Obavijest voćarima 05.03.2012.

Nakon obavljene rezidbe, koštićavo voće (breskva, nektarina, šljiva, bajam) u stadiju bubrenja pupova preporuča se preventivno zaštiti protiv prezimljujućih oblika gljivičnih i bakterijskih bolesti. Zaštitu obaviti jednim od pripravaka na osnovi bakra: Neoram WG, Champion, Cuproline, Bordoška juha, Cuprablau Z, Nordox super 75 i dr.
 
Ukoliko u voćnjaku ima problema sa štitastim ušima, lisnim ušima ili crvenim voćnim paukom bakrenim pripravcima se može dodati Bijelo ulje ili Mineralno svijetlo ulje.
Za istu namjenu mogu se koristiti i gotovi pripravci bakra i mineralnih ulja: Crveno ulje ili Plavo ulje ili Modro ulje, te kombinacija bakra i biljnog ulja: Duopak (Prima+Neoram WG).
 
Zaštitu obaviti za mirna vremena uz veći utrošak škropiva, pri temperaturama iznada 5 stupnjeva C.
Pripravke koristiti prema uputama proizvođača!
 
NAPOMENA!
Korisnici sredstava za zaštitu bilja nakon tretiranja trebaju ispuniti evidencijsku listu o korištenju sredstava za zaštitu bilja.
 
 
 
                                                                       Gordana Kožarić-Silov dipl.inž.agr.
                                                                       e-mail: Gordana.Kozaric-Silov@komora.hr

Pripremi za ispis