MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE

UPRAVA ZA STRUČNU PODRŠKU RAZVOJU POLJOPRIVREDE I RIBARSTVA

Splitsko-dalmatinska

Obavijest voćarima

Prema vremenskim prognozama, slijedi nestabilno vrijeme praćeno oborinama u vidu lokalnih pljuskova, što će stvoriti uvjete za infekcije i razvoj gljivičnih bolesti. Stoga prije najavljenih oborina preporučujemo obavljanje zaštite usmjerene na uzročnika čađave krastavosti (Venturia inaequalis) uporabom pripravaka na osnovi mankozeba (Dithane M-45, Dithane DG NeoTec,Star 80 WP), ditianona (Delan 700 WDG,Delan Pro SC),ciprodinila (Chorus 75 WG),pirimetanila (Pyrus SC 400,Scala SC).

Uporabu strobilurina (Stroby DF,Zato 50 WG,Zato plus,Tercel WG) preporučujemo u nasadima gdje bilježimo jači napad pepelnice (Podosphaeta leucotricha).

Ukoliko preventivna zaštita nije obavljena, prednost dajemo pripravcima na osnovi fenbukonazola (Indar EW),difenkonazola (Score 250 sc,Agro EC,Difcor EC,Agro Difenzone),u kombinaciji s kontaktnim fungicidima.

Zaštitu provedite za mirna vremena,u ranim jutarnjim ili kasnim popodnevnim satima kad pčele ne lete.

Preporučena sredstva za zaštitu bilja primijenite sukladno uputi proizvođača (podatci o SZB registriranim u RH  vode se u Fitosanitarnom informacijskom sustavu dostupnom na web adresi:http//fis.mps.hr/tražilicaszb/.

Ambalažu pravilno zbrinite te popunite evidencijsku listu o uporabi sredstava za zaštitu bilja.

mr. sc. Ivana Župić
e-mail:Ivana.Zupic@mps.hr

Obavijest proizvođačima koštičavog voća

Nestabilno vrijeme s dosta oborina pogoduje razvoju gljivičnih bolesti a posebno razvoju monilijske paleži cvijeta i sušenju rodnih izboja (Monilinia laxa), te šupljikavosti (Stigmina carpophila) i kozičavosti lista (Blumeriella jaapii)

U cilju zaštite nasada, koštičave voćne vrste koje se nalaze u fenofazi otpadanja latica potrebno je zaštititi protiv uzročnika paleži cvjetova i rodnih grančica sukladno dobivenim registracijama.

Od sredstava mogu se koristiti:

 • Chorus( breskva, marelica, nektarina, trešnja, šljiva, višnja)
 • Difcor ( breskva, marelica, šljiva)
 • Indar 5EW ( breskva, marelica, trešnja, šljiva)
 • Luna experiance ( breskva, trešnja, višnja)
 • Nativo WG ( breskva, marelica, nektarina, trešnja, šljiva)
 • Signum ( koštičavo voće)
 • Systhane 20EW ( breskva, marelica, nektarina, šljiva)
 • Switch 62,5 WG ( breskva, marelica, nektarina, trešnja, šljiva)
 • Topsin M 500 SC ( šljiva,višnja)

U nasadima gdje je završena cvatnja te je fenofaza rasta i razvoja plodova dati naglasak na zaštitu protiv šupljikavosti i kozičavosti listova.

Za šupljikavost registrirani pripravci:

 • Captan WP 50 ( koštičavo voće osim višnje – u ovoj fenofazi)
 • Delan 700 WDG ( breskva, marelica, nektarina, trešnja)
 • Kastor ( koštičavo voće osim višnje- u ovoj fenofazi)
 • Merpan 80 WDG ( marelica, višnja)

 Za kozičavost registrirani pripravci:

 • Chromodin C-65 (trešnja, višnja)
 • Delan 700 WDG (trešnja)
 • Luna experinace (višnja)
 • Topsin M500 SC (višnja)

Također napominjemo da je u narednom periodu potrebno redovito obavljati pregled vrhova izboja na prisutnost lisnih uši.

Pripravke koristiti po mirnom vremenu  prema uputi proizvođača. Nakon tretiranja popuniti evidencijski list o uporabi sredstava za zaštitu bilja, a potrošenu ambalažu zbrinuti na propisani način. Podaci o registracijama i dozvolama  sredstva za zaštitu bilja nalaze se u Fitosanitarnom informacijskom  sustavu (FIS baza) Ministarstva poljoprivrede na web adresihttps://fis.mps.hr/trazilicaszb/

Silvija Marušić, dipl. ing. agr.

