Vijeće EU unapređuje funkcioniranje tržišta mlijeka

Glavni elementi regulacije uključuju:

·      jačanje pregovaračke moći proizvođača mlijeka time što im se omogućuje da oforme proizvodne organizacije koje u njihovo ime dogovaraju kolektivne ugovore za otkup mlijeka.

·      mogućnost da zemlja članica na svoj teritorij uvede sljedeće:

1.                       obavezu formalno pisanih ugovora za opskrbu mlijekom i /ili

2.                       obavezu da prvi kupac mlijeka prikaže pisani ugovor proizvođaču, koji će tu ponudu moći prihvatiti ili odbaciti.

Svi elementi ugovora trebaju biti slobodno dogovoreni između uključenih strana, no zemlje članice mogu utvrditi minimalno trajanje ugovora između prvih kupaca i proizvođača na svojem području (najmanje šest mjeseci). I u tom slučaju proizvođač može svejedno odbaciti takvo minimalno trajanje i slobodno dogovarati sve elemente ugovora.

·      mogućnost da zemlje članice priznaju organizacije koje posreduju među ograncima (inter-branch organisations, IBO) na tržištu mlijeka i povezuju predstavnike proizvođača, prerađivača i trgovaca

·      veću transparentnost na tržištu proizvodnje mlijeka u EU uvođenjem obaveze za prve kupce da šalju mjesečne odredbe o količinama mlijeka koje su otkupili. Svrha je toga zahtjeva nadgledanje mase prikupljenog mlijeka i razvoja tržišta nakon isteka režima mliječnih kvota.

·      Mogućnost da zemlja članica pod određenim uvjetima postavi obvezujuća pravila o upravljanju opskrbe sirevima Zaštićenim znakom podrijetla / Zaštićenom geografskom naznakom (PDO / PGI) radi prilagodbe proizvodnje PDO/PGI sireva trenutnoj potražnji.

Regulacija će se primjenjivati do lipnja 2020.

Vijeće i Europski parlament postigli su dogovor o tom propisu u prosincu 2011., za predsjedavanja Poljske; na plenarnoj sjednici u veljači Parlament je izglasao regulaciju. Vijeće i Europski parlament usvojili su propis u prvom čitanju, pri čemu je luksemburško izaslanstvo glasalo protiv, a nizozemsko, dansko i irsko bili su suzdržani (6726/12  + ADD1 REV 2*). Nakon njegova potpisivanja na margini skorašnje plenarne sjednice EP-a, tekst će biti objavljen u službenom listu. 

Izvor: Vijeće Europske unije
Pripremi za ispis