUM

plamenjača

*Krajnji rok za primjenu zaliha 28.11.2024.

Razmake  između tretiranja prilagoditi vremenskim prilikama i preporuci navedenoj za sredstvo koje primjenjujete. Ne povećavati doze i koristiti sredstvo više puta od dozvole u uputi. Oni se kreću između  5-12 dana.

Upozoravaju se proizvođači da vrše pregled na pojavu krumpirove zlatice( Leptinotarsa decemlineata)   jer je uočeno odlaganje  jaja i prve ličinke  ovog štetnika.

Prilikom odabira sredstva treba voditi računa o razvojnom stadiju štetnika.

U tablici 3. navedeni  su pripravci koji imaju dozvolu za suzbijanje ovog štetnika.

Tablica 3.

Djelatna tvar Naziv preparata Doza
Metaflumizon ALVERDE 200-250 ml/ha
Acetamipirid MOSPILAN 20 SP

MOSPILAN 20 SG

0,08-0,12 kg/ha

60-100g/ha

Spinosad** LASER 0,1-0,15 l/ha

(tretirati iza cvatnje)

Klorantaniliprol CORAGEN  20 SC

VOLIAM

SHENZI 200 SC

0,05-0,06 l/ha

tretirati u vrijeme izlaska ličinki iz jaja

Klorantaniliprol

Lambda cihalotrin

 AMPLIGO 0,3
Azadiraktin** NEEMAZAL-T/S 2,5 l/ha
Piretrin** ASSET FIVE 0,37l/ha

+

**Ova sredstva imaju dozvolu u ekološkoj proizvodnji.

Kod pripravaka na bazi acetampirida i spinosada, klorantaniliprol  zbog opasnosti za pčele nije dozvoljena primjena u cvatnji krumpira i odstraniti korove u cvatnji.

Za suzbijanje krumpirove zlatice dozvolu imaju i neka sredstva na bazi piretroida, no njihova primjena ima smisla samo na područjima gdje ne postoji rezistentnost na ovu skupinu insekticida provjeriti na stranici https://rezistentnost-szb.hr/.

Preporučena sredstva za zaštitu bilja primijenite sukladno uputi proizvođača i dozvolama prema Fitosanitarnom  informacijskom sustavu. Vođenje evidencije uporabe SZB, atestiranje strojeva , skladištenje i zbrinjavanje ambalaže SZB te korištenje zaštitne opreme obveze su propisane :  Zakona o održivoj uporabi pesticida NN 46/2022 te Pravilnikom o uvjetovanosti NN26/2023.

                                                                               Jadranka Berić  dipl .ing. zaštite bilja
E-mail: Jadranka.Beric@mps.hr

 

Pripremi za ispis