Obavijest maslinarima

Oborine u prethodnim danima isprale su primijenjena zaštitna sredstva na maslinama, a vremenski uvjeti su optimalni za infekciju maslina paunovim okom (Spilocaea oleagina). Zbog toga preporučujemo maslinarima da ponove zaštitu u maslinicima kako bi zaštitili masline posebno mladi porast od uzročnika ove bolesti.

U priobalju masline se nalaze u fenofazi pojave cvata tj. razvoju „rese“, te se kod izbora daje prednost registriranim organskim pripravcima Nativo 75 WG ili Stroby WG, kojima se mogu dodati folijarna gnojiva s povećanim udjelom mikroelementa bora za bolju oplodnju.

Pripravke koristiti po mirnom vremenu prema uputi proizvođača. Nakon tretiranja popuniti evidencijski list o uporabi sredstava za zaštitu bilja, a potrošenu ambalažu zbrinuti na propisani način. Podaci o registracijama i dozvolama sredstva za zaštitu bilja nalaze se u Fitosanitarnom informacijskom  sustavu (FIS baza) Ministarstva poljoprivrede na web adresihttps://fis.mps.hr/trazilicaszb/

 

Silvija Marušić dipl.ing.agr.

Obavijest vinogradarima

Na većini lokaliteta u priobalju i na otocima vinova loza se nalazi u fenofazi pojave do razvijenih listića, dok je u zaleđu u fenofazi vunastog pupa do pojave listića. Vremenski uvjeti pogoduju razvoju bolesti crne pjegavosti vinove loze (Phomopsis viticola) te je potrebno čim se vremenski uvjeti stabiliziraju ponoviti zaštitu vinograda jer su oborine u prethodnim danima potpuno isprali primijenjene kontaktne pripravke.

Preporučujemo upotrebu pripravaka registriranih za crnu pjegavost na vinovoj lozi na osnovi folpeta (Shavit F, Solofol) ili mankozeba (Dithane M-45, Pinozeb M-45, Penncozeb 75 DG) ili metirama (Polyram DF).

Navedenim pripravcima je moguće dodati sumporni pripravak (Chromosul 80,Chromosul WG, Thiovit Jet, Kumulus DF, Kossan WG, Kalinosul 80 WG, Cosavet DF, Sumpor SC 80, Sumpor WG-80, Sulfolac 80 WG, Brimflo  SC)  radi smanjenja populacije štetnih  lozinih grinja, a koji će preventivno djelovati na uzročnika pepelnice (Erysiphe necator).

U vinogradima na južnim ekspozicija gdje je naprednija vegetacija tj. fenofaza pojave grozdića mogu se primijeniti pripravci Mikal Flash, Mikal Premium F.

Pripravke koristiti po mirnom vremenu prema uputi proizvođača. Nakon tretiranja popuniti evidencijski list o uporabi sredstava za zaštitu bilja, a potrošenu ambalažu zbrinuti na propisani način. Podaci o registracijama i dozvolama sredstva za zaštitu bilja nalaze se u Fitosanitarnom informacijskom sustavu (FIS baza) Ministarstva poljoprivrede na web adresihttps://fis.mps.hr/trazilicaszb/

Silvija Marušić dipl.ing.agr.

Obavijest povrćarima, lukovičasto povrće

Vremenski uvjeti pogoduju infekcijama i razvoju plamenjače kapule (Peronospora destructor), te bakterioza, pa stoga preporučujemo uporabu pripravaka Ridomil gold MZ pepite, Galben-M, Aliette flash, Acrobat MZ, Shirlan 500 EC, uz dodatak pripravka na osnovi bakra.

Nakon dužeg kišnog razdoblja slijedi suzbijanje jednogodišnjih travnih i nekih širokolisnih korova. Koristite herbicide na osnovi pendimetalina (Stomp, 330 E,Stomp aqua, Pendigan 330EC, Filon 80 EC, Lentagran 45WP,Lontrel 300,Starane 250, sukladno dozvolama, te fenofazi kulture.

Preporučena sredstva za zaštitu bilja primijenite sukladno uputi proizvođača, ambalažni otpad pravilno zbrinite te popunite evidencijske liste o uporabi sredstava za zaštitu bilja.

mr. sc. Ivana Župić
e-mail:Ivana.Zupic@mps.hr

Obavijest voćarima

Nasadi jabuka i krušaka se ovisno o lokalitetu i sortimentu nalaze u fenofazi pune cvatnje ili je ona na kraju.Nestabilno vrijeme tijekom cijelog tjedna stvorilo je uvjete za infekcije i razvoj gljivičnih bolesti,stoga preporučujemo obavljanje zaštite usmjerene na uzročnika čađave krastavosti (Venturia inaequalis) uporabom pripravaka na osnovi mankozeba (Dithane M-45, Dithane DG NeoTec,Star 80 WP), ditianona (Delan 700 WDG,Delan Pro SC), ciprodinila (Chorus 75 WG) ili pirimetanila (Pyrus SC 400,Scala SC).

Uporabu strobilurina (Stroby DF,Zato 50 WG,Zato plus ,Tercel WG) preporučujemo u nasadima gdje bilježimo jači napad pepelnice (Podosphaeta leucotricha).

Ukoliko preventivna zaštita nije obavljena, prednost dajemo pripravcima na osnovi fenbukonazola (Indar EW),difenkonazola (Score 250 sc,Agro EC,Difcor EC,Agro Difenzone) u kombinaciji s kontaktnim fungicidima (Delan 700 WDG,Dithane DG Neo Tec) te pripravcima na osnovi sumpora (Thiovit).

Također  obavite pregled na pojavu štetnika kojima odgovaraju vremenski uvjeti (lisne uši, jabučna krvavu uš) te prema potrebi, nakon cvatnje, uključite dozvoljene insekticide.

Vrijeme je i za postavljanje feromonskih trapova za praćenje leta jabučnog savijača (Cydia pomonella).

Zaštitu provedite kad to vremenski uvjeti dozvole, (prema prognozi moguće u subotu), u ranim jutarnjim ili kasnim popodnevnim satima, kad pčele ne lete.

Preporučena sredstva za zaštitu bilja primijenite sukladno uputi proizvođača (podatci o SZB registriranim u RH vode se u Fitosanitarnom informacijskom sustavu dostupnom na web adresi:http//fis.mps.hr/tražilicaszb/.

Ambalažu pravilno zbrinite te popunite evidencijsku listu o uporabi sredstava za zaštitu bilja.

mr. sc. Ivana Župić
e-mail:Ivana.Zupic@mps.hr

Obavijest maslinarima! 04.04.2019.

Obavještavamo maslinare da je zabilježena pojačana aktivnost potkornjaka posebno u maslinicima oštećenim i oslabljenim nakon prošlogodišnjeg mraza. Savjetujemo maslinare da pregledaju maslinike te postave lovne grane ili lovne svežnjiće koji se izrađuju od desetak svježih odrezanih grančica maslina promjera od 1 cm i dužine 30 cm i/ili postavljanje crvenih ljepljivih ploča u kombinaciji s lovnim posudama koje se pune s 94 % etilnim alkoholom razrijeđenim s vodom u omjeru 1:1.

Lovne svežnjiće i lovne grane potrebno je obavezno ukloniti i uništiti nakon ubušivanja potkornjak ( početkom svibnja).

Također, zbog većih oštećenja mladog porasta od pipa skorovača savjetuje se postavljanje lovnih pojaseva oko debla maslina (npr. Rincotrap ).

Silvija Marušić dipl.ing.agr.

Obavijest posjednicima šimšira 29.03.2019.

Pregledom živice šimšira u okućnicama u priobalnom djelu Županije uočene su gusjenice i zabilježena prva ovogodišnja oštećenja od šimširovog moljca (Cydalima perspectalis).

Šimširov moljac je leptir koji spada u  invazivne tj. strane vrste koja se brzo šire u novom staništu i imaju negativan utjecaj na bioraznolikost.

Štetnik može uzrokovati potpuni gubitak lišća (golobrst) šimšira nakon čega se biljke vrlo slabo oporavljaju ili se u potpunosti osuše.

Savjetuje se redovito kontrolirati unutrašnjost biljke jer se tu pronalaze prve štete i mlade gusjenice koje  su zeleno-žute boje sa crnom glavom, dok su odrasle gusjenice zelene i imaju tipične debele crne i tanke bijele pruge po sebi sa crnim točkama na leđnoj strani.  Također   simptom koji upućuje na prisutnost šimširovog moljca su svilenkasti zapreci i svilene niti na šimširu.

Štetnik se može suzbiti mehaničkim  (ekološki najprihvatljiviji način) i kemijskim metodama. Mehanički se mogu ukloniti i spaliti zapreci u kojima gusjenica prezimljava preko zime. Također, gusjenice i kukuljice se mogu ručno sakupljati, a kao učinkovita metoda pokazalo se „pranje“ grmova visokotlačnim čistačima.

Primjena kemijskih metoda insekticidima je učinkovita  kada se suzbijaju mlađe gusjenice, međutim obzirom da nemamo  službeno registrirane insekticide za ovog štetnika, moguće je koristiti one djelatne tvari koje u registrirane u ukrasnom bilju protiv drugih štetnika                          ( http://fis.mps.hr/trazilicaszb/ )

Napominjemo da redovita kontrola na početku proljeća šimšira i uklanjanje gusjenica čim se uoče predstavlja najučinkovitiju metodu, jer se na taj način smanjuje njihova brojnost i razvoj sljedeće generacije štetnika.

Silvija Marušić dipl.ing.agr.

Obavijest maslinarima! 15.03.2019.

U prošloj godini mnogi maslinici u priobalnom djelu  Splitsko-dalmatinske županije pretrpjeli su velika oštećenja od niskih temperatura tijekom veljače i ožujka. Na takvim oslabljenim i oštećenim stablima maslina došlo je do jako velike zaraze s bakterijskim rakom (Pseudomonas syringae pv. savastanoi).

U cilju smanjenja prisutnosti raka masline, potrebno je uporno i strpljivo provoditi kombinirane mjere zaštite više godina (agrotehničke, mehaničke i kemijske) a koje uključuju :

 • dezinfekciju alata, redovitu rezidbu maslina po suhom vremenu, iznošenje zaraženih grana iz maslinika i njihovo spaljivanje. Kao najvažnije izdvajamo provođenje mjera zaštite pripravcima na osnovi bakra neposredno nakon rezidbe (u roku od 24 sata).

U praksi su najbolji rezultati postignuti u maslinicima koji su provodili zaštitu parcijalno, tj. masline koje se oreže taj dan se i tretiraju sredstvima na osnovi bakra (jedini registirani pripravak za rak masline u RH je Neoram WG).

U maslinicima koji nisu pretrpjeli značajnija oštećena od mraza te na kojima nisu vidljivi simptomi zaraze paunovim okom upućujemo na redovito provođenje proljetne zaštite od uzročnika gljivične bolesti paunovog oka pripravcima na osnovi bakra ( Cuprablau Z, Nordox 75 WG, Neoram WG, Cupra, Copper key flow, Codimur SC). U maslinicima u kojima su vidljivi simptomi paunovog oka, koji se nalaze u udolinama na slabo prozračnim terenima dati prednost pripravcima Nativo 75 WG ili Stroby WG.

Pripravke koristiti po mirnom vremenu  prema uputi proizvođača. Nakon tretiranja popuniti evidencijski list o uporabi sredstava za zaštitu bilja, a potrošenu ambalažu zbrinuti na propisani način.

Registrirana poljoprivredna gospodarstva OPG/PG mogu nam se obratiti za individualno savjetovanje kroz savjetnički paket ZAŠTITA BILJA.

Silvija Marušić dipl.ing.agr.

Obavijest vinogradarima! 15.03.2019.

U vinogradima na području Splitsko-dalmatinske županije posebno Zagore već duži niz godina prisutna je pojačana zaraza vinove loze s gljivičnom bolesti crnom pjegavosti                                       (Phomopsis spp). Vinogradari je mogu lako prepoznati u vrijeme ili nakon rezidbe po izbjeljenoj rozgvi sivkasto srebrenkaste boje na kojoj se nalaze crne točkice.  U vinogradima u kojima je bolest uznapredovala, gljiva prelazi u starije drvo koje trune zbog čega je otežana kvalitetna rezidba.

U vrijeme bubrenja pupova ili fenofazi vunastog pupa vinogradari mogu izvršiti prvu zaštitu  od crne pjegavosti registriranim pripravcima na osnovi bakra, kojima se mogu dodati sumporni pripravci,  koristeći metodu prskanja (bez upotrebe ventilatora).

Primjena bakrenih pripravaka imat će povoljan učinak i u vinogradima u kojima se prošle godine u većoj mjeri javila bolest drva  tj. esca  ili apoplektično venuće vinove loze.

Registrirani pripravci na osnovi bakra su: Bordoška juha Caffaro 20WP, Champion Flow SC, Champion WG 50, Cuprablau Z, Cuprocaffaro 50WP, Kupropin, Neoram WG, Nordox 75 WG, Rame Caffaro 32 WP.

U vinogradima gdje je zabilježena veća prisutnost štitastih uši radi njihovog suzbijanja bakrenom pripravku je uputno dodati mineralno ulje Bijelo ulje, Ovipron Top EC  ili Mineralno svjetlo ulje ili koristiti gotovu tvorničku kombinaciju bakra i mineralnog ulja  trgovačkog naziva Crveno ulje ili  Red Fox .

Pripravke koristiti po mirnom vremenu  prema uputi proizvođača. Nakon tretiranja popuniti evidencijski list o uporabi sredstava za zaštitu bilja, a potrošenu ambalažu zbrinuti na propisani način.

Silvija Marušić dipl.ing.agr